SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2019/2020. godine i podela indeksa obaviće se u ponedeljak 30. septembra 2019. godine u 10 časova u dvorištu škole.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 13 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo 23 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 21 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do utorka 17. septembra do 1300 časova na šalteru studentske službe.

Prijemni ispit će biti održan u sredu 18. septembra 2019. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2019/2020. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 24. septembra 2019. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
5. septembra 2019. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
6. septembra 2019. godine.
Upis studenata u drugu
, treću godinu studija i obnovi godine na osnovnim studijama

šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara za budžetske studente NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;

– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara za studente koji se sami finansiraju NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi
);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2019/2020. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master studijama šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ: BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ.

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta Saobraćajna psihologija na studijskom programu Drumski saobraćaj u 6. ispitnom roku biće održan u četvrtak 12. septembra 2019. god.

OBAVEŠTENJE

Odbrana dnevnika stručne prakse 1 i 2 na studijskom programu Multimedijalne komunikacione tehnologije na master strukovnim studijama biće održana u petak 20.09.2019. u 12.00 časova.

NAPOMENE:

  1. Studenti treba prijave da dostave studentskoj službi.
  2. Samo strudenti koji su dobili uput za Stručnu praksu 1|2 mogu pristupiti odbrani.
  3. Dnevnik stručne prakse treba da bude overen i potpisan od strane mentora stručne prakse.
  4. Studenti koji se ne pojave na odbrani smatraće se da su odustali od odbrane.

ZNANJEM DO POSLA

U okviru projekta ’’Znanjem do posla’’, raspisan je javni poziv za izuzetno traženu obuku na radnom mestu za zanimanje CNC operater i za zanimanje KOVAČ.

Obuka je namenjena mladim, nezaposlenim ljudima, III, IV ili višeg stepena stručnosti. Obuka je plaćena i realizuje se najvećim delom u realnom poslovnom okruženju, na radnom mestu u kompaniji MING kovačnica AD Niš.

 

OBAVEŠTENJE


 

KONAČNA RANG LISTA U 2. UPISNOM ROKU

 

Kandidati koji su primljeni po konačnoj rang listi, za upis podnose:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara
– kandidati koji plaćaju školarinu, dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 din. na žiro račun Škole, broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.
Upis primljenih kandidata  je 09. i 10. septembra 2018. god. od 8 do 13 časova u kancelariji 109 (1. sprat).

OBAVEŠTENJE

U četvrtak 5. septembra 2019. godine u 10 časova na Visokoj tehničkoj školi (prostorija 204) biće održana prezentacija programa „Obuka na radnom mestu za poslove CNC operatera“ zainteresovanim studentima i bivšim studentima.

Cilj projekta je da se osposobljavanjem operatera za rad na najsavremenijim mašinama zaposle mladi ljudi i da započnu svoju karijeru u mašinskoj i proizvodnoj industriji. Polaznici će imati plaćenu obuku uz mogućnost da nakon obuke budu zapošljeni.

OBAVEŠTENJE

Ispiti iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo u 5. ispitnom roku biće održan u utorak 3. septembra 2019. god. sa početkom u 13 časova.