Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Душан M. Стефановић
Професор струковних студија
Канцеларија 2
+381 18 588 211 локал 103
dusan.stefanovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера

Избор у звање 20.06.2016. године на Високој техничкој школи у Нишу, области Рачунарске технологије и  Комуникацоне технологије са електроником.

Докторирао 2012. године на Електронском факултету у Нишу, област Електротехника и рачунарство.

Дипломирао 2005. године на Електронском факултету у Нишу, област Телекомуникације.

Ужа научна област
Рачунарске технологије
Комуникацоне технологије са електроником
Студијски програми
|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)
|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне / специјалистичке студије)
Предмети на којима је наставник ангажован

Мрежни сервиси (СРТ)

Администрирање рачунарских мрежа (СРТ)

VBA програмирање (СРТ)

Базе података (КОТ / СРТ)
Активни мрежни уређаји (СРТ - специјалистичке студије)
Администрирање базе података (КОТ - специјалистичке студије)
Репрезентативне референце

Danijel Djosic, Dusan Stefanovic, Caslav Stefanovic “Level Crossing Rate of Macro- diversity System with Two Micro-diversity SC Receivers over Correlated Gamma Shadowed α–µ Multipath Fading Channel“, IETE Journal of Research, AVGUST 2015 (M23)

 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03772063.2015.1075913

D. Stefanović, B. Nikolić, D. Milić, M. Stefanović, N. Sekulović  „Post Detection Microdiversity and Dual Macrodiversity in Shadowed Fading Channels „Elektronika Ir Elektrotechnika, ISSN 1392 – 1215,Vol 117,2012 (M23)
http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/1059
R. Panic, Dusan Stefanovic, Ivana Petrovic, Mihajlo Stefanovic, Jelena Anastasov and Dragana Krstic„Second order statistics of selection macro-diversity system operating over Gamma shadowed \kappa-\mu fading channels “, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, doi:10.1186/1687-1499-2011-151, Oktobar 2011 (M23)

http://jwcn.eurasipjournals.com/content/2011/1/151

Branimir Jaksic, Dusan Stefanovic, Mihajlo Stefanovic, Petar Spalevic, Vladeta Milenkovic “Level Crossing Rate of Macrodiversity System in the Presence of Multipath Fading and Shadowing”,Radioengineering,Vol. 24, No. 1, APRIL 2015(M23)

http://www.radioeng.cz/fulltexts/2015/15_01_0185_0191.pdf

Dusan Stefanovic, Stefan R. Panic, Petar Spalevic „Second-order statistics of SC macrodiversity system operating over Gamma shadowed Nakagami-m fading channels“,AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume 65, Issue 5, May 2011, Pages 413–418 (M 23);
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1434841110001421
Perica Federšpil, Dušan Stefanović, Slavimir Stošović “Praćenje navika studenata na Internetu analizom IP saobraćaja upotrebom netflow analajzera“ INFOTEH-JAHORINA, March 2016
Dejan Jovanović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ IP telefonija – integracija Cisco i open  source rešenja“ 18. Telekomunikacioni forum, TELFOR 2010, Beograd, 23-25 nobembar 2010
http://www.telfor.rs/files/radovi/TELFOR2010_02_20.pdf
Dimitrije Kostić, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ Otpornost konekcije na otkaz praćenjem objekata na Internetu u prisustvu redundantnog mrežnog prolaza“ INFOTEH-JAHORINA Vol. 13, March 2014
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/KST-3/KST-3-8.pdf
Sasa Dulović, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “ Uporedne karakteristike STP i PVST protokola“, INFOTEH-JAHORINA Vol. 11, March 2012
http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2012/radovi/RSS-5/RSS-5-7.pdf
Lepomir Petković, Dušan Stefanović, Dejan Blagojević, “KREIRANJE I ANALIZA BEZBEDNIH SITE-TO-SITE I CLIENT-TO-SITE VPN KONEKCIJA”, INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. B-III-5, p. 210-214, March 2011, ISBN-99938-624-2-8
http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/rad/2011/B-III/B-III-5.pdf
 
научни и стручни радови
Остало

Одржао сам професионалне обуке из области CISCO технологија радницима Теленора, Philip Morisa,…

Радницима Немачке компаније Leoni одржао сам обуку из VBA програмирања у Excel-у.
Радницима компанија које су чланови привредне коморе Ниш одржао сам обуку из напредног Excel-а.
Учествовао сам у развоју великог број апликација од којих се три користе у Високој техничкој школи.
Прва, веб апликација је база података научно истраживачких радова која на једном месту обједињује  истраживачке радове професора, асистената и сарадника Високе техничке школе (http://radovi.vtsnis.edu.rs‚).
Друга је десктоп апликација развијена за потребе библиотеке која води евиденцију о литератури која је на располагању студентима и професорима, завршним и специјлистичким радовима уз пратеће извештаје.

Трећа апликација је база података развијена за потребе међународног пројектаWAMMP која садржи податке о компанијама које се баве управљањем отпада(http://project.wamppp.com).

Активности

Истраживачки интерес:

Укупан број цитата:

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 8

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш