Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ   Индустријско
инжењерство
ДРС   Друмски
саобраћај
КОТ   Комуникационе
технологије
СРТ   Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ   Грађевинско
инжењерство
Екологија  

Заштита животне средине и просторно планирање

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство
Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора

Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
 
Маказице
УПИС 2014
Маказице
Маказице

Други конкурсни рок

за упис студената у прву годину студијских програма
основних струковних студија за школску 2013/2014. годину

 

- Пријављивање кандидата: 1. и 2. септембар 2014. год. од 8 до 13 часова.
- Полагање пријемног испита 4. септембра 2014. год. у 10 часова.
- Објављивање јединствене ранг листе до 5. септембра 2014. год.
- Објављивање коначне ранг листе до 9. септембра 2014. год.
- Упис примљених кандидата: 11. и 12. септембра 2014. год. од 9 до 13 часова.

 

Маказице
Шема уписа

Маказице

28.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Поправни колквијум из предмета Термоенергетике биће одржан у понедељак 1. септембра 2014. године од 12 до 14 часова у амфитеатру А2.

 

Маказице

28.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Поправни колквијум из предмета Мехника 1, Механика 2 и Основи механике биће одржан у понедељак 1. септембра 2014. године од 10 до 12 часова у амфитеатру А2.

 

Маказице

27.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Преглед и одбрана семинарских радова из предмета „Рачунарска графика“ и „Аутоматизација и роботика“ на студијском програму Индустријско инжењерство вршиће се 28.08.2014. год. у 8:30h.

 

Маказице

27.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Преглед и одбрана семинарских радова из предмета „Рачунарска графика“ и „Комбиновани транспорт“ на студијском програму Друмски саобраћај вршиће се 29.08.2014. год. у 11:15h.

 

Маказице

27.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Преглед и одбрана семинарских радова из предмета „Рачунарска графика“ на студијском програму Грађевинско инжењерство вршиће се 28.08.2014. год. у 9:30h.

 

Маказице

23.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Усмени део испита и уписивање оцена из предмета Одржавање машинских система. Обрада резањем, Моторна возила и Елементи транспортних средстава обавиће се у уторак 26. августа 2014. године у 9 часова.

 

Маказице

21.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Испит из предмета Бетонске конструкције на студијском програму Грађевинско инжењерство у 5. испитном року биће одржан у понедељак 25. августа 2014. године у 11 часова.

 

Маказице

19.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Испит из предмета Основи менаџмента на студијском програму Грађевинско инжењерство у 5. испитном року биће одржан у понедељак 25. августа 2014. године у 14 часова.

 

Маказице

18.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Предиспитне конслутације за 5. испитни рок (август) на којима ће бити  решаван испитни пример задатка из предмета Техничко цртање за студенте студијског програма Индустријско инжењерство биће одржане у четвртак 21.08.2014. године са почетком у 14 часова, у просторији 211.

 

Маказице

18.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Термини за консултације и пријем графичких радова из предмета Техничка механика, Отпорност материјала, Грађевински материјали и Завршни радови и инсталације у 5. и 6. испитном року су на дан испита у 10:30 часова у кабинету 205.

 

Маказице

18.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Консултације и одбрана лабораторијских вежби из предмета Физика и Бука и вибрације одржаће се у уторак 19. августа 2014. године у 13 часова.

 

Маказице

14.08.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Консултације из предмета Механика 1 и 2, Основе механике, Градитељство и животна средина, Енергетска ефикасност и заштита животне средине, Термоенергетика и Алтернативни извори енергије код предметног асистента Младена Томића биће одржане у понедељак 18. августа 2014. године у 10 часова.

 

Маказице

12.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Распоред предиспитних консултација из предмета Отпорност материјала на студијском програму Инсдустријско инжењерство у 5. испитном року...

 

Маказице

12.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Распоред предиспитних консултација из предмета Технике спајања делова у 5. испитном року...

 

Маказице

12.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Распоред предиспитних консултација из предмета Машински елементи у 5. испитном року...

 

Маказице

06.08.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Припремни задаци из предмета Електротехника са електроником за наредна два испитна рока могу се наћи у оквиру странице предмета.

 

Маказице

23.07.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          о предиспитним консултацијама за предмет Техничко цртање на студијским програмима: Индустријско инжењерство, Друмски саобраћај и Заштита животне средине и просторно планирање за 5. испитни рок.

 

Маказице

24.06.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности студената.

 

Маказице
18.03.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о подношењу приговора на добијену оцену

          

          У вези појединачних случајева да студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом, исти испит пријављује и у наредним испитним роковима, је у супротности са Законом и Статутом Школе.
          Одредбама члана 91. Закона о високом образовању и члана 54. Статута, регулисано је да студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену у року од 36 часова од добијања оцене, уколико сматра да испит није обавњен у складу са Законом, Статутом и Правилником о полагању испита и оцењивања на испиту.
           Директор школе у року од 24 часа од добијања приговора, доноси одлуку о приговору. Уколико усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке.

 

Маказице

          На основу етичког канона V - Одевање на раду, Кодекса професионалне етике Високе техничке школе струковних студија у Нишу и указане потребе, директор школе објављује

 

УПОЗОРЕЊЕ

 

          Запослени и студенти дужни су да буду прикладно одевени и да својим начином одевања не нарушавају углед школе.
          Неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке сукње, кратке панталоне, блузе са великим деколтеом, изразито кратке и провидне блузе и папуче.

 

Кодекс облачења

 

 

 
Програм радија

Дозвола за рад

Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Јавне набавке
Библиотека
Обуке
VTŠ Apps Team
Спортске вести
Видео канал
Виртуална тура

Међународни пројекти

Партнери

Партнери

Live@edu
Акредитација 2012
Стратегија 2020
arhiva vesti
 
 

 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш