Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Милош Стојановић
Професор струковних студија
Канцеларија 206
+381 18 588 211
milos.stojanovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Избор у звање 2017. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије
Докторирао 2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарске технологије
Дипломирао 2006. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника
Ужа научна област
Рачунарске технологије
Студијски програми
|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)
|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије / специјалистичке студије)
|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)
|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)
Предмети на којима је наставник ангажован
Пројектовање помоћу рачунара (КОТ / СРТ)
Информациони системи (ИНИ / ГРИ)
Програмски језици 2 (СРТ)
Софтверско инжењерство (СРТ)
Програмски алати за развој апликација (СРТ - специјалистичке студије)
Уџбеници  
Репрезентативне референце

I. Marković, M. Stojanović, M. Božić, J. Stanković, Stock Market Trend Prediction Based on the LS-SVM Model Update Algorithm, ICT Innovations 2014, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer,Volume 311, 2015, pp. 105-114. (M13)

M. Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, A methodology for training set instance selection using mutual information in time series prediction, Neurocomputing, Elsevier, Vol. 141, pp. 236-245, October 2014. (M21)

I. Marković, M. Stojanović, J. Stanković, M. Stanković, Stock market trend prediction using AHP and weighted kernel LS-SVM, Soft Computing, Springer, pp. 1-12, 2016. (M22)

M. Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, N. Floranović, Mutual Information-Based Inputs Selection for Electric Load Time Series Forecasting, Entropy, vol. 15, pp. 926-942, 2013. (M22)

M. Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, D. Tasić, A New Two-stage Approach to Short Term Electrical Load Forecasting, Energies, Special Issue on Hybrid Advanced Techniques for Forecasting in Energy Sector, vol. 6, pp. 2130-2148, April 2013. (M22)

S. Cvetković, M. Stojanović, S. Nikolić, Multi-channel descriptors and ensemble of Extreme Learning Machines for classification of remote sensing images, Signal Processing: Image Communication, Elsevier, Vol. 39, pp. 111-120, November 2015. (M22)

M. Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Z. Stajić, Adaptive least squares support vector machines method for short-term load forecasting based on mutual information for inputs selection, International review of electrical engineering (IREE), vol. 7, n.1, February 2012. (M22)

M. Stojanović, M. Božić, Z. Stajić, and M. Milošević, LS-SVM model for electrical load prediction based on incremental training set update, Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 4, pp. 195–199, 2013. (M23)

M. Božić, M. Stojanović, Z. Stajić, and Đ. Vukić, Power Transformer Fault Diagnosis based on Dissolved Gas Analysis with Logistic Regression,Przegląd Elektrotechniczny, vol. 89, no. 6, pp. 83–87, 2013. (M23)

M. Stojanović, M. Božić, M. Stanković, Mid-Term Load Forecasting Using Recursive Time Series Prediction Strategy With Support Vector Machines, Facta Universitatis, Ser.: Elec. Energ., vol. 23, No. 3, pp. 287-298, December 2010. (M24)

 

Активности
Истраживачки интерес: Машинско учење (Machine learning)
Укупан број цитатат: 68 (Link)
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 8
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш