Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Славимир Стошовић
Предавач
Канцеларија 209
+381 18 588 211 локал 118
slavimir.stosovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Избор у звање 24.12.2013. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником
Докторирао 11.06.2013. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника и рачунарство
Дипломирао 30.05.2007. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације
Ужа научна област
Рачунарске технологије
Комуникационе технологије са електроником
Студијски програми
|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)
|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)
Предмети на којима је наставник ангажован

Алгоритми и програмирање (КОТ / СРТ)

Кабловски ТК системи (КОТ)

Програмирање мобилних уређаја (СРТ)

Веб програмирање (СРТ)

Уџбеници

Зоран Величковић, Славимир Стошовић, „Интернет технологије - практикум за лабораторијске вежбе,“ Висока техничка школа Ниш, фебруар 2015.

Репрезентативне референце
Slavimir Stošović, Zorica Nikolić, Bojan Dimitrijević, Dragan Antić, Nenad Milošević, “A novel OFDM/DQPSK receiver with adaptive remodulation filter,“ Radioengeneering Journal, Vol. 21, No. 4, December 2012. pp. 1125-1129, ISSN 1210-2512 (print), M23 http://www.radioeng.cz/fulltexts/2012/12_04_1125_1129.pdf
Slavimir Stošović, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, “OFDM/DPSK System Performance Improvement in the Presence of Frequency Offset Using a Reconfigurable Detection Algorithm,” Electronics and Electrical Engineering, No. 3(119), April 2012. pp. 35-38, ISSN 1392-1215 (print), ISSN 2029-5731 (online), M23, http://www.ee.ktu.lt/page.php?251
Slavimir Stošović, Bojan Dimitrijević, Nenad Milošević, Zorica Nikolić, „Reduction of the Effect of Carrier Frequency Offset at Orthogonal Frequency Division Multiplexing Systems,“ in Proceedings of 21st Telecommunications Forum TELFOR, Belgrade, Serbia, November 2013, pp. 248-255, ISBN 978-1-4799-1419-7, M31

Miloš Kosanović, Igor Đurović, Dimitrije Dimitrijević, Slavimir Stošović, „Implementacija algoritma za etiketiranje reči u srpskom jeziku u programskom jeziku Python“, Infoteh, Vol. 15, pp. 694-699, ISBN 978-99955-763-9-4, Jahorina, Mart 2016.

Miloš Kosanović, Slavimir Stošović “Primena MAXENT algoritma za etiketiranje reči na SRPLEMKOR korpusu,” in Proceedings of College of Applied Technical Sciences, Niš, Serbia, Dec. 2015., pp. 32-35

Marina Antić , Miloš Kosanović, Slavimir Stošović, „Smart watch access control application based on Raspberry Pi platform“, ICIST, ISBN: 978-86-85525-18-6, Vol. 2, pp. 312-315, Kopaonik, Mart 2016

Lazar Pešić, Miloš Kosanović, Slavimir Stošović “Android mobilna aplikacija za glasanje autora radova na IEEESTEC konferenciji,” in Proceedings of the 8th IEEESTEC Conference, Niš, Serbia, Nov. 2015., pp. 265-268, http://ieee.elfak.ni.ac.rs/, ISBN 978-86-6125-150-4, M63

Miloš Kosanović, Slavimir Stošović, “Bogate internet aplikacije – pregled stanja 4 godine kasnije”, Zbornik radova, Infoteh, Jahorina, mart 2015, pp. 726 – 730, ISBN 978-99955-763-6-3, M63

http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2015/radovi/RSS-5/RSS-5-2.pdf
  1. Miloš Milojević, Slavimir Stošović “Implementacija mPDF i e-Mail PHP biblioteka,” in Proceedings of College of Applied Technical Sciences, Niš, Serbia, Dec. 2013., pp. 30-33
http://goo.gl/wl6vAV, ISBN 978-86-85391-21-7, M63
Slavimir Stošović, Miloš Kosanović, Miloš Ristić, „Veb aplikacija za analizu tehnologičnosti ortopedskog implantata“, Zbornik radova, 41. Naučno-stručni skup OMO, Beograd-Budva, jun 2016, pp. 354 – 359, ISBN 978-86-84231-39-2, M63
 
научни и стручни радови
Активности
Истраживачки интерес:
Укупан број цитатат:
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе:
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш