Akta Škole

 

STATUT
Statut akademije tehničko vaspitačkih strukovnih studija (11.09.2019.)
Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija (26.03.2018.)
 
OPŠTA AKTA tr>
Pravilnik o master strukovnim studijama i prijavi, pripremi i odbrani završnog master rada (31.10.2018.)
  Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o master strukovnim studijama i prijavi, pripremi i odbrani završnog master rada (20.05.2019.)
Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Stručno istraživačkog veća (15.10.2018.)
Poslovnik o radu Stručno istraživačkog veća (04.09.2018.)
Poslovnik o dopuni Poslovnika o radu Stručno istraživačkog veća (20.12.2018.)
Pravila studija (28.05.2018.)
  Odluka o izmenama i dopunama Pravila studija (20.05.2019.)
Poslovnik o radu Nastavno stručnog veća (27.09.2018.)
Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima VTŠ NIŠ (28.05.2018.)
Pravilnik o izboru nastavnog osoblja Visoke tehničke škole strukovnih studija (28.05.2018.)
  Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o izboru nastavnog osoblja Visoke tehničke škole strukovnih studija (03.12.2018.)
  Ocena o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti
  Ocena o rezultatima pedagoškog rada
  Ocena u razvoju nastavnog podmlatka
  Pregled rezultata naučnog i stručnog rada
Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti i studenata i prenošenju ESPB bodova (26.03.2018.)
Pravilnik o organizaciji i stematizaciji poslova u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija Niš (20.03.2018.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (06.11.2018.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (04.07.2018.)
Pravilnik o stručnoj praksi na master strukovnim studijama i primenjeno istraživačkom radu (26.02.2018.)
Pravilnik o prenosu ESPB bodova i priznavanju ispita sa drugih visokoškolskih ustanova (05.12.2017.)
Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih prihoda u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija (05.12.2017.)
Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza VTŠ Niš i usklađivanje knjigovdstvenog stanja sa stvarnim stanjem (05.12.2017.)
Pravilnik o usklađivanju stručnih naziva i izdavanje nove diplome (12.11.2007.)
Pravilnik o održavanju zgrade Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu (11.07.2017.)
Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata na VTŠ Niš (24.04.2017.)
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata (28.05.2018.)
Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanja usluga (30.03.2017.)
Poslovnik o radu veća studijskih programa (30.03.2017.)
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku izbora saradnika van radnog odnosa – demonstratora (09.11.2016.)
Postupak prijema studenata (07.06.2016.)
Strategija internacionalizacije Visoke tehničke škole u Nišu (25.04.2016.)
Pravilnik o radu informacionog sistema VTŠ Niš (11.04.2016.)
Poslovnik o radu kolegijuma (23.11.2015.)
Pravilnik o regulisanju načina studiranja studenata sa posebnim potrebama na VTŠSS u Nišu (10.11.2015.)
IP obrazac
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja(14.07.2015.)
Pravilnik o raspodeli sredstava obezbeđenih za finansiranje rada studentskog parlamenta i asocijacije studenata VTŠ Niš (08.07.2015.)
Pravilnik o postupku sa nađenim stvarima u prostorijama VTŠ Niš (22.05.2015.)
Izjava studenta o izgubljenim stvarima
Pravilnik o radu (08.04.2015.)
Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu (06.11.2018.)
Odluka o rasporedu radnog vremena (09.04.2015.)
Pravilnik o upotrebi pečata i štambilja na VTŠ Niš (02.04.2015.)
Pravilnik o dopuni pravilnika o upotrebi pečata
Pravilnik o stručnoj praksi (16.03.2015.)
Pravilnik o primeni video nadzora kojim se kontroliše pristup u službeni prostor VTŠ Niš (16.03.2015.)
Pravilnik o radu biblioteke (23.02.2015.)
Pravilnik o specijalističkim strukovnim studijama (23.02.2015.)
Pravilnik o izmenama pravilnika o specijalističkim strukovnim studijama (25.10.2016.)
Pravilnik o prijavi, pripremi i odbrani završnog i specijalističkog rada (23.02.2015.)
Pravilnik o izmenama Pravilnika o prijavi, pripremi i odbrani završnog i specijalističkog rada (30.09.2015.)
Forma za pisanje završnog rada
Forma za pisanje specijalističkog rada
Pravilnik o načinu polaganja i ocenjivanja na ispitu (22.12.2014.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta (25.04.2016.)
Pravilnik o radu službe za studentska pitanja (15.09.2014.)
Pravilnik o kancelarijskom poslovanju (03.04.2014.)
Pravilnik o bezbednosti zdravlja na rad u zaposlenih i studenata (17.03.2014.)
Pravilnik o nabavkama (24.02.2014.)
Pravilnik o sprovođenju izbora za studentski parlament (03.02.2014.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sprovođenju izbora za Studentski parlament VTŠ (26.03.2018.)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata (23.12.2013.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata (23.06.2014.)
Pravilnik o nagrađivanju studenata (23.12.2013.)
Pravila o zaštiti od požara za objekat VTŠ Niš (14.11.2013.)
Pravilnik o procesu planiranja (13.11.2013.)
Pravilnik Studentskog parlamenta (04.03.2013.)
Pravilnik o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti (29.12.2012.)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o udžbeničkoj literaturi i izdavačkoj delatnosti (30.12.2014.)
Pravilnik o dopuni Pravilnika o izdavačkoj delatnosti (30.09.2015.)
Poslovnik o radu Saveta (11.07.2012.)
Poslovnik o izmenama i dopunama poslovnika o radu Saveta (04.07.2018.)
Pravilnik o realizaciji programa obrazovanja tokom čitavog života (06.06.2012.)
Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju (27.02.2012.)
Pravilnik o ostvarivanju i raspodeli sopstvenih prihoda za izradu projekata istraživanja i konsultanskih usluga (20.01.2012.)
Pravilnik o službenim putovanjima (25.02.2011.)
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o službenim putovanjima (04.07.2018.)
Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava (28.12.2010.)
Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva (12.11.2010.)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovrnosti zaposlenih (25.02.2010.)
Pravilnik o standardima i postupku obezbeđenja kvaliteta (12.03.2009.)
Kodeks profesionalne etike (12.03.2009.)
Strategija obezbeđenja kvaliteta (27.02.2009.)
Odluka o izmeni i dopuni strategije obezbeđenje kvaliteta (25.04.2016.)
Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija (26.02.2009.)
 
ODLUKE
Odluka o visini školarine na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija za školsku 2019/2020. (23.04.2019.)
Odluka o rasporedu radnog vremena zaposlenih na VTŠ Niš (14.11.2018.)
Odluka o visini školarine na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija za školsku 2018/2019. (26.04.2018.)
Odluka vrsti i postupku objavljivanja materijala na web portalu VTŠ Niš (23.07.2015.)
Odluka o studiranju dece palih boraca
 
ZAKONI
Zakon o Visokom obrazovanju (2017)
Zakon o radu
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu