Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ   Индустријско
инжењерство
ДРС   Друмски
саобраћај
КОТ   Комуникационе
технологије
СРТ   Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ   Грађевинско
инжењерство
Екологија  

Заштита животне средине и просторно планирање

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство
Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора

Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
 
Маказице
УПИС 2014
Маказице

 

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА 3. КОНКУРСНИ РОК

за упис студената у прву годину
студијских програма на основним основних струковних студија
за школску 2014/2015. год.

 

Маказице

17.09.2014.

 

У складу са одребама члана 88. Закона о високом образовању, даје се следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ
о условима за упис студената у II и III годину студија шк. 2014/2015. године

 

          1. Упис на студије из буџета
          Студент који у шк. 2013/2014. години оствари 48 ЕСПБ бодова може у шк. 2014/2015. години да се финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената (за упис у II годину повећање до 20% у односу на шк. 2013/2014. годину) чије се студије финансирају из буџета на одређени студијски програм.
          Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се према броју остварених ЕСПБ бодова и просечне оцене у току шк. 2013/2014. године.
          Студент који не оствари право да се финансира из буџета, наставља студије у статусу студента који сам плаћа школарину.

 

          2. Упис студената који сами плаћају школарину
          Студент који у шк. 2013/2014. години оствари најмање 37 ЕСПБ бодова може да се упише у наредну годину студија.
          При упису наредне године студија студент се опредељује за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова и плаћа део школарине обрачунат према броју ЕСПБ бодова из предмета за које се определио као и за неположене предмете из претходне године студија (укупан број ЕСПБ бодова помножен вредношћу једног ЕСПБ бода од 830 динара).
          Студент треће године студија уписује обнову шк. 2014/2015. године и плаћа део школарине обрачунат према броју ЕСПБ бодова за све неположене предмете изузев бодова за стручну праксу и завршни рад.

 

          3. Упис студената по старом програму

          Студент треће године студија по старом програму (апсолвент) коме је на основу захтева продужен статус студента уписује обнову школске 2014/2015. године.

 

          НАПОМЕНЕ:
         1. У случају неуписивања шк. 2014/2015. године, престаје статус студената,
         2. Школарина и део школарине може се плаћати у ратама,
         3. За рангирање студената се не подносе захтеви,
         4. Повећање броја студената из буџета (до 20%) односи се само за упис у другу годину.

 

Маказице

17.09.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о упису студената у другу и трећу годину студија школске 2014/2015. године

 

          Јединствена ранг листе за упис студената у другу и трећу годину студија објављује се 24. септембра 2014.године.
          Приговори на јединствену ранг листу подносе се 25. септембра 2014. године до 13 часова.
          Упис студената у другу и трећу годину студија шк. 2014/2015. год. вршиће се 26. и 27. септембра 2014. године од 8 до 13 часова.
          Студенти за упис у наредну годину студија, као и обнове школске године подносе:
          - ДВА ОБРАЗАЦ ШВ-20 (купује се у скриптарници Школе);
          - ИНДЕКС;
          - СЕМЕСТРАЛНУ УПЛАТУ 600,00 динара НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ;
          - КАНДИДАТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ, ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ (НА ЖИРО РАЧУН ШКОЛЕ, БРОЈ 840-1758666-57, БРОЈ МОДЕЛА 97, ПОЗИВ НА БРОЈ  94-126-100502041 И ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПЛАЋАЊУ ШКОЛАРИНЕ У РАТАМА (у библиотеци Школе);

          - АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ИЗЈАШЊАВАЊЕ О ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА (добија се у просторијама Студентске службе);
          - ФОРМУЛАР ЗА ОБРАЧУН ШКОЛАРИНЕ ПОДИЖЕ СЕ  У ПРОСТОРИЈАМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ВТШ НИШ.

 

Маказице

18.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Термини за консултације и пријем графичких радова из предмета Техничка механика, Отпорност материјала, Грађевински материјали и Завршни радови и инсталације у 5. и 6. испитном року су на дан испита у 10:30 часова у кабинету 205.

 

Маказице

24.06.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности студената.

 

Маказице
18.03.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о подношењу приговора на добијену оцену

          

          У вези појединачних случајева да студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом, исти испит пријављује и у наредним испитним роковима, је у супротности са Законом и Статутом Школе.
          Одредбама члана 91. Закона о високом образовању и члана 54. Статута, регулисано је да студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену у року од 36 часова од добијања оцене, уколико сматра да испит није обавњен у складу са Законом, Статутом и Правилником о полагању испита и оцењивања на испиту.
           Директор школе у року од 24 часа од добијања приговора, доноси одлуку о приговору. Уколико усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке.

 

Маказице

          На основу етичког канона V - Одевање на раду, Кодекса професионалне етике Високе техничке школе струковних студија у Нишу и указане потребе, директор школе објављује

 

УПОЗОРЕЊЕ

 

          Запослени и студенти дужни су да буду прикладно одевени и да својим начином одевања не нарушавају углед школе.
          Неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке сукње, кратке панталоне, блузе са великим деколтеом, изразито кратке и провидне блузе и папуче.

 

Кодекс облачења

 

 

 
Програм радија

Дозвола за рад

Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Јавне набавке
Библиотека
Обуке
VTŠ Apps Team
Спортске вести
Видео канал
Виртуална тура

Међународни пројекти

Партнери

Партнери

Live@edu
Акредитација 2012
Стратегија 2020
arhiva vesti
 
 

 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш