Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ   Индустријско
инжењерство
ДРС   Друмски
саобраћај
КОТ   Комуникационе
технологије
СРТ   Савремене
рачунарске
технологије
ГРИ   Грађевинско
инжењерство
Екологија  

Заштита животне средине и просторно планирање

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Индустријска
екологија

Безбедност друмског саобраћаја
Комуникационе
технологије
Савремене
рачунарске
технологије
Комунално
инжењерство
Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора

Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
 
Маказице
УПИС 2014
Маказице
конкурс 2014
Маказице

Маказице

10.07.2014.

 

Коначна ранг листа у првом уписном року за упис у прву годину студија:

 

1. ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
2. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ
3. КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

4. САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

5. ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Молбе за упис на други студијски програм подноси се на формулару који се добија у студентској служби (просторија 109), а подносе се после објављивања коначне ранг листе, односно до петка 18. јула 2014. године до 12 часова, а молбе ће бити разматране у 13:30 часова у присуство кандидата.

 

Маказице

ОБАВЕШТЕЊЕ

Кандидата који су примљени по коначној ранг листи, за упис подносе:

          

          1. оригиналну диплому,
          2. оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
          3. извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом - прочитану,
          4. две фотографије формата 4,5x3,5 цм
          5. семестралну уплату 1.400,00 динара на жиро рачун Школе (за индекс, ШВ обрасце и осигурање),
          6. кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 5.000,00 дин. на жиро   рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041, (укупан износ школарине је 50.000 динара која може да се плаћа у 10 рата).

          Упис примљених кандидата из буџета  15. и 16. јула. од 9 до 13 часова.
          Упис примљених кандидата који плаћају школарину 17. и 18. јула од 9 до 13 часова.
          Кандидат који се не упише у предвиђеном року, сматра се да је одустао и уместо њега се уписује следећи кандидат према редоследу на коначној ранг листи.

 

Маказице

14.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Кандидати који су полагали пријемни испит из Математике на другим високошколским установама могу поднети молбу за упис на студијски програм где има слободних места до 18. јула 2014. до 12 часова.
          Уз молбу се подноси уверење о полагању пријемног испита из математике за упис у шк. 2014/2015. годину на другој високошколској установи.

 

Маказице
Шема уписа

Маказице

14.07.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

           Усмени део испита из предмета Интернет технологије и Основи рачунарске технологије одржаће се у среду 16. јула 2014. године у 11 часова.

 

Маказице

11.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

           Упис оцена из предмета Уводни принципи заштите животне средине обавиће се у понедељак 14. јула 2014. године у 11 часова.

           Упис оцена из предмета Неконвенционалне методе обраде обавиће се у понедељак 14. јула 2014. године у 11:30 часова.

 

Маказице

09.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

           Испит из предмета Текомуникационе мреже на студијском програму Комуникационе технологије у 4. испитном року биће одржан у петак 11. јула 2014. године у 11 часова.

 

Маказице

08.07.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

           Распоред полагања завршног испита за студенте студијског програма Индустријско инжењерство у 4. испитном року.

 

Маказице

04.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

           У четвртак 10. јула 2014. године у 17 часова на Високој техничкој школи у Нишу у просторији 204 на 2. спрату одржаће се предавање под називом "Никола Тесла и његов допринос будућности". Предавање ће одржати Драган Васовић.

 

Маказице

04.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Испит из предмета Администрирање рачунарских мрежа на студијском програму Савремене рачунарске технологије у 4. испитном року биће одржан у петак 11. јула 2014. године од 9 часова.

 

Маказице

03.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Испит из предмета Паркирање и терминали у друмском саобраћају у 4. испитном року биће одржан 8. јула 2014. године од 8 часова уместо првобитног термина због преклапања са предметом Механизација претовара.

 

Маказице

03.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Презентација извештаја стручне праксе из предмета Производне технологије, Одржавање машинских системa и Моторна возила бити одржана у  уторак 8. јула 2014. год. од 9 часова и у среду 9. јула 2014. год. од 9 часова.

 

Маказице

02.07.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Припремна настава за завршни испит из Техничког цртања за студенте студијског програма Индустријско инжењерство, биће одржана у петак 04.07.2014. године у 11 часова у просторији 211. Настави могу присуствовати само студенти који имају право да изађу на завршни испит. Преглед радова и пријава за полагање колоквијума у термину испита, за студенте студијског програма Индустријско инжењерство, је до понедељка 07.07.2014. године.

Маказице

24.06.2014.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској одговорности студената.

 

Маказице

20.06.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

          

          Због померања термина пријемног испита по препоруци Министарства просвете испити ће тога дана бити померени према следећем распореду:

Понедељак 7. јули 2014. год.

Од 13 часова испити:

Комуникационе технологије
Социологија рада
Микрорачунарски системи
Мобилне комуникације

Савремене рачунарске технологије
Социологија рада
Микрорачунарски системи

Грађевинско инжењерство
Социологија рада
Грађевинске конструкције
Хидротехника 2

 

Од 16 часова испити:

Индустријско инжењерство
Технике спајања делова
Машински елементи

Друмски саобраћај
Паркирање и терминали у друмском саобраћају
Механизација претовара
Међународни транспорт и шпедиција

Заштита животне средине и просторно планирање
Управљање отпадом

 

Маказице
18.03.2014.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о подношењу приговора на добијену оцену

          

          У вези појединачних случајева да студент који је незадовољан добијеном позитивном оценом, исти испит пријављује и у наредним испитним роковима, је у супротности са Законом и Статутом Школе.
          Одредбама члана 91. Закона о високом образовању и члана 54. Статута, регулисано је да студент има право да директору школе поднесе приговор на добијену оцену у року од 36 часова од добијања оцене, уколико сматра да испит није обавњен у складу са Законом, Статутом и Правилником о полагању испита и оцењивања на испиту.
           Директор школе у року од 24 часа од добијања приговора, доноси одлуку о приговору. Уколико усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке.

 

Маказице

          На основу етичког канона V - Одевање на раду, Кодекса професионалне етике Високе техничке школе струковних студија у Нишу и указане потребе, директор школе објављује

 

УПОЗОРЕЊЕ

 

          Запослени и студенти дужни су да буду прикладно одевени и да својим начином одевања не нарушавају углед школе.
          Неприкладном одећом сматрају се нарочито: непримерено кратке сукње, кратке панталоне, блузе са великим деколтеом, изразито кратке и провидне блузе и папуче.

 

Кодекс облачења

 

 

 
Програм радија

Дозвола за рад

Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Јавне набавке
Библиотека
Обуке
VTŠ Apps Team
Спортске вести
Видео канал
Виртуална тура

Међународни пројекти

Партнери

Партнери

Live@edu
Акредитација 2012
Стратегија 2020
arhiva vesti
 
 

 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш