Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора

Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
 

Маказице

Маказице
27.10.2014.

 

Обавештење

 

          Настава из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине (предавања и вежбе) неже бити одржане у уторак 28. октобра 2014. год. Термин надокнаде биће накнадно одређен у договору са предметним наставником и асистентом.

 

Маказице

25.10.2014.

 

Обавештење
за упис примљених кандидата на специјалистичке студије

 

          Упис примљених кандидата на специјалистичке струковне студије у школској 2014/2015. години вршиће се од 27. до 28. октобра 2014. год. од 8 до 14 часова.
          Примљени кандидати за упис подносе:
          1. Оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању на основним студијама.
          2. Извод из матичне књиге рођених.
          3. Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара на жиро рачун школе: 840-1758666-57; број модела 97; позив на број (одобрење) 94-126-100502041.
          4. Доказ о уплати семестралне уплате у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун школе на основу које се добија индекс, два ШВ-20 обрасца и осигурање.

          5. Две фотографије димензија 4,5x3,5.

 

Маказице
25.10.2014.

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2014/2015. ГОДИНЕ.

 

Маказице
14.10.2014.

 

Распоред полагања испита у ванредним испитним роковима
(октобар, новембар и децембар 2014. год.)


          Ванредни испитни рокови:
          1. октобарски испитни рок одржаће се 30. и 31. октобра 2014. године, и то:
                    30. октобра за полагање испита из прве и  друге године у 16 часова;
                    31. октобра за полагање испита из треће године у 16 часова.

 

          2. новембарски испитни рок одржаће се 27. и 28. новембра 2014. године, и то:
                    27. новембра за испите из прве и друге године у 16 часова;
                    28. новембра за испите из  треће године у 16 часова.

 

          3. децембарски испитни рок одржаће се 25. и 26. децембра 2014. године, и то:
                    25. децембра за испите из прве и друге године у 16 часова;
                    26. децембра за испите из треће године у 16 часова.

 

          Право полагања испита у ванредним испитним роковима имају: студенти који су извршили обнову уписа треће године, апсолвенти по старом наставном плану и програму, као и студенти којима је продужен рок за завршетак студија, уз услов да су испунили предиспитне обавезе из испита који полажу.
          Испитне пријаве у вредности од 2.000,00 динара подносе се служби за студентска питања, и то:
          - за октобарски рок до 28. октобра 2014. год.
          - за новембарски рок до 25. новембра год.
          - за децембраски рок  до 23. децембра год.

 

Маказице
14.10.2014.

 

Обавештење о условима за продужетак рока за завршетак студија.

 

Маказице

24.06.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности студената.

 

Маказице
18.03.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о подношењу приговора на добијену оцену

          

          У вези појединачних случајева да студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом, исти испит пријављује и у наредним испитним роковима, је у супротности са Законом и Статутом Школе.
          Одредбама члана 91. Закона о високом образовању и члана 54. Статута, регулисано је да студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену у року од 36 часова од добијања оцене, уколико сматра да испит није обавњен у складу са Законом, Статутом и Правилником о полагању испита и оцењивања на испиту.
           Директор школе у року од 24 часа од добијања приговора, доноси одлуку о приговору. Уколико усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке.

 

Маказице

          На основу етичког канона V - Одевање на раду, Кодекса професионалне етике Високе техничке школе струковних студија у Нишу и указане потребе, директор школе објављује

 

УПОЗОРЕЊЕ

 

          Запослени и студенти дужни су да буду прикладно одевени и да својим начином одевања не нарушавају углед школе.
          Неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке сукње, кратке панталоне, блузе са великим деколтеом, изразито кратке и провидне блузе и папуче.

 

Кодекс облачења

 

 

 
Програм радија

Дозвола за рад

Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Јавне набавке
Библиотека
Обуке
VTŠ Apps Team
Спортске вести
Видео канал
Виртуална тура

Међународни пројекти

Партнери

Партнери

Live@edu
Акредитација 2012
Стратегија 2020
arhiva vesti
 
 

 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш