17
jul

OBAVEŠTENJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 19.07.2019 od 8 do 12 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara

11
jul

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 21 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo 8 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 5 budžetski i 26 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do srede 17 jula do 930 časova na šalteru studentske službe.

Prijemni ispit će biti održan u sredu 17. jula 2019. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

04
jul

KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU


INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


OBAVEŠTENJE

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 08.07. i 09.07.2019. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara

Upis primljenih kandidata koji sami plaćaju školarinu će biti 10.07.2019. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara
– dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041

03
jul

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini objavljenom na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje do 15.7.2019. godine popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente sa kandidatima koji su položili prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih bodova.

Upis se organizuje za sledeće studijske programe:

–  Industrijsko inženjerstvo
–  Građevinsko inženjerstvo
–  Zaštita životne sredine

01
jul

JEDINSTVENE RANG LISTE

JEDINSTVENA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

O B A V E Š T E NJ E

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti u četvrtak 4. jula 2019. godine do 12:00 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u četvrtak 4. jula 2019. god. u 13 časova.

01
jul
28
jun

OBAVEŠTENJE

Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne strukovne studije na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo, Zaštita životne sredine i Građevinsko inženjerstvo se produžava do 28.06.2019. god. do 14 časova.

PRIKAŽI SVE

PARTNERI