Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Слађана С. Живковић
Професор струковних студија
Канцеларија 1
+381 18 588 211 локал 102
sladjana.zivkovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера

Избор у звање 2010. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Филолошке науке

Докторирала 2010. године на Филолошком факултету у Београду, област Филолошке науке

Магистрирала 1998. године на Филолошком факултету у Београду, област Филолошке науке

Дипломирала 1985. године на Филозофском факултету у Приштини, област Филолошке науке

Ужа научна област
Страни језик
Студијски програми
|ИНИ| Индустријско инжењерство (основне студије)
|ДРС|  Друмски саобраћај (основне студије)
|КОТ| Комуникационе технологије (основне студије)
|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне студије)
|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)
|ЗПП| Заштита животне средине (основне студије)
Предмети на којима је наставник ангажован
Технички енглески 1 (КОТ / СРТ)
Технички енглески 2 (КОТ / СРТ)
Технички енглески језик (ГРИ/ИНИ/ДРС/ЗПП)
Уџбеници

Živković. S., Stručni jezik i vokabular u visokoškolskoj nastavi, Perfekta, Niš, 1998.

Živković, S., English Grammar Tests, Studentski kulturni centar, Niš, 2001.ISBN: 86-7757-072-1

Živković, S., Grammar and Vocabulary Practice, Helios print, Niš, 2002.

Živković, S., Engleski za studente gradjevinarstva, Perfekta, Niš, 2003.
Živković, S. Složenice u kompjuterskom registru, Studentski kulturni centar, Niš, 2010. ISBN 978-86-7757-184-9
Živković, S., Stojković, N., English for Students of Information and Communication Technologies, Elektronski fakultet, Niš, 2012.
Репрезентативне референце
Živković, S., Stojković, N. The Current Status of the Trio of Virtues: Truth, Beauty and Goodness Reframed: Educating for the Virtues in the Twenty-first century. Folia Linguistica et Litteraria. Faculty of Philosophy: Nikšić, University of Montenegro, 2013.
Stojković, N., Živković, S. Advocating the Need for Incorporating Critical Pedagogy and Critical Literacy in Teaching English for Specific Purposes. US-China Foreign Language: USA & Sino-US English Teaching, 2012
Živković, S., Stojković N. Cyberspace – Addiction or not (A Limited Case Study of the Internet Addiction among Student Population). Academic Journal of Interdisciplinary Studies. MCSER Publishing: Rome-Italy, 2013.
Živković, S., Stojković, N. To Modernize or not to Modernize - There is no Question. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. MCSER Publishing: Rome-Italy, 2013.
Živković, S., Stojković, N. The Concept of Beauty in Postmodernism and the Digital Media as in Howard Gardner’s Truth, Beauty and Goodness Reframed, in The Beauty of Convention: Essays in Literature and Culture. Cambridge Scholars Publishing, 2014.
Živković, S., Stojković N., Bakić-Mirić, N. Designing Spoken Presentations for Academic and Professional Needs, The Bulletin of Alfred Nobel University, Series "Pedagogy and Psychology",  Dnipropetrovsk, Ukraine, 2014.
Živković, S. The Importance of Oral Presentations for University Students, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, 2014, Rome, Italy, 2014.
Živković, S. Language Skills among Students in the Field of Engineering, European Journal of Language and Literature Studies. September-December,Volume 3, No. 1, 2015.
Živković. S. A Constructivist Model in the ESP Technology-Based Learning Environment. Going Forward: Recent Developments in Higher Education. Cambridge Scholars Publishing, 2016.
Živković. S., A Model of Critical Thinking as an Important Attribute for Success in the 21st Century. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Volume 232, 102-108, 2016.
Активности
Истраживачки интерес: Eнглески језик за посебне намене
Укупан број цитатат: 12
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 3
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш