OBAVEŠTENJE

Vežbe iz predmeta Međunarodni transport i špedicija na studijskom programu Drumski saobraćaj neće biti održane u utorak 8.10.2019. god. u terminu vežbi. Vežbe će biti održane u četvrtak 11.10.2019. god. sa početkom u 15 časova.

OBAVEŠTENJE – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Početak nastave na master strukovnim studijama u školskoj 2019/2020. godini se pomera za utorak 12. novembar 2019. god.

OBAVEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo neće biti održana u ponedeljak 14.10.2019. god. Termin nadoknade biće naknadno određen.

OBAVEŠTENJE

Predavanja i vežbe iz predmeta Savremene metode obrade na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo neće biti održane u četvrtak 10.10.2019. god.  i u ponedeljak 14.10.2019. god. Termini nadoknade biće naknadno određeni.

OBAVEŠTENJE – DODATNI TERMIN ZA UPIS U 2. KONKURSNOM ROKU NA MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Upravljanje otpadom 13 samofinansirajućih studenata;
Multimedijalne komunikacione tehnologije 18 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 25. oktobra do 1300 časova na šalteru studentske službe.
Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 28. oktobra 2019. god. u 10 časova.

MASTER – KONAČNA RANG LIST 2. KONKURSNI ROK


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

 

Upis primljenih kandidata 07. 10. 2019. godine od 8,00  do 14,00 sati

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 3.500,00 dinara,
            – uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Škole,
broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.

OBAVEŠTENJE

Obrasci za nastavak studentskog kredita i stipendija mogu se preuzeti u biblioteci škole.

OBAVEŠTENJE

U četvrtak 3. oktobra 2019. god. umesto predavanja iz predmeta Saobraćajna psihologija na studijskom programu Drumski saobraćaj  biće održana prdavanja iz predmeta Mehanizacija pretovara.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2019/2020. godine i podela indeksa obaviće se u ponedeljak 30. septembra 2019. godine u 10 časova u dvorištu škole.

OBAVEŠTENJE

U subotu 05.10.2019. godine održaće se vanredni ispitni rok za sve studente kojima nedostaje jedan ispit za upis u drugu ili treću godinu studija, kao i za studente apsolvente.
Ispiti će se održati u jedinstvenom terminu od 10 časova.
Prijavljivanje za ovaj ispitni rok je do 04.10.2019. godine ispitnom prijavom od 2.000,00 dinara.

Napomena: Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente kojima nedostaje jedan ispit za upis na budžet u drugu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija Drumski saobraćaj.