др Весна Лазаревић

Имејл: vesna.lazarevic@vtsnis.edu.rs

Телефон: 018 588 211 локал 108

Термин консултација:

 

Академска каријера

Назив стеченог звања – Доктор техничких наука – заштите животне средине

Назив институције где је стечено образовање  – Факултет заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу, 2013. године

Назив студијског програмаИнжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Назив докторске тезе “Компаративна екотоксиколошка анализа ризика у процесима обраде метала”

 

Назив стеченог звања Магистар техничких наука

Назив институције где је стечено образовање Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, 2004. године

Назив студијског програмаХемијско и биохемијско инжењерство

Назив магистарске тезе “Пречишћавање отпадне водене емулзије из процеса обраде метала”

 

Назив стеченог звања Дипломирани инжењер хемијског и биохемијског инжењерства

Назив институције где је стечено образовање Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу, 1997. године

Назив студијског програмаХемијско и биохемијско инжењерство

Назив дипломског рада “Утврђивање негативних микробиолошких појава у току ферментације сладовине“

 

Ужа научна област

Заштита животне средине

 

Студијски програми

Заштита животне средине (основне струковне студије)

 

Предмети на којима је наставник ангажован

Мерење и контрола параметара животне средине (основне струковне студије)

Мерење и контрола параметара радне средине (основне струковне студије)

 

Репрезентативне референце

 1.  РАД У МЕЂУНАРОДНОМ ЧАСОПИСУ (М23)
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Takić Ljiljana, Lazić Miodrag, Veljković Vlada, Clarification and Filtration of the Floculated Partucle Suspension From a Chemical Treatment of Waste Oil-In-Water Emulsions From a Non-Ferrous Metalworking Plant, Chemical Industry 65 (1), p.p. 53-60, 2011.
  DOI: 10.2298/HEMIND100801054L 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Lazić Miodrag, Savić Dragiša, Skala Dejan, Veljković Vlada, Scaling up the Chemical Treatment of Spent Oil-in-Water Emulsions from a Non-ferrous Metal-processing Plant, Chemical Industry 67 (1), p.p. 59-68, 2013.
  DOI:10.2298/HEMIND120317055L 
 • Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Janaćković Goran, Krstić Nenad, Anastasijević Nemanja, Đorđević Dragan, Dulanović Dejan, Toxicological Analysis of the Risk of Lead Exposure in Metal Processing, Tropical Journal of Pharmaceutical Research 16 (12), p.p. 2959-2966, 2017.
  Available online at http://www.tjpr.org
  http://dx.doi.org/10.4314/tjpr.v16i12.21
 • Krstić Ivan, Zec Slavica, Lazarević Vesna, Stanisavljević Miodrag, Golubović Tatjanа, Use of Sintering to Immobilize Toxic Metals Present in Galvanic Sludge into a Stabile Glass-Ceramic Structur, Science of Sintering, 50 (2), p.p. 139-147,
  doi:https://doi.org/10.2298/SOS1802139K

 

 1. РАД У НАЦИОНАЛНОМ ЧАСОПИСУ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА (M24) 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Dimitrijević Milovan, Toksikološka analiza ambijentalnog monitoringa u metaloprerađivačkoj industriji, Zaštita materijala 58 (1), 47-54, 2017.

 

 1. РАД У ВРХУНСКОМ ЧАСОПИСУ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА (M51) 
 • Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Stojković Ana, Wastewater Treatment Models in Textile Industry, Facta Universitatis, 13 (2), p.p. 129-138, 2016. UDC 628.33/.35:677:504.05.

 

 1. РАД У ИСТАКНУТОМ НАЦИОНАЛНОМ ЧАСОПИСУ (M52) 
 • Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Takić Ljiljana, Redizajniranje tretmana otpadnih voda tehnološkog procesa galvanizacije, Zaštita materijala 52 (3), 213-217, 2011.
 • Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Takić Ljiljana, Lazarević Vesna, Projektna rešenja prečišćavanja otpadnih voda proizvodnje celuloze i papira, Zaštita materijala 52 (4), 280-284, 2011.

 

 1. РАД У НАЦИОНАЛНОМ ЧАСОПИСУ (М53) 
 • Lazarević Vesna, Stanisavljević Miodrag, Analysis of Critical Control Points in Meat Industry, Safety Engineering, 6 (2), 125-128, 2016.
  UDK 637.5:658.115]:628.33/.35 DOI: 10.7562/SE2016.6.02.10
 • Lazarević Vesna, Stanisavljević Miodrag, The Treatment of Waste Oil-in-Water Emulsions in the Metalworking Process Safety Engineering, 8 (1), 21-26, 2018.

 

 1. САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ (М33) 
 • Veljković Vlada, Kovačević Vesna, Lazić Miodrag, Savić Dragiša, Skala Dejan, Treatment of Used Oil-in-water Emulsions from a Non-ferrous Metalworking Plant, Proceedings of the II Regional Simposium “Chemistry and the environment”, Serbian Chemical Society, Kruševac, Serbia and Montenegro, p.p. 263-4, 2003.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Veljković Vlada, Takić Ljiljana, Design Solution for the Treatment of Wastewater Emulsion from Metalworking, Proceedings of the 42nd International October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2010, Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Kladovo, p.p. 118-121, 2010.
 • Lazarević Vesna, Đokić Nenad, Krstić Ivan, Anđelković Branislav, Bonić Dejan, Kusalo Ana, Tobacco Dust as a Risk Factor of Technological Process of Tobacco Processing, Proceedings of the 16th Conference of the Series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, Niš, p.p. 201-205, 2011.
 • Krstić Ivan, Vesna Lazarević, A New Approach to Solving the Problem of Waste Water From Technological Process of Milk Processing, Proceedings of the 16th Conference of the Series Man and Working Environment, International Conference “Safety of Technical Systems in Living and Working Environment”, Niš, p.p. 185-189, 2011.
 • Lazarević Vesna, Snežana Ivezić Đorđević, Krstić Ivan, Blagojević Ljiljana, Janković Žarko, Chronic Exposure of Lead in Metal Industry, Proceedings of the 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, EMFM 2012, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina, Zenica,p. 265-270, 2012.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, The Analysis of Effects of Oil And Grease on The Quality of Wastewater from Metal Industry, Proceedings of the 44nd International October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2012, Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor, p.p. 669-674, 2012.
 • Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Systematization and Suggestion of Treatment of Electroplating Processes Polluters, Proceedings of the XX International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth“, EcoIst’12, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Zaječar, p.p. 151-158, 2012.
 • Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Project Solution for Waste Water Treatment in Technological Process of Milk Processing, Proceedings of the 2nd International Symposium on Environmental and Material Flow Management, EMFM 2012, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, University of Zenica, Bosnia and Herzegovina, Zenica, p.p. 189-192, 2012.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Stojković Ana, Toxic Effects of Cadmium in the Metalworking Processes, Proceedings of the XXI International Scientific and Professional Meeting „Ecological Truth“, EcoIst’13, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Bor Lake, Bor, p.p. 685-691, 2013.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, PCBs Production and Wastewater Quality Monitoring, Proceedings of the International Science Conference Reporting for Sustainability, EMC 2013, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Bečići, Montenegro, p.p. 455-458, 2013.
 • Krstić Ivan, Stojković Ana, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Ecological Approaches to The Treatment of Galvanic Sludge Waste, Proceedings of the XXI International Scientific and Professional Meeting, „Ecological Truth“, EcoIst’13, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Bor Lake, Bor, p.p. 167-172, 2013.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, The Analysis of Pollutants in the Form of Anion of Galvanic Wastewater, Proceedings of the 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, IOC 2014, Mining and Metallurgy Institute Bor, Technical Faculty Bor, University of Belgrade, Bor Lake, Bor, p.p. 671-674. 2014.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Potential Toxic Effects of Zinc in Metal Industry, Proceedings of the XXIII International Scientific and Professional Meeting, „Ecological Truth“, EcoIst’15, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Kopaonik, Srbija, p.p. 219-225, 2015.
 • Antić Dragan, Krstić Ivan, Đorđević Amelija, Lazarević Vesna, Energy Star – Energy Security Model of Technological Systems, Proceedings of the XXIII International Scientific and Professional Meeting, „Ecological Truth“, EcoIst’15, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Kopaonik, Srbija, p.p. 461-70, 2015.
 • Bijelić Bojan, Krstić Ivan, Bozilov Aca, Lazarević Vesna, Dejan Apostolović, A Path Toward Responsible Recycling of Electronic Waste – R2 Standard, Proceedings of the 6th International Conference „Life Cycle Engineering and Management“ ICDQM-2015, Research Center of Dependability and Quality Management, Prijevor, p.p. 238-246, 2015.
 • Lazarević Vesna, Ivan Krstić, Miodrag Stanisavljević, Potential Toxic Effects of Copper in Metal Industry, Proceedings of the XXIV International Scientific and Professional Meeting, „Ecological Truth“, EcoIst’16, University of Belgrade, Technical Faculty of Bor, Vrnjačka Banja, p.p. 313-320, 2016.

 

 1. САОПШТЕЊЕ СА МЕЂУНАРОДНОГ СКУПА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ (M34)
 •  Kovačević Vesna, Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Skala Dejan, The Chemical Ttreatment of Used Metalworking Fluids from a Non-Ferrous Metal-Processing Plant, Book of Abstracts of the 16th International Congress, of Chemical and Process Engineering, CHISA 2004, Prague, Czech Republic, 2004. CD ROM of Full Texts 1239.pdf.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Stojković Ana, Analysis of the Effects of Toxic Metals on the Wastewater Quality in Metal Industry, Book of Abstracts of the 46th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 22, 2012.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Snežana Ivezić Đorđević, Occupational Exposure to Toxic Metals in the Galvanisation Process, Book of Abstracts of the 4th Croatian Congress of Toxicology with International Participation (CROTOX 2012), Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Primošten, Croatia, 63(2), p.p. 40, 2012.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Statistical Analysis of the Quality Parameters of Drinking Water in Reference Water Facilities, Book of Abstracts of the 47th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 62, 2013.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Chronic Exposure to Cadmium in Metal Industry, Book of Abstracts of the 48th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 173, 2014.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, The Effects of Occupational Exposure to Zinc in Metal Industry, Book of Abstracts of 49th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 104, 2015.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Đorđević Amelija, Chronic Exposure to Nickel in Metal Industry, Book of Abstracts of the 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, Leipzig, Germany, 2015.
 • Đorđević Amelija, Todorović Branimir, Krstić Ivan, Stevanović Vladica, Milošević Lidija, Lazarević Vesna, Air Quality Mapping and Health Risk Assessment for Long-term Carbon Monoxide Exposure of Preschool Children in Niš, Book of Abstracts of the 15th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, Leipzig, Germany, 2015.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Assessment of Exposure and Risk of Toxic Effects of Cadmium in Metal Processing Industry, Book of Abstracts of the 5th Croatian Congress of Toxicology with International Participation (CROTOX 2016), Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Poreč, Croatia, 67 (1), p.p. 47-53, 2016.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Potential Negative Effects Of Copper In Metalworking Industry, Book of Abstracts of 51th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 137, 2017. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Occupational Exposure to Lead in Galvanization Process and Health Implications, Book of Abstracts of 52th International Congress „Days of Preventive Medicine”, Public Health Institute Niš, Faculty of Medicine Niš, University of Niš, Serbian Medical Society of Niš, Niš, p.p. 119, 2018.

 

 1. САОПШТЕЊЕ СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНО У ЦЕЛИНИ (M63)
 • Kovačević Vesna, Stanković Slobodan, Lazić Miodrag, Veljković Vlada, Razvoj tehnološkog postupka za hemijsku obradu otpadne vodene emulzije, Revija rada XXXII, Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Društvene promene, zaštita životne sredine i obrazovanja”, Zaštita press Beograd, Niš, str. 247-50, 2002.
 • Kovačević Vesna, Krstić Ivan, Blagojević Ljiljana, Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Analiza parametara kvaliteta otpadne vodene emulzije iz procesa obrade metala “Fabrike obojenih metala” – Prokuplje, Zbornik radova međunarodne konferencije, „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd, Subotica, str. 99-103, 2010. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Veljković Vlada, Eko-tehnološki postupak prečišćavanja otpadne vode iz procesa obrade metala, Zbornik radova međunarodne konferencije, „Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad“, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Beograd, Niška Banja, str. 120-124, 2011. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Takić Ljiljana, Razvoj postupka biološkog prečišćavanja otpadne vode iz procesa obrade metala, Zbornik radova konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, str. 411-414, Zlatibor, 2011. 
 • Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Takić Ljiljana, Primena nekonvencionalnih sistema, za prečišćavanje otpadnih voda iz procesa obrade metala, Zbornik radova Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, str. 405-410, Zlatibor, 2011. 
 • Takić Ljiljana, Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Kvalitet vode Dunava u Srbiji, Zbornik radova Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2011, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, str. 127-130, Zlatibor, 2011. 
 • Takić Ljiljana, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Krstić Ivan, SWQI kao indikator ekološkog problema duž toka reke Južne Morave, Zbornik radova drugog međunarodnog kongresa „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik, Jahorina, str. 988-995, 2011.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Uporedna analiza organskog opterećenja otpadne vode iz procesa obrade metala, Zbornik radova Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2012, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, str. 405-410, Divčibare, 2012.
 • Lazarević Vesna, Snežana Ivezić Đorđević, Blagojević Ljiljana, Krstić Ivan, Štetni efekti olova u metaloprerađivačkoj industriji, Zbornik radova petog međunarodnog kongresa, „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Udruženje „Zdravlje za sve“, Banja Luka, str. 57-63, 2012.
 • Krstić Ivan, Stojiljković Evica, Kusalo Ana, Lazarević Vesna, Integrisani sistem menadžmenta zaštite radne i životne sredine, Zbornik radova majske konferencije o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru, Odsek za menadžment, Bor, 653-660, 2012.
 • Krstić Ivan, Stojković Ana, Milić Jelena, Kusalo Ana, Lazarević Vesna, Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka u tehnološkom procesu prerade mleka, Zbornik radova petog međunarodnog kongresa, „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Udruženje „Zdravlje za sve“, Banja Luka, str. 44-50, 2012.
 • Bonić Dejan, Stojanović Dušica, Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Značaj HACCP standarda za sistem kontrole kvaliteta ishrane dece u predškolskim ustanovama, Zbornik radova 15. Međunarodne konferencije „Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću“, ICDQM-2012, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, str. 294-99, 2012.
 • Krstić Ivan, Blagojević Ljiljana, Krstić Dejan, Đorđević Amelija, Lazerević Vesna, Profesionalni rizik u fabrici za proizvodnju hleba „Žitopek“ a.d. Niš, Zbornik radova nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem „Unapređenje sistema zaštite na radu“, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu, Novi Sad, Tara, str. 103-111, 2013.
 • Krstić Ivan, Stojković Ana, Lazarević Vesna, Zagađenje životne sredine pri eksploataciji nikla, Zbornik radova šestog međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Udruženje „Zdravlje za sve“, Banja Luka, str. 44-50, 2013. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Komparativna analiza fizičko-hemijskih parametara pijaće vode referentnih sistema za vodosnabdevanje, Zbornik radova 43. Konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2014, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, Tara, str. 463-468, 2014. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Uticaj organskih materija na kvalitet pijaće vode referentnih sistema za vodosnabdevanje, Zbornik radova konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, VODA 2015, Srpsko društvo za zaštitu voda Beograd, Kopaonik, 2015. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Upravljanje infektivnim medicinskim otpadom iz medicinskih laboratorija, 12. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, „Unapređenje sistema zaštite na radu“, Savez zaštite na radu Vojvodine, Tara, str. 234-242, 2015. 
 • Krstić Ivan, Stojković Ana, Lazarević Vesna, Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka u tehnološkom procesu prerade mesa, Zbornik radova sedmog međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Udruženje „Zdravlje za sve“, Banja Luka, str. 416-422, 2015. 
 • Lazarević Vesna, Janaćković Goran, Vučković Sanja, Strategija bezbednog upravljanja hemikalijama na radnom mestu, Četvrto savetovanje, Upravljanje rizicima, Visoka tehnička škola strukovnoh studija u Požarevcu, Požarevac, 180-187, 2016. 
 • Janaćković Goran, Lazarević Vesna, Vučković Sanja, Upravljanje bezbednošću informacija u sistemima za upravljanje vanrednim situacijama, Četvrto savetovanje, Upravljanje rizicima, Visoka tehnička škola strukovnoh studija u Požarevcu, Požarevac, str. 131-137, 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Upravljanje farmaceutskim otpadom, Zbornik radova 14. Međunarodne konferencije „Zaštita na radu – Put uspešnog poslovanja“, Savez zaštite na radu Srbije, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu Niš, Divčibare, str. 182-190, 2017.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Razvoj biološkog postupka prečišćavanja otpadne vodene emulzije iz procesa obrade metala, Zbornik radova XIX Međunarodne konferencije „Stecište nauke i prakse u oblastima korozije, zaštite materijala i životne sredine“, YuCorr XIX, Udruženje inženjera Srbije za koroziju i zaštitu materijala (UISKOZAM), Tara, str. 260-264, 2017.
 • Krstić Ivan, Golubović Tatjana, Smiljković Kristina, Lazarević Vesna, Osnovni principi procene ekološkog rizika, International Scientific Conference on Economics and Management, EMAN 2017, Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, Faculty of Management Koper – Koper, Slovenia, Doba Business School – Maribor, Slovenia, Ljubljana, Slovenija, str. 1028-1037, 2017.

 

 1. САОПШТЕЊЕ СА СКУПА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ШТАМПАНО У ИЗВОДУ (M64)
 • Lazarević Vesna, Lazić Miodrag, Savić Dragiša, Veljković Vlada, Prečišćavanje otpadne vodene emulzije iz procesa obrade metala, Zbornik izvoda radova Simpozijuma „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu, Leskovac, str. 24, 2001.
 • Kovačević Vesna, Stanković Ivana, Lazić Miodrag, Veljković Vlada, Hemijska obrada vodene emulzije mineralnog ulja FESOL 09, Zbornik izvoda radova naučnog sastanka sa međunarodnim učešćem, “36. Dani preventivne medicine”, Zavod za zaštitu zdravlja Niš, Niš, str. 98, 2002.
 • Stojiljković Milica, Kovačević Vesna, Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Razgradnja optpadne vodene emulzije iz procesa obrade metala pomoću gvožđe(III)-hlorida, Zbornik izvoda radova V Simpozijuma „Savremene tehnologije i privredni razvoj“, Tehnološki fakultet u Leskovcu, Univerzitet u Nišu, Leskovac, str. 111, 2003.
 • Kovačević Vesna, Stanković Ivana, Lazić Miodrag, Veljković Vlada, Hemijsko prečišćavanje otpadne vodene emulzije mineralnih ulja FESOL 05 i FESOL 09, Zbornik izvoda radova naučnog sastanka sa međunarodnim učešćem „38. Dani preventivne medicine“, Zavod za zaštitu zdravlja Niš, Niš, str. 174, 2004.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Veljković Vlada, Takić Ljiljana, Relevant Parameters of The System for Metalworking Wastewater Treatment, Book of Abstracts of the XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2010.
 • Lazarević Vesna, Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Biological Treatment of Wastewater From Galvanizing Process, Book of Abstracts of the XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.
 • Krstić Ivan, Stanisavljević Miodrag, Lazarević Vesna, Takić Ljiljana, Treatment of Dairy Industry Wastewater by Bioaeration, Book of Abstracts of the XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, The Society of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.
 • Stanisavljević Miodrag, Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Project Solution for Waste Water Treatment in Meat Processing Industry, Book of Abstracts of the XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, 2012.
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Ekotoksikološka analiza rizika u procesu galvanizacije, Knjiga izvoda simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Srpsko hemijsko društvo, Vršac, str. 134-135, 2013.
 • Krstić Ivan, Lazarević Vesna, Stojković Ana, Nova alternativna tehnološka rešenja tretmana galvanskog otpadnog mulja, Knjiga izvoda simpozijum Hemija i zaštita životne sredine, Srpsko hemijsko društvo, Vršac, str. 132-133, 2013. 
 • Lazarević Vesna, Krstić Ivan, Monitoring toksičnih metala u metaloprerađivačkoj industriji, Knjiga izvoda 7. Simpozijuma “Hemija i zaštita životne sredine” sa međunarodnim učešćem, EnviroChem 2015., Palić, str. 179-80, 2015.

 

 1. БИТНО ПОБОЉШАНО ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ (M83)
 • Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Kovačević Vesna, Savić Dragiša, Skala Dejan, Laboratorijski postupak za prečišćavanje otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala, Novi tehnološki postupak realizovan u okviru projekta “Razvoj tehnologije za prečišćavanje otpadnih vodenih emulzija iz procesa prerade metala”, MNTR RS, Ev. br. 000056B, 2002-2003, 2002.
 • Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Kovačević Vesna, Savić Dragiša, Skala Dejan, Poluindustrijsko postrojenje za prečišćavanje otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala, Novi tehnološki postupak realizovan u okviru projekta “Razvoj tehnologije za prečišćavanje otpadnih vodenih emulzija iz procesa prerade metala”, MNTR RS, Ev. br. 000056B, 2002-2003, 2002.

 

 1. БИТНО ПОБОЉШАНО ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ (M84)
 •  Veljković Vlada, Lazić Miodrag, Kovačević Vesna, Savić Dragiša, Skala Dejan, Tehnološki postupak za prečišćavanje otpadne vodene emulzije iz procesa obrade obojenih metala u „Fabrici obojenih metala“ u Prokuplju, realizovan u okviru projekta “Razvoj tehnologije za prečišćavanje otpadnih vodenih emulzija iz procesa prerade metala” MNTR RS, Ev. br. 000056B, 2002-2003, 2003.

 

 1. НОВО ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ (НИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛИЗОВАНО) (M85=2)
 •  Savić Dragiša, Kovačević Vesna, Joković N., Lazić Miodrag, Veljković Vlada, Izolat bakterije iz roda Pseudomonas sa sposobnošću rasta na hranljivoj podlozi sa mineralnim uljem. Novi soj izolovan u okviru projekta “Razvoj tehnologije za prečišćavanje otpadnih vodenih emulzija iz procesa prerade metala” MNTR RS, Ev. br. 000056B, 2002-2003, 2002.

Активности

Чланство у стручним и научним асоцијацијама: Савез хемијских инжењера Србије.

Укупан број цитатата: 6 (Scopus)

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе: 4