12
jul

OBAVEŠTENJE – KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U NIŠU NEĆE RADITI U PERIODU OD 16.07.2018. DO 19.08.2018. GODINE, ZBOG KOLEKTIVNOG GODIŠNJEG ODMORA.

09
jul

OBAVEŠTENJE

Pozivaju se studenti Visoke tehničke škole u Nišu da dođu na radionicu „Veština komunikacije“ koja će biti organizovana u četvrtak 12. jula 2018. god. u 11 časova u prostoriji 207 u organizaciji Studentskog kulturnog centra.

09
jul

OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita za 5. ispitni rok je od 12. do 13. jula 2018. godine. Ispitne prijave se predaju odseku za nastavu i studentska pitanja (kancelarija 109).

03
jul

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2018/2019. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 8 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo 19 budžetski i 23 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 26 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do utorka 10 jula do 15 časova na šalteru studentske službe.

Prijemni ispit će biti održan u sredu 11. jula 2018. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

02
jul

KONAČNA RANG LISTA U 1. UPISNOM ROKU

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Kandidati koji su primljeni po konačnoj rang listi, za upis podnose:

1. originalnu diplomu,
2. originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
3. kopiju lične karte ako je sa čipom – pročitanu,
4. dve fotografije formata 4,5×3,5 cm
5. semestralnu uplatu 3.500,00 dinara na žiro račun Škole (za indeks, ŠV obrasce, brošuru o pravilima studija, programske sadržaje),
6. kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 din. na žiro   račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041, (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara, 1. rata 10.000,00 dinara a preostalih 9 rata po 5.000,00 dinara).
Upis primljenih kandidata koji se finansiraju iz budžeta je 04. i 05. jula  2018. god. od 8 do 13 časova u amfiteatru A3 (1. sprat).
Upis primljenih kandidata koji plaćaju školarinu je 06. jula  2018. god. od 8 do 13 časova u amfiteatru A3 (1. sprat).

Napomena: Zbog radova na renoviranju dvorišta škole, ulaz sa strane srednje građevinske škole biće zatvoren. Ulaz u školu je moguć iz pravca srednjih mašinskih škola (mapa prilaza).

29
jun

OBAVEŠTENJE – JEDINSTVENA RANG LISTA

JEDINSTVENA RANG LISTA U PRVOM UPISNOM ROKU

Prigovor na broj bodova na prijemnom ispitu kandidat može podneti u ponedeljak 2. jula 2018. godine do 11:30 časova. Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se na formularu koji se dobija u studentskoj službi (prostorija 109). Pregled radova je u ponedeljak 2. jula 2018. god. u 12 časova.

29
jun

OBAVEŠTENJE – rešenje zadataka sa prijemnog ispita

28
jun

OBAVEŠTENJE – POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

Obaveštavaju se kandidati koji polažu prijemni ispit da najkasnije u 9:30 časova budu na parkingu ispred srednje građevinske škole, gde će se vršiti prozivka kandidata po rasporedu prostorija koji je dat u nastavku.

SPISAK KANDIDATA PO PROSTORIJAMA

28
jun

OBAVEŠTENJE – PRIJEMNI ISPIT

Prilikom polaganja prijemnog ispita roditelji kandidata će moći da sačekaju završetak prijemnog ispita u prostorijama studentskog parlament koji se nalazi preko puta glavnog ulaza u Školu.

PRIKAŽI SVE

PARTNERI