Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Александра Боричић
Професор струковних студија
Канцеларија 212
+381 18 588 211 локал 121
aleksandra.boricic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Избор у звање 30.03.2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Заштита животне средине и Производне и информационе технологије.
Докторирала 2011. године на Универзитету Унион  "Никола Тесла" Београд, област Техничке науке
Магистрирала 2007. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика
Дипломирала 1992. године на Машинском факултету у Нишу, област Енергетика
Ужа научна област
Заштита животне средине
Производне и информационе технологије
Студијски програми
|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)
|ДРС| Друмски саобраћај (основне студије)
|ЗЖС| Заштита животне средине (основне студије)
|ИЗЗС| Инжењерство заштите животне средине (специјалистичке студије)
Предмети на којима је наставник ангажован
Технички материјали (ИНИ / ДРС / ЗЖС)
Термоенергетика (ИНИ / ЗЖС)
Управљање отпадом (ЗЖС)
Енергија и околина (ИНИ / ЗЖС)
Мерење и контрола параметара животне средине (ЗЖС)
Мерење и контрола параметара радне средине (ЗЖС)
Управљање отпадом (ЗЖС)
Градитељство и животна средина (ЗЖС)
Енергија и животна средина (ИЗЖС - специјалистичке)
Прерада и коришћењеотпадногматеријала (ИЗЖС - специјалистичке)
Репрезентативне референце
M. Tomić, P. Živković, B. Milutinović, M. Vukić and A. Boričić, Experimental and Numerical Investigation of Thermal and Fluid Flow Processes in a Matrix Heat Exchanger, Proceedings of ECOS 2016 - the 29th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ISBN 978-961-6980-15-9, Portorož 2016.
M. Pavlović, D. Živković, B. Milutinović, A. Boričić, D. Blagojević, Energy balance of College of Applied Technical Science in Niš, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, Sokobanja 2015, pp. 459-465.
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/proceedings/17-2015/simterm_2015-proceedings.zip
B. Milutinović, G. Stefanović K. Denčić-Mihajlov, P. Djekić, A. Boričić, Mathematical Model for Evaluation of Cost-Effectivenenss of Waste-to-Energy Treatment Technique, 17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, ISBN 978-86-6055-076-9, Sokobanja  2015, pp. 829-835.
http://simterm.masfak.ni.ac.rs/proceedings/17-2015/simterm_2015-proceedings.zip
A. Boričić, M. Tomić, An estimation of traffic related carbon monoxideemission in the city of Nis, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 2, No. 3, pp. 65- 72, 2014.
M. Tomić, B. Milutinović, P. Živković, P. Djekić, A. Boričić, Measurement and improvement of indoor air quality in IT classroom, Thermal Science, vol. 2,  No. 3, pp. 915-925, 2014.
Д. Благојевић, А. Боричић, З. Поповић,Статички електрицитет; вредности неких електричних параметара и њихов утицај на безбедност ваздухоплова, 9. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 2014, пп. 36-41,
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/04/Zbornik-KOPAONIK-2014-FINISH-1-deo.pdf
А. Боричић, Д. Благојевић, З. Поповић, Статички елекtрицитет и проблеми утакања и истакањагорива из ваздухоплова, 8. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 2013, пп. 41-46,
http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2014/04/Zbornik-KOPAONIK-2014-FINISH-1-deo.pdf
M. Tomić, A. Boričić, B. Milutinović, P. Djekić, Ž. Stefanović, Determinationof a perforated plate convectiveheat transfer coefficient, 6th International Conference Scienceand Higher Educationin Function of Sustainable Development, Ужице 2013.
А. Боричић, М. Томић, Б. Милутиновић, П. Ђекић, Мерење квалитета унутрашњег ваздуха и анализа термичког комфора у рачунарској учионици, Зборник радова Високе техничке школе струковних студија Ниш, ИСБН 978-86-85391-15-61, Висока техничка школа струковних студија Ниш, Ниш, 2013
А. Боричић, Б. Милутиновић, Д. Благојевић, Дифузија водене паре и утицај влаге на радну средину, 8. Међународно саветовање Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 2013, пп. 208-285. http://www.rizik.vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2013/02/Rizik-i-bezbednosni-inzenjering-Zbornik-radova-2013-prva-knjiga.pdf
 
 
Међународни пројекти
ТЕМPUS JPHES 157871 Occupational safety and health-degree curricula and lifelong learning
Активности
Истраживачки интерес:
Укупан број цитатата: 2 (Scopus)
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 1
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш