Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора

Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
 
Маказице
09.06.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Упис оцена из предмета Безбедност и здравље на раду на студијским програмима Индустријско инжењерство и Заштита животне средине обавиће се у пондељак 12.06.2017. год у 11 часова.

 

Маказице
06.06.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На захтев студената 3. године студијског програма Индустријско инжењерство испит из предмета CNC системи се помера и биће одржан 12. јуна 2017. год. са почетком у 10:30.

 

Маказице
01.06.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Упис оцена из предмета Програмски језици 2 и Пројектовање помоћу рачунара обавиће се у петак 02.06.2017. са почетком у 12 часова у просторији 106.

Упис оцена из предмета Софтверско инжењерство обавиће се у петак 02.06.2017. са почетком у 12 и 30 часова у просторији 106.

 

Маказице
31. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти специјалистицких студија на студијском програму Савремене рачунарске технологије да ће настава из предмета Активни мрезни уредјаји бити одрзана у четвртак  01.06.2017 од 17:30 часова.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Припремна настава из предмета Машински елементи на студијском програму Индустријско инжењерство биће одржана у среду 31.05.2017. год. у 11 часова у просторији 106.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти студијских програма ИНИ, ЗЖС И ДРС да ће предиспитне консултације, упис поена и последњи термин овере домаћих задатака из предмета Математика 2 бити у понедељак 05.06.2017. године, у просторији 207, по следећем распореду:
     - 12.00 - 12.30 цасова ИНИ,
     - 12.30 – 13.00 цасова ЗЗС,
     - 13.00 – 13.30 цасова ДРС.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поправни колоквијуми (1. или 2.) из предмета Техничко цртање на струдијским програмима ИНИ, ДРС и ЗЖС биће одржани у петак, 02. јуна 2017. год. са почетком у 9:30.
Заинтересовани студенти су дужни да се пријаве предметном наставнику.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације и пријем графичких радова из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА на студијском програму ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, у трећем испитном року, одржаће се 30. маја 2017. год. од 13 и 30 часова и 1. јуна од 10 до 11 часова.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације и одбрана елабората из предмета ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ (студијски програм ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО) одржаће се :
-  1, 6. и 7. јуна од 10 до 11 часова
-  5. јуна   у 17 часова.
Пријем радова је у просторији 205.

 

Маказице
29. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације пријем графичких радова из предмета ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ГЕОДЕЗИЈА, са студијског програма ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, у трећем испитном року, одржаће се у следећим терминима:
- 5. јуна 2017. год  у 17 часова
- 6, 7. и 8. јуна 2017. год од 10 до 11 часова.

 

Маказице
16. - 25.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за оверу летњег семестра на основним студијама у школској 2016/2017. години


Овера летњег семестра за основне студије вршиће се у периоду од 22. до 25. маја 2017. године од 9 до 13:30 часова.
За оверу семестра потребно је:
     - Индекс са потписима предметних наставника;
     - Један попуњен образац семестралног листа;
     - Анкета (попуњава се online према упутству).
Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.
Студент који има више од седам неоправданих изостанака може извршити административну оверу семестра уз плаћање накнаде за административну оверу у износу од 1.000,00 динара по предмету за који није добио потпис предметног наставника.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

 

НАПОМЕНА:
Поводом предстојеће овере семестра, која се врши у складу са одредбама чланова 31-33 Правила студија Школе, који гласи:

 


Овера семестра
Члан 31.

Студент је дужан да овери семестар.
Студенту ће се оверити семестар ако су му сви предметни наставници својим потписом у индексу оверили уредно извршење програмом прописаних обавеза из свих уписаних предмета.
Овера семестра обавља се у Студентској служби по завршетку наставе у семестру.

 

Члан 32.

Наставник има право да ускрати потпис студенту који је изостао с више од 50% наставних часова предавања или вежби, или није извршио друге програмом прописане обвезе.
Ускраћивање потписа заснива се на евиденцији наставника. На захтев студента коме је ускраћен потпис, наставник је дужан да, ако то студент захтева, писмено образложи разлоге ускраћивања потписа.
На образложен захтев студенту се може одобрити администартивна овера семестра уз могућност плаћања накнаде за сваки недостајући потпис или у оправданим случајевима без накнаде. Одлуку о административној овери семестра доноси помоћник директора за наставу.

 

Члан 33.

Студент који није оверио семестар обавезан је да у следећој школској години поново упише исти семестар и испуни наставне обавезе из предмета из којих није испунио обавезе предвиђене наставним програмом.

 

Маказице
23. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предколоквијумске консултације код професора Младена Томића су у четвртак 25.05.2017. год. од 11 часова.

 

Маказице
23. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

(за студенете који су положили ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у семестру)

 

Обавеставају се студенти прве године студијских програма ДРУМСКИ САОБРАћАЈ, ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који су полозили ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у семестру да ће се упис оцена обавити 31.05.2017. по следећем распореду:

- ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 31.05.0 2017. у 12.00

- ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 31.05.2017. у 12.30

- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 31.05.2017. у 13.00

 

Маказице
20. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који нису обавили предиспитне обавезе из предмета ФИЗИКа (одрадили или одбранили лабораторијске вежбе) могу да се јаве предметном наставнику у уторак 23.05.2017. год. у 11:00 часова ради договора.

 

Маказице
18. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Настава из предмета Теорија ризика на студијском програму Индустријско инжењерство неће бити одржана у петак 19.05.2017. год. Потписивање индекса ће се обавити у понедељак 22.05.2017. год. у 12 часова.

 

Маказице
18. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Надокнада лабораторијских вежби из предмета Програмски језици 1 за СРТ смер ће се одржати у понедељак у 12:00 сати у лабораторији 211.

Надокнада лабораторијских вежби из предмета Микрорачунарски системи и Клијент сервер системи за студенте који су били на Вишијади ће се одржати у понедељак 22.05.2017. год.у 13 сати у лабораторији 211.

 

Маказице
17. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештење студентима треће године студијског програма Друмски саобраћај да неће у петак 19.05.2017 имати вежбе из предмета Комбиновани транспорт. Напомена: вежбе су одржане 11.05.2017. по претходно планираном посебном распореду.

 

Маказице
17. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 2. и 3. године студијског програма Друмски саобраћај да вежбе из предмета Безбедност саобраћаја и Теорија и регулисање саобраћајних токова неће бити одржане ове недеље.

 

Маказице
16. 05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА 2. КОЛОКВИЈУМА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД.

 

Маказице
16.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Пријава испита за 3. испитни рок у школској 2016/2017. години је од 22. до 25. маја 2017. године.

 

Маказице
16.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Распоред полагања 2. колоквијума из предмета Технички енглески обавиће се према следећем распореду:

     - Друмски саобраћај од 09:00 до 10:00 студенти са бројем индекса од 1 до 35, а од 10:00 до 11:00 студенти са бројем индекса од 36;

     - Индустријско инжењерство од 11:30 до 12:30 студенти са бројем индекса од 1 до 25, а од 12:30 до 13:30 студенти са бројем индекса од 26;

     - Заштита животне средине од 14:00 до 15:00 студенти са бројем индекса од 1 до 25, а од 15:00 до 16:00 студенти са бројем индекса од 26.

 

Маказице
15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма Комуникационе технологије да ће се надокнада лаб. вежби из предмета Дигитални ТВ системи одржати у четвртак 18.5.2017. у 14 часова у Лабораторији за ТВ технику.

 

Маказице
15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који нису обавили предиспитне обавезе из предмета ФИЗИКA (одрадили или одбранили лабораторијске вежбе) могу да се јаве предметном наставнику у уторак 16.05.2017. у 12:00 ради договора.

 

Маказице
15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијског програма Заштита животне средине да ће у среду, 17.05 2017. године, од 8-10 часова имати везбе из Техничке механике а од 10-12 везбе из Математике 2.

 

Маказице
15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијског програма Друмски саобраћај да неће у среду, 17.05 2017. године, од 8-10 часова имати предавања из предмета Технички енглески језик.

 

Маказице
15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада  2. циклуса лабораторијских везби  из Основа електронике одржаће се за студијски програм Савремене рачунарске технологије у четвртак 18.05.2017. год. од  1215 до 13 часова, а за студијски програм Комуникационе технологије у петак 19.5.2017. год. од 1315  до 14 часова у електро лабораторији.

 
Маказице
12. - 15.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗОмладинска организација „Центар Е8“ и „Унија средњошколаца Србије“, организује радионице које ће бити одржане за студенте и средњошколце, у оквиру великог националног пројекта „Будућност #за5“, подржаног од стране Министарства омладине и спорта Републике Србије, Привредне коморе Србије и Coca-Cola Фондације. 
„Будућност #за5“ је национални пројекат који треба да оспособи и оснажи младе људе да буду активнији у проналажењу посла и да покаже да је континутирана едукација (формална и неформална) од кључне важности за лични и професионални развој, запослење, покретање сопственог бизниса и постизање светле будућности.
У Нишу ће бити одржана радионица под називом
„StartUp караван #за5“ чији је циљ да се студентима и средњошколцима приближи идеја о томе који су основни кораци у оснивању сопственог предузећа, односно предузетничке радње, и на тај начин се мотивишу да предузму иницијативу и сами покрену свој посао.
Радионица је подељена у две тематске целине, па ће тако студенти и средњошколци током првог дела предавања под називом
„Works at САМ СВОЈ ГАЗДА“ моћи да се упознају са основним појмовима пословања, сазнају које форме предузећа постоје, шта им је све потребно за оснивање предузећа/предузетничке радње, али и како сигурно да воде свој посао. Други део предавања је резервисан за упознавање са младим предузетником/предузетницом из Вашег града који ће представити свој развојни пут од идеје до реализације мотивишући на тај начин младе људе да се и сами упусте у предузетничке воде.
Радионица ће бити одржана 16. маја од 12-14 часова у Привредној комори Србије (Регионална привредна комора Ниш), Добричка 2, Велика сала II спрат.
Молимо студенте ВТШ Ниш, заинтересоване за похадјање радионице, да се јаве Горану (просторија 104), најкасније до понедељка 15.05.2017. до 14 часова, због евиденције.
Национални пројекат
„Будућност #за5“ је покренуо „Центар Е8“ уз стратешку подршку „Уније средњошколаца Србије“, а под покровитељством Министарства омладине и спорта Републике Србије и Coca-Cola Фондације уз логистичку подршку Привредне коморе Србије и V+O Communication. Више информација о самом пројекту „Будућност #за5“ можете пронаћи на сајту ww.buducnostza5.rs

 

Маказице
11.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који треба да одраде лабораторијске вежбе из предмета Основи рачунарске технике на студијском програму Комуникационе технологије треба да ураде вежбе до 14.5.2017. год. Списак студената са вежбама и упутствима које треба да се одраде можете погледати овде.

 

Маказице
11.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Завод за трансфузију крви Ниш и Висока техничка школа струковних студија Ниш организују акцију  добровољног давања крви у петак, 12.05.2017. године од 09 до 13 часова у просторији 204 (II спрат). Позивају се студенти да се у што већем броју одазову акцији.

 

Маказице
11.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Окупљање поводом реализације практичне наставе из предмета Безбедност и здравље на раду и Теорија ризика студенти 2. године студијских програма Индустријско инжењерство и Заштита животне средине је у петак 12.05.2017. год. у 10 часова испред мензе код техничких факултета.

 

Маказице
11.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Друмски саобраћај да ће се вежбе из предмета Техничко цртање одржати у понедељак 15.05.2017.године од 12:15 часова.

 

Маказице
11.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада лабораторијских вежби из предмета Основи рачунарске технике на студијском програму Комуникационе технологије обавиће се у петак 12. маја 2017. године за 1. групу од 13:15 а за 2. групу од 14:15 у лабораторији 206. Списак студената са вежбама које треба да се одраде можете погледати овде.

 

Маказице
08.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o полагању испита у ванредном испитном року - мај 2017

 


У мајском ванредном испитном року дана 13.05.2017. могу полагати студенти свих година испите од 9 часова.
Испитне пријаве у вредности од 2.000,00 динара подносе се служби за студентска питања најкасније до четвртка 11.05.2017. год. до 14 часова. Због организације испита није могуће пријавити испит на дан полагања.

 

Маказице
08.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
o полагању испита у ванредном апсолвентском испитном року - мај 2017

 

Мајски испитни рок одржаће се 10. и 11. маја 2017. године, и то:
          10. маја за испите из прве и друге године у 15 часова;
          11. маја за испите из треће године у 15 часова.

Право полагања испита у ванредним испитним роковима имају: студенти који су извршили обнову уписа треће године, апсолвенти по старом наставном плану и програму, као и студенти којима је продужен рок за завршетак студија, уз услов да су испунили предиспитне обавезе из испита који полажу. 

 

Маказице
05.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак 11. маја 2017. год. биће одржано предавање из предмета Обрада резањем у времену од 8:15 до 12:00 часова. а у четвртак 18. маја 2017. год. биће одржане вежбе из предмета Теорија ризика у времену  од 8:15 до 12:00 часова.

 

Маказице
05.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак 11.05.2017. год. студенти треће године студијског програма Друмски саобраћај посетиће Аеродром Константин Велики у Нишу (у 11 часова) у оквиру практичне наставе, према раније утврђеном плану, везано за предмет Комбиновани транспорт.

 

Маказице
05.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У уторак 09.05.2017. год. са почетком у 12 часова у просторији 204 биће одржано предавање под називом: "Постоји један други, руски свет". Позивају се студенти да присуствују предавању и ближе се упознају са руском културом и образовањем, као и сарадњом која се остварује између високошколских установа у Србији и Русији.

 

Маказице
05.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада наставе из предмета Механика 2 на студијском програму Индустријско инжењерство биће одржана у понедељак 8. маја 2017. год. у амфитеатру А3 од 12 до 14 часова.

 

Маказице
05.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО да ће у понедељак, 8. маја 2017. године, у термину од 14  до 16 часова бити одржана предавања из предмета ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ,  а у четвртак, 11. маја 2017. године, у истом термину, вежбе из овог предмета.

 

Маказице
04.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак 04.05.2017. год. у термину од 13:15 h до 18:00 h, у амфитеатру А1 одржаће се надокнада предавања из предмета ТЕОРИЈА И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА на студијском програму Друмски саобраћај.

 

Маказице
04.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У петак 05.05.2017. године уместо лабораторијских вежби из предмета Основа електротехнике 2 на студијском програму Савремене рачунарске технологије у термину од 11:15 до 12:00 сати и од 12:15 до 13:00 сати одржаће се лабораториске вежбе из предмета Основи електронике (у Електро лабораторији).
У четвртак 11.05.2017. године уместо лабораторијских вежби из предмета Основи електронике на студијском програму Савремене рачунарске технологије у термину од 12:15 до 13:00 сати и од 13:15 до 14:00 сати одржаће се лабораторијске вежбе из предмета Основа електротехнике 2 (у Електро лабораторији).

 

Маказице
03.05.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Овера оцена из претходних испитних рокова на основним струковним студијама за студенте свих година обавиће се у периоду 8. до 12. маја 2017. године.

 

          - За студенте 1. године 8. маја 2017. године;

          - За студенте 2. године 10. маја 2017. године;

          - За студенте 3. године 12. маја 2017. године.


Индекси се предају на шалтеру студентске службе (просторија 109) у времену од 10:30 до 13:30 часова.

 

Маказице
27.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поводом Међународног празника рада, Школа неће радити 1. и 2. маја 2017. године. Школа наставља са радом у среду 3. маја 2017. год.

 

Маказице
27.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти студијских програма Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије да ће у петак 28.4.2017. године уместо предавања из предмета Основи електротехнике 2 бити одржане рачунске вежбе од 815 до 11 сати.

 

Маказице
26.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти да предавања из предмета Енергија и околина неће бити одржана у петак 28. априла 2017. године.

 

Маказице
26.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 2. године студијског програма Друмски саобраћај да ће се дана 27.04.2017. године одржати надокнада вежби из предмета Безбедност саобраћаја у термину од 14:15 до 17 часова.

 

Маказице
24.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Заштита животне средине да вежбе из предмета Инжењерска информатика неће бити одржане у уторак, 25.04.2017. године. Надокнада вежби ће бити у петак 28.04.2017. године са почетком у 8:15 часова.

 

Маказице
24.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијског програма Комуникационе технологије да се у уторак  25.04.2017. год. неће одржати рачунске вежбе из основа рачунарске технике. Термин за надокнаду биће накнадно објављен.

 

Маказице
   

 

У среду 26.04.2017. год. је радни дан за све све студенте и запослене на Високој техничкој школи у Нишу.

Позивају се сви студенти да буду у школи у 9:30 часова. Настава неће бити, али у оквиру дана Школе организован је дан отворених врата.

 

Директор Школе

др Александра Боричић

 

 

Маказице
12. - 26.04.2017.  
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ ДИПЛОМА

         

Обавештавамо Вас да ће се свечано уручење диплома и додатка дипломи о високом образовању, диплома о завршеним специјалистичким студијама и диплома о стеченом вишем образовању обавити у среду 26. априла 2017. год. по студијским програмима и то:

 

 

12:00 - 12:30 h

Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије

у амфитеатру А2

12:30 - 13:00 h

Друмски саобраћај и Безбедност друмског саобраћаја

у амфитеатру А2

13:00 - 13:30 h Индустријско инжењерство, Индустријска екологија и Заштита животне средине и просторно планирање у амфитеатру А2
13:30 - 14:00 h

Грађевинско инжењерство, Комунално инжењерство

у амфитеатру А2

 

          Напомена:           
          Студент који подиже диплому о стеченом високом образовању, а претходно стекао више образовање, дужан је да донесе диплому о стеченом вишем образовању (по старом програму) да би се огласила неважећом и изврши уплату од 346,50 динарана жиро рачун 160-14944-58 (Прималац ЈП "Службени Гласник", Јована Ристића 1, 11000 Београд, сврха уплате: Оглашавање дипломе неважећом) и уплатницу доставити на увид приликом подизања дипломе.


МОДЕЛ ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ

 

Маказице
22.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Индустријско инжењертсво да је термин надокнаде вежби из предмета Техничко цртање промењен. Надокнада ће бити одржана у понедељак, 24.04.2017. године од 14:15 часова у лабораторији 211.

 

Маказице
20.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године, студијског програма ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, да у петак 21.04.2017. год. неће бити одржане вежбе из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ. Термин за надокнаду биће накнадно одређен.

 

Маказице
19.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Вежбе из предмета Алати и прибори на студијском програму Индустријско инжењерство предвиђене за 20.04.2017. (четвртак) у прериод од 10 до 12 часова неће се одржати. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
19.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 3. године студијског програма Индустријско инжењерство да дана 20.04.2017. године неће бити одржане вежбе из предмета Енерија и околина. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
19.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 3. године студијског програма Индустријско инжењерство и 2. године студијског програма Заштита животне средине да дана 21.04.2017. године неће бити одржана предавања из предмета Енергија и околина. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
19.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Лабораторијске вежбе из предмета клијент сервер системи за другу групу ће се одржати 25.04.2017. год. у 12часова у лабораторији 211. Ово је додатни термини који треба да надокнади термин изгубљене услед ускршњих празника. 

 

Маказице
18.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поправни колоквијум из предмета Статистика и анализа на студијском програму Заштита животне средине биће одржан у четвртак 20.04.2017. год. у термину од 14:15 - 16:00 часова у просторији 211.

 

Маказице
18.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Лаборатоијске вежбе из предмета микрорачунарски системи се неће одржати у четвртак 20.04.2017.  год.

 

Маказице
18.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У среду 19.04.2017. год. од 10:15 до 13:00 часова у термину предавања из предмета Техничка механика на студијском програму Заштита животне средине биће одржане вежбе а у четвртак 20.04.2017. год. од 12:15 до 14:00 часова у термину вежби биће одржана предавања.

 

Маказице
18.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Вежбе из предмета Механика 2 на студијском програму Индустријско инжењерство уместо у петак 21.04.2017. год. од 11:15 до 14:00 часива биће одржане у  уторак 25.04.2017. год.

Вежбе из предмета Механика 2 на студијском програму Друмски саобраћај неће бити одржане у петак 21.04.2017. год. од 08:15 до 11:00 часова већ у среду 18.04.2017. од 10:15 до 13:00 часова.

 

Маказице
18.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 19.04.2017. године у термину од 12:15 h до 14:00 h уместо вежби из предмета Моторна возила одржаће се вежбе из предмета Путеви, 21.04.2017. год.  у термину од 11:15 h до 13:00 h уместо вежби из предмета Путеви одржаће се предавања из предмета Моторна возила, такође у термину од 11:15 h до 14:00 h уместо вежби из предмета Теорија и регулисање саобраћајних токова одржаће се предавања из предмета Планирање саобраћаја а у термину од 15:15 h до 18:00 h уместо вежби из предмета Планирање саобраћаја одржаће се вежбе из предмета Теорија и регулисање саобраћајних токова. Дана 26.04.2017. године у термину од 12:15 до 14:00х неће бити одржане вежбе из предмета Моторна возила – термин за накнаду ће бити објављен после 06.05.2017. Дана 28.04.2017. године у термину од 11:15 h до 14:00 h уместо вежби из предмета Теорија и регулисање саобраћајних токова одржаће се предавања из предмета Планирање саобраћаја а у термину од 15:15 h до 18:00 h уместо вежби из предмета Планирање саобраћаја одржаће се вежбе из предмета Теорија и регулисање саобраћајних токова, такође, 28.04.2017. године у термину од 11:15 h до 13:00 h уместо вежби из предмета Путеви одржаће се предавања из предмета Моторна возила, док ће вежбе из предмета путеви бити одржане 03.05.2017. године у термину од 12:15 h до 14:00 h уместо вежби из предмета Моторна возила.

 

Маказице
17.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 18.04.2017. године у термину од 14:15 h до 17:00 h уместо предавања из предмета БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА одржаће се предавања из предмета ПУТЕВИ.

 

Маказице
17.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Заштита животне средине да вежбе из предмета Инжењерска информатика неће бити одржане у уторак, 18.04.2017. године. Надокнада вежби ће бити у петак 21.04.2017. године са почетком у 8:15 часова.

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Индустријско инжењерство да вежбе из предмета Техничко цртање неће бити одржане у уторак, 18.04.2017. године. Надокнада вежби ће бити у понедељак 24.4.2017. године са почетком у 9:15 часова.

 

Маказице
12.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

За време ускршњих празника, школа неће радити од 14. до 17. априла 2017. год., први радни дан после празника је уторак, 18. април 2017. год.

 

Маказице
12.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак 13.04.2017. год. предавања из предмета Теорија ризика на студијском програму Индустријко инжењерство биће одржани у термину вежби од 10.15 до 12.00 а вежбе биће одржане у петак 21.04.2017. год. у термину предавања од 8:15 до 10 часова.

 

Маказице
12.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Преглед радова са 1. колоквијума из предмета Обновљиви дисперзни извори напајања неће бити одржано у четвртак 13.04.2017. год. већ у среду 19.04.2017. год.

 

Маказице
11.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти друге године студијског програма Заштита животне средине неће имати лабораторијске вежбе из предмета Статистика и анализа 12.04.2017. (1. група) и 13.04.2017. (2. група). Термини надокнаде биће накнадно објављени.

 

Маказице
10.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада 1. циклуса лабораторијских вежби из Основа електронике одржаће се за студијски програм Савремене рачунарске технологије у четвртак 13.04.2017.год. од  1215  до 13 часова, а за студијски програм Комуникационе технологије у петак 21.04.2017.год. од 15 асова до 15:45 у електро лабораторији.

