Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Милица Д. Цветковић
Предавач
Канцеларија 212
+381 18 588 211 локал 120
milica.cvetkovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Избор у звање 2014. године на Високој техничкој школи у Нишу, област: Природне науке
Докторирала 2014. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

Дипломирала 2004. године на Природно-математичком факултету у Нишу, област: Математика

Ужа научна област
Математичке науке
Студијски програми
|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)
|ЗЖС| Заштита животне средине  (основне студије)

|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)

Предмети на којима је наставник ангажован

Математика 1 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Математика 2 (ИНИ / ЗЖС / ДРС)

Статистика и анализа (ЗЖС)

Репрезентативне референце
Ljubica S. Velimirović, Marija S. Ćirić, Milica D. Cvetković, "Change of the Willmore Energy Under InfinitesimalBending of Membranes", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 59, pp. 3679–3686, 2010. (M21)
 Ljubica   S.   Velimirović,   Milica   D.   Cvetković,   Marija   S.   Ćirić,   Nikola   M.   Velimirović,   "Analysis   of    Gaudi   Surfaces at Small Deformations", Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, No 13, pp. 6999-7004, 2012. (M21)
Ljubica   S.   Velimirović,   Milica  D.  Cvetković,   Marija   S.   Ćirić,   Nikola   M.   Velimirović,   "Variation   of   shape   operator under   infinitesimal   bending   of   surface",   Applied   Mathematics   and   Computation,   Vol.   225,   pp.   480-486,   2013. (M21)
Milica   D.   Cvetković,   Milan   Lj.   Zlatanović,   "New   Cartan's   tensors   and   pseudotensors   in   a   Generalized   Finsler Space", Filomat 28:1, pp. 107–117, 2014. (M21)
Ljubica   S.   Velimirović,   Milica  D.  Cvetković,   "Gaudi   Surfaces   and   Curvature   Based   Functional   Variations",  Applied Mathematics and Computation, Vol. 228, pp. 377-383, 2014. (M21)
Milica D. Cvetković, "Curvature based functions variations", FACTA UNIVERSITATIS (NI  ), Ser. Math.Inform. 28, No 1, pp. 51-63, 2013. (M51)
Milan  Lj.  Zlatanović,  Milica  D.  Cvetković,  Nikola  M.  Velimirović,  "Analysis  of    Kinds  of  Conoid  at  Small       Deformations", Pollack Periodica - University of Pécs, Hungary, Vol. 7, No Suppl, pp. 163-171, 2012. (M51)
Ljubica  S.  Velimirović,  Milica D. Cvetković,  Marija  S.  Ćirić,  Nikola  M.  Velimirović,  "Ruled  Surfaces  in Architecture", Int J. on IT and Security, No 4, pp. 21–30, 2009. (M51)
Ljubica   S.   Velimirović,   Milica  D.  Cvetković,  Marija   S.   Ćirić,   "The   shape   of   the   bendable   surface",  Proceedings of 3rd International Scientific Conference "moNGeometrija 2012", Novi Sad, pp. 585-594, 2012. (M33)
Milica   D.   Cvetković,   Ljubica   S.   Velimirović,   Nikola   M.   Velimirović,    "Shape   of   surfaces   analysis",   Proceedings of 4th International Scientific Conference "moNGeometrija 2014", Vlasina, pp. 194-203, 2014. (M33)
Milica   D.   Cvetković,   Aleksandra    Boričić,    Dejan    Blagojević,     "Statistical    analysis    of    injuries    of    health    workers due   to   inadequate   working   conditions   and   work   environment",   Proceedings  of  10th  International  Conference  on Risk and Safety Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 305-313, 2015. (M33)

Milica   D.   Cvetković,   Miloš   Spasić,   "Comparative   analysis   of   injuries   between   medical   and   non-medical workers of clinical center in Niš", Proceedings of 11th International Conference on Risk and Safety  Engineering, Kopaonik Ski Resort, pp. 237-244, 2016. (M33)

 
научни и стручни радови
Активности
Истраживачки интерес: Диференцијална геометрија кривих и површи и примене, Бесконачно мале деформације површи, Тензорски рачун и примене, Статистичка обрада података
Укупан број цитатат: 14
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 5
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш