Симона Смиљковић

Имејл: simona.smiljkovic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 117

Термин консултација: Петак 12:00 – 13:00

Ужа научна област

Конструкције и Визуализација и материјализација у  грађевинарству,

Саобраћајнице  и  Хидротехника  са  Организацијом  и  технологијом грађења

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Техничка механика (Основне струковне студије)

Отпорност материјала (Основне струковне студије)

Грађевинске конструкције (Основне струковне студије)

Завршни радови и инсталације (Основне струковне студије)

Геодезија  (Основне струковне студије)

 

Образовање

2007.  год.,  дипломирала  на  Грађевинско‐архитектонском  факултету  у  Нишу.  Назив дипломског рада, из области Друштвене зграде, „Идејни пројекат основне школе“.

 

Истраживачки интерес

Грађвински материјали –  технологија  производње  и  примена  у  оквиру  звучне  и  термо изолације у објектима високоградње.