 

Маказице
10.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Индустријско инжењерство да ће надаље вежбе из предмета Техничко цртање бити одржаване у лабораторији 211 и то према следећем распореду:

1. група - бр. индекса 1/16 - 20/16 - уторком од 13:15-16:00 часова;

2. група - бр. индекса 21/16 - 47/16 - средом 8:15-11:00 часова.

 

Маказице
07.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који први пут ове године добијају кредит или стипендију, потписане и оверене уговоре могу подићи у библиотеци школе.

 

Маказице
04.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који су изабрани за обављање стручне праксе на техничком универзитету у Острави (Чешка).

 

Маказице
03.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 1. године студијског програма Заштита животне средине да ће полагање 1. колоквијума из предмета Инжењерска информатика бити организовано на следећи начин:

 

1. група од 15 часова- бр. индекса 1/16-20/16
2. група од 16часова - бр. индекса 22/16-48/16.

 

Маказице
01.04.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Распоред полагања 1. колоквијума из предмета Технички енглески на студијском програму Заштита животне средине је према следећем распореду:

     - Понедељак 03.04.2017. год. од 16:30 студенти са бројем индекса од 1 до 25

     - Понедељак 03.04.2017. год. од 18:00 студенти са бројем индекса од 26.

 

Маказице
29.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Распоред полагања 1. колоквијума из предмета Технички енглески на студијском програму Друмски саобраћај је према следећем распореду:

     - Понедељак 03.04.2017. год. од 9:00 студенти са бројем индекса од 1 до 35

     - Понедељак 03.04.2017. год. од 11:30 студенти са бројем индекса од 36.

 

Маказице
29.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године смера Заштите животне средине и просторног планирања да вежбе из предмета Рециклажне технологије неће бити одржане дана 30.03.2017. године. Термин надокнаде биће накнадно одређен у недељи после колоквијумске недеље.

 

Маказице
28.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Распоред 1. колоквијумске недеље у летњем семестру школске 2016/2017. год.

 

Маказице
28.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Рачунске вежбе из предмета Основи електротехнике 2 на студијским програмима Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије неће бити одржане у среду 29. марта 2017. год. Термин надокнаде биће накнадно објављен.

 

Маказице
17.03. - 24.03.2017.  

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР И АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА – ДЕМОНСТРАТОРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

 

Маказице
06.03. - 13.03.2017.  

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР СТУДЕНАТА ВТШ
КОЈИ ЋЕ ОБАВИТИ СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ У ОСТРАВИ, РЕПУБЛИКА ЧЕШКА

 

Маказице
23.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 23.03.2017. године у термину од 17:15 h до 20:00 h уместо предавања из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА одржаће се вежбе из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА. Дана 31.03.2017. године у термину од 11:15 h до 14:00 h уместо вежби из предмета ТЕОРИЈА И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА одржаће се предавање из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА, а у термину од 15:15 h до 18:00 h уместо вежби из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА одржаће се вежбе из предмета ТЕОРИЈА И РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА.

 

Маказице
23.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Настава на специјалистичким струковним студијама у летњем семестру школске 2016/2017. године почиње од понедељка 27. марта 2017. године.

 

Маказице
21.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Вежбе из предмета Софтверско инжењерство на студијском програму Савремене рачунарске технологије неће бити одржане у четвртак 23.03.2017. год. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
21.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предавања из предмета Клијент сервер системи на студијском програму Савремене рачунарске технологије неће бити одржан у среду 22.03.2017. год. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
21.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предавања из предмета Електронско пословање на студијском програму Савремене рачунарске технологије неће бити одржан у среду 22.03.2017. год. Термин надокнаде биће накнадно одређен.

 

Маказице
20.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти студијског програма Заштита животне средине да вежбе из предмета Инжењерска информатика (1. група) неће бити одржане у уторак 21.3.2017. године, већ у петак, 24.3.2017. године са почетком у 8:15 у лабораторији 206.

 

Маказице
17.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма Грађевинско инжењерство да ће у понедељак 20.03.2017. год., у термину од 14 до 16 часова, уместо вежби бити одржана предавања из предмета Енергетска ефикасност у зградарству. У четвртак 23. марта у термину за предавања одржаће се вежбе из овог предмета.

 

Маказице
17.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти друге године студијског програма ЗЖС да ће у уторак 21.03.2017. године вежбе из предмета Енергија и околина бити одржане у термину од 8:15-10:00 часова а предавања из предмета Статистика и анализа у термину од 10:15-12:00 часова у просторији А1.

 

Маказице
15.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 16.03.2017. године у термину од 17:15 h до 20:00 h уместо предавања из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА одржаће се вежбе из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА.

 

Маказице
15.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти студијских програма Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије да ће уместо лабораторијских вежби из предмета Основи електротехнике 2 у четвртак 16.03.2017. год. имати лабораторијске и рачунске вежбе у петак 17.03.2017. године од 8:15 до 11:00 сати.  

 

Маказице
14.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предавања из предмета Електронско пословање на студијском програму Савремене рачунарске технологије, која је требало да буду одржана у среду 15.03.2017 од 14:15, биће одржана истог дана у среду 15.03.2017. од 18:15.

 

Маказице
13.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 16.03. и 23.03.2017. године уместо у термину вежби из предмета Безбедност саобраћаја од 10:15 h до 13:00 h, вежбе ће бити одржане у лабораторији 206 у следећим данима и терминима: 13.03. и 20.03.2017.год. од 14:15 до 15:00 h, а 16.03. и 23.03.2017. год од 14:15 до 16:00 h.  

 

 
Маказице
13.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма Индустријско инжењерствво да ће се практична настава из предмета Алати и прибори одржати 14.03.2017. год. у Предузећу за израду металних делова "Рад" у Поповцу. Окупљање и полазак испред школе у 13:30 часова.

 

Маказице
09.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У петак 10.03.2017. год. предавања из предмета Моторна возила на студијском програму Друмски саобраћај биће одржана од 8 до 10 часова а вежбе из предмета Путеви од 10 до 12 часова.

 

Маказице
09.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Резултати испита и уписивање оцена из предмета ДИНАМИКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА на студијском програму Безбедност друмског саобраћаја на специјалистичким струковним студијама биће у понедељак 13. марта 2017. год од 12 до 13 часова.

 

Маказице
09.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 09.03.2017. године у термину од 17:15 h до 20:00 h уместо предавања из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА одржаће се вежбе из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА, а 10.03.2017. године у термину од 15:15 h до 17:00 h уместо три часа вежби из предмета ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА одржаће се два часа.

 

Маказице
08.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијских програма КОТ и СРТ да се у четвртак 9.3.2017. год. и петак 10.3.2017. год. неће одржати лабораторијске вежбе из Основа електротехнике 2.
Термин за надокнаду биће накнадно објављен.

 

Маказице
08.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

У четвртак 9.3.2017. год., у термину 8:15 - 10:00 часова, неће бити одржана предавања из предмета Основи телекомуникација на студијским програмима СРТ и КОТ. Уместо њих биће одржана предавања из предмета Програмски језици 1 на истим студијским програмима. 
Термини надокнаде биће накнадно истакнут. 

 

Маказице
08.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Испит из предмета Обрада сигнала у комуникацијама на студијском програму Комуникационе технологије на специјалистичкум студијама, уместо у предвиђеном термину 15.03.2017. од 13 часова, биће одржан 16.03.2017. од 16 часова

 

Маказице
08.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма Индустријско инжењерство да ће се практична настава из предмета Одржавање машинских система одржати 9.3.2017. год. у предузећу "Алоx" у Мрамору.
Окупљање и полазак испред школе у 14 часова.

 

Маказице
07.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Дана 07.03.2017. године у термину од 14:15 h до 16:00 h уместо предавања из предмета БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА одржаће се предавања из предмета ПУТЕВИ, а у термину од 16:15 h до 19:00 h уместо предавања из предмета ПУТЕВИ одржаће се предавања из предмета БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА.

 

Маказице
06.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Распоред полагања испита у ванредним испитним роковима (март, април и мај 2017. год.)

 

Ванредни испитни рокови:

 

1. мартовски испитни рок одржаће се 15. и 16. марта 2017. године, и то:
          15. марта за полагање испита из прве и  друге године у 15 часова;
          16. марта за полагање испита из треће године у 15 часова.
2. априлски испитни рок одржаће се 21. и 22. априла 2017. године, и то:
          21. априла за испите из прве и друге године у 15 часова;
          22. априла за испите из  треће године у 8 часова студенти на студијским програмима Индустријско инжењерство и Заштита животне средине, од 11 часова Друмски саобраћај и Грађевинско инжењерство и од 14 часова Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије.
3. мајски испитни рок одржаће се 10. и 11. маја 2017. године, и то:
          10. маја за испите из прве и друге године у 15 часова;
          11. маја за испите из треће године у 15 часова.
Право полагања испита у ванредним испитним роковима имају: студенти који су извршили обнову уписа треће године, апсолвенти по старом наставном плану и програму, као и студенти којима је продужен рок за завршетак студија, уз услов да су испунили предиспитне обавезе из испита који полажу. 
У априлском ванредном испитном року дана 22.04.2017. могу полагати студенти свих година, испите из преходног семестраи то по следећем распореду:
- студенти студијских програма Индустријско инжењерство и Заштита животне средине од 8 часова,
- студенти студијских програма Друмског саобраћаја и Грађевинског инжењерства од 11 часова,
- студенти студијских програма Комуникационе технологије и Савремене рачунарске технологије од 14 часова.

