Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Зоран С. Величковић
Професор струковних студија
Канцеларија 1
+381 18 588 211 локал 102
zoran.velickovic@vtsnis.edu.rs
Зоран Миливојевић
Академска каријера
Избор у звање 2012. године на Високој техничкој школи у Нишу, област Рачунарске технологије и Комуникационе технологије са електроником
Докторирао 2011. године на Електротехничком факултету у Бања Луци, област Информационо -комуникационе технологије
Магистрирао 1997. године на Електронском факултету у Нишу, област Рачунарска техника
Дипломирао 1983. године на Електронском факултету у Нишу, област Аутоматика - информтика
Ужа научна област
Рачунарске технологије
Комуникационе технологије са електроником
Студијски програми
|КОТ| Комуникационе технологије (основне / специјалистичке студије)
|СРТ| Савремене рачунарске технологије (основне / специјалистичке студије)
|ГРИ| Грађевинско инжењерство (основне студије)
Предмети на којима је наставник ангажован
Основи рачунарске технике (КОТ / СРТ)
Интернет технологије ( СРТ)
Мерења у електроници (КОТ)
НЕТ технологије (СРТ)
Интернет програмирање (СРТ)
Електронско пословање (СРТ)
Напредне Интернет и веб технологије (СРТ - специјалистичке студије)

ИП комуникације (КОТ - специјалистичке студије)

Уџбеници

Зоран Величковић, Славимир Стошовић, Интернет технологије – практикум лабораторијских вежби, Висока техничка школа струковних студија Ниш, 2015. ISBN 978- 86-85931-23-4.

Милојко Јевтовић, Зоран Величковић, Квалитет услуга дигиталних мрежа, Академска мисао, Београд, 2014. ISBN 978-86-7466-526-8.

Милојко Јевтовић, Зоран Величковић, Комуникациони протоколи преплетених слојева, Академска мисао, Београд, 2013. ISBN 978-86-7466-448-3.

Репрезентативне референце
Z. Veličković, V. Pavlović, “The Performance of the Modified GCC Technique for Differential Time Delay Estimation in the Cooperative Sensor Network”, Int. Journal Elektronika IR Electrotechnika, Vol. 19, No. 8, pp. 119-122, 2013.
Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Jevtović, “The Improved Iterative Algorithm for the Enhancement of the Extracted Watermark from Video Streaming in a Wireless Environment”, ETF Jour. of Electr. Engineering, Vol. 21, pp. 93-107, 2015.
Z. Veličković, M. Jevtović, V. Pavlović, “Cross-layer Throughput Optimization in Slow Wireless Fading Channel”, Int. Journal Elektronika IR Electrotechnika, Vol. 19, No 6, pp. 131-137, 2013.
Z. Veličković, Z. Milivojević, M. Veličković, M. Jevtović, “The impact of prediction structures H.264 encoder on the quality of the extracted watermark from the chaos domain”, ETF Jour. of Electrical Engineering, Vol. 22, 2016.
Z. Veličković, M. Jevtović, „Adaptive Cross-layer Optimization Based on Markov Decision Process“, Int. Journal Elektronika IR Electrotechnika, pp. 39-42, 2011.
Z. Veličković, M. Jevtović, V. Pavlović, “Quality of services in IP/MPLS networks“, UNITECH 2013, pp. II-107-112, Gabrovo 2013.
Z. Veličković, M. Jevtović, „Web programiranje i responsive Web dizajn u ASP .NET MVC 4“, INFOTEH ’14, pp. 939-944, Jahorina, 2014.
Z. Veličković, A. Radović, „Analiza performansi Ajax aplikacije u funkciji formata razmene podataka“, YUInfo '15, pp. 163-167, Kopaonik 2015.
Z.  Veličković, Z. Milivojević, M. Jevtović, “Reliable SVD-based Watermarking Algorithm Applied on Uncompressed Video ”, ICEST 2015, pp. 254-257, Sofia, 2015.

Z. Veličković, M. Ćirić, Z. Milivojević, N. Savić, “Brzina učitavanja Web aplikacije razvijene u ZEND MVC frameworku”, YUINFO, pp. 339-344, Kopaonik, 2016.

 
научни и стручни радови
Активности
Истраживачки интерес: Дигитално процесирање сигнала, Мултимедијалне телекомуникације, Интернет и Веб технологије.
Укупан број цитатата са SCI (SSCI) листе: 19
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 3
Усавршавања
Geoguip, United Kingdom

Braincon Technologies, Austria

Остало
Дописни члан Инжењерске академија Србије, Београд
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш