11
apr

OBAVEŠTENJE O SVEČANOJ DODELI DIPLOMA

Obaveštavamo Vas da će se svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju, diploma o završenim specijalističkim studijama i diploma o stečenom višem obrazovanju obaviti u četvrtak 26. aprila 2018. god. u amfiteatru A1 po studijskim programima i to:

10:00h – Industrijsko inženjerstvo, Industrijska ekologija i Zaštita životne sredine
11:00h – Drumski saobraćaj i Bezbednost drumskog saobraćaja
12:00h – Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije
13:00h – Građevinsko inženjerstvo, Komunalno inženjerstvo

10
apr

RASPORED POLAGANJA 1. KOLOKVIJUMA U LETNJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2017/2018. GOD.

10
apr

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2018/2019. godinu

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike održaće se od 11. do 22. juna 2018. godine u vremenu od 16 do 20 časova.
Pripremna nastava traje 40 časova. Kandidati uz prijavu za pripremnu nastavu dostavljaju dokaz o uplati iznosa od 4.400,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041. U navedeni iznos je uračunat informator sa urađenim zadacima za prijemni ispit koji kandidat dobija prilikom podnošenja prijave.
Obrasci prijava se nalaze u biblioteci Škole, prijave se mogu podnositi svakog radnog dana od 8 do 14 časova u biblioteci Škole.

05
apr

OBAVEŠTENJE

Za vreme uskršnjih praznika Škola neće raditi od 06.04. do 09.04.2018. god. Prvi radni dan je utorak, 10. april 2018. god.

26
mar

OBAVEŠTENJE – vanredni martovski ispitni rok

Pravo polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku imaju svi studenti na osnovnim studijama, a studenti na specijalističkim strukovnim studijama koji su upisani u školskoj 2016/2017. godini.

Vanredni martovski ispitni rok održaće se u subotu 31. marta 2018. godine, i to:

– za ispite iz prve godine u 9 časova;
– za ispite  iz druge i treće godine u 12 časova.

U vanrednom martovskom roku studenti mogu polagati samo jedan ispit, a apsolvetni mogu polagati dva ispita  (jedan od 9 a drugi od 12 časova).

Ispitne prijave podnose se službi za studentska pitanja od 27. 28. i 29. marta 2018. godine i to:
– kada se polaže ceo ispit podnosi se ispitna prijava u vrednosti od 2.000,00 dinara,
– kada se polaže dopuna do 30 bodova (potrebnih za polaganje ispita) podnosi se ispitna prijava (crvena) u vrednosti od 1000 dinara, sa naznakom «dopuna».

Zbog organizacije ispita nije moguće prijaviti ispit na dan polaganja.

PRIKAŽI SVE

PARTNERI