Испитне пријаве у вредности од 2.000,00 динара подносе се служби за студентска питања, и то:
          - за мартовски рок до 13. марта 2017. год.
          - за априлски рок до 19. априла 2017. год.
          - за мајски рок до 8. маја 2017. год.

 

Маказице
03.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада предавања из предмета Безбедност и здравље на раду одржаће се за студијски програм Индустријско инжењерство у понедељак 6. марта 2017. год од 12:15 до 14:00 часова а за студијски програм Заштита животне средине у уторак 7. марта 2017. год. од 14:15 до 16:00 часова

 

Маказице
01.03.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу пријава кандидата за студентску размену, Комисија је разматрајући достављену документацију одлучила да на студентску размену пошаље три студента, два студента која ће боравити на Белгородском државном технолошком универзитету „В. Г. Шухов“ у оквиру размене и један студент који ће бити на усавршавању руског језика у јулу месецу: 
          1. Стефан Марковић, студент специјалистичких струковних студија КОТ
          2. Милутин Миладиновић, студент основних струковних студија КОТ
          3. Илија Костић, студент треће године основних струковних студија ЗЖС.

 

Разговор са студентима ће бити накнадно обављен како би се студенти определили за боравак на Белгородском државном технолошком универзитету „В. Г. Шухов“ у периоду од 25.03.-25.04.2017. или на усавршавање руског језика у јулу ове године. Студенти ће благовремено бити обавештени о термину састанка.
Примедбе на одлуку Комисије доставити у року од 48 сати у просторијама секретаријата (201).

 

Маказице
14.12.2016. - 24.02.2017.  

 

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКУ РАЗМЕНУ
за боравак два студента Високе техничке школе струковних студија на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов”, у периоду од 25. 03. 2017. до 25. 04. 2017. године.

 

Маказице
08 - 24. .02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ЗА СТУДЕНТЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 

Овера зимског семестра и пријава испита на Специјалистичким струковним студијама вршиће се од 20. до 24. фебруара 2017. године у времену од 8 до 13:30 часова. 
Уколикосе овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.
Напомена: Студенти су дужни да изврше уплате свих евентуално заосталих рата школарине (доспеле су уплате 4. рате школарине).
За оверу семестра подноси се:
          - Индекс са потписима предметних наставника;
          - Један попуњен образац ШВ-20 (купује се у скриптарници школе);
          - Један попуњен образац семестралног листа (купује се у скриптарници школе);
          - Анкетни лист за избор предмета (добија се у студентској служби).

 

Маказице
23.02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Испит из предмета Технологија прераде отпада на студијском програму Инжењерство заштите животне средине у 1. испитном року биће одржан у понедељак 6. марта 2017. год. у 13 часова уместо првобитног термина 2. марта 2017. год.

 

Маказице
20.02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Лабораторијске вежбе за 1. групу из предмета Инжењерска информатика на студијском програму Заштита животне средине биће одржана у уторак 21.02.2017. год. од 10:15 у лабораторији 206 за студенте са редним бројем индекса од 1 до 17, а за 2. групу у петак 24.02.2017. год. од 9:30 за студенте са редним бројем индекса од 18 до 35.

 

Маказице
14.02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Поводом државног празника Републике Србије Сретење – Дан државности Србије Школа неће радити од. 15. до 17. фебруара 2017. године.

 

Маказице
14.02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Настава у летњем семестру школске 2016/2017. године почиње у понедељак 20. фебруара 2017. год.

 

Маказице
14.02.2017.  

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Маказице

 

Маказице
11.01.2017.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Колоквијум из предмета Отпорност материјала на студијском програму Индустријско инжењерство неће бити одржан у четвртак 12.01.2017., већ у уторак 17.01.2017. год. по истом временском распореду.

 

Маказице
10.01.2017.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Испит из предмета Саобраћајнице 1 на студијском програму Грађевинско инжењерство у 1. испитном року биће одржан у четвртак 26.01.2017. год., а испит из предмета Саобраћајнице 2 биће одржан у уторак 24.01.2017. год.

 

Испит из предмета Елементи транспортних средстава на студијском програму Друмски саобраћај у 1. испитном року биће одржан у петак 27.01.2017. год., а испит из предмета Путеви биће одржан у среду 18.01.2017. год.

 

Маказице
08.01.2017.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се студенти 1. године да ће одбрана лаб. вежби из предмета физика бити одмах након колоквијума, и то:
                            - за студенте усмерења СРТ, КОТ и ГРИ у уторак, 10. 01. 2017. у 16:00 и
                            - за студенте усмерења ИНИ, ДРС и ЗЖС у среду 11. 01. 2017. у 11:00.

 

Маказице
08.01.2017.  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Консултације и пријем графичких радова из предмета Техничка механика на студијском програму Грађевинско инжењерство биће одржано 9. и 10. јануара 2017. год. од 13:30 часова у кабинету 205..

 

 


 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш