18
јун

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због радова на реконструкцији дворишта техничких школа, пролаз поред грађевинске школе је тренутно затворен. До Високе техничке школе се долази около поред машинских техничких школа.

 

08
јун

Студенти Високе техничке школе струковних студија у посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру “Ниш“

Група професора и студената Високе техничке школе струковних студија Ниш и Електронског факултета из Ниша је 22.05.2018. године боравила у стручној посети РАТЕЛ-овом Контролно-мерном центру у Нишу.
Студенти су упознати са редовним активностима запослених у Контролно-мерном центру које се односе на контролу коришћења радиофреквенцијског спектра, као и са актуелним РАТЕЛ-овим пројектима као што су изградња система даљински управљаних контролно-мерних станица, упоредно мерење параметара квалитета у мрежама мобилне телефоније (Mobile Network Benchmarking) и изградња система за континуално мерење нивоа ЕМ поља у урбаним срединама (EMF RATEL).
Овом посетом је настављена сарадња РАТЕЛ-а са Високом техничком школом струковних студија Ниш и Електронским факултетом из Ниша. Колеге из ове две високошколске установе су изразиле посебно задовољство због веома успешне посете и изразиле жељу за проширењем сарадње у циљу даљег упознавања студената са савременим технологијама које се примењују у контроли коришћења радиофреквенцијског спектра и контроли параметара квалитета у електронским комуникационим мрежама.

05
јун

ОБАВЕШТЕЊЕ

Студенти на специјалистичким и мастер студијама могу да овере семестар у четвртак 7. јуна 2018. год. до 17 часова.

30
мај

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријава испита за 3. испитни рок на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама за школску 2017/2018. годину је од 4. до 7. јуна 2018. године. Испитне пријаве се предају на шалтеру студентске службе.

30
мај

ОБАВЕШТЕЊЕ

за оверу летњег семестра на основним, специјалистичким и мастер студијама у школској 2017/2018. години

Овера летњег семестра за основне, специјалистичке и мастер студије вршиће се у периоду од 04. до 07. јуна 2018. године од 9 до 13 часова.
За оверу семестра потребно је:
– Индекс са потписима предметних наставника (важи само за основне студије);
– Један попуњен образац семестралног листа;
– Анкета (попуњава се online на линку).
Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.
Студент који има више од седам неоправданих изостанака може извршити административну оверу семестра уз плаћање накнаде за административну оверу у износу од 1.000,00 динара по предмету за који није добио потпис предметног наставника.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

НАПОМЕНА: 

Поводом предстојеће овере семестра, која се врши у складу са одредбама чланова 41-42 Правила студија Високе техничке школе струковних студија у НишуШколе, који гласе:

Овера семестра

Члан 41.

Овера семестра обавља се у Одсеку за наставу и студентска питања по завршетку наставе у семестру.
Студенту ће се оверити семестар ако су му сви предметни наставници својим потписом у индексу оверили уредно извршење програмом прописаних обавеза из свих уписаних предмета.
На образложен захтев студенту се може одобрити административна овера семестра уз могућност плаћања накнаде за сваки недостајући потпис или у оправданим случајевима без накнаде. Одлуку о административној овери семестра доноси помоћник директора за наставу.

Члан 42.

Наставник има право да ускрати потпис студенту који је изостао с више од 50% наставних часова предавања или вежби, или није извршио друге програмом прописане обавезе.
Ускраћивање потписа заснива се на евиденцији наставника. На захтев студента коме је ускраћен потпис, наставник је дужан да, ако то студент захтева, писмено образложи разлоге ускраћивања потписа.

ПРИКАЖИ СВЕ

ПАРТНЕРИ