OBAVEŠTENJE


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U PRVOM PRODUŽENOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

Upis primljenih kandidata na budžet će biti 19.07.2019 od 8 do 12 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva 4 svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Škole broj 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041 u iznosu od 3.500,00 dinara

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU


U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Industrijsko inženjerstvo 21 samofinansirajućih studenata;

Građevinsko inženjerstvo 8 budžetski i 25 samofinansirajućih studenata;

Zaštita životne sredine: 5 budžetski i 26 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do srede 17 jula do 930 časova na šalteru studentske službe.

Prijemni ispit će biti održan u sredu 17. jula 2019. god. u 10 časova.

Kandidat koji konkuriše za upis polažu, prema programu iz srednje škole, prijemni ispit iz predmeta Matematika.
Ukoliko je kandidat položio prijemni ispit iz matematike na nekoj drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, može konkurisati za upis bez polaganja prijemnog ispita. Potrebno je da kandidat dostavi potvrdu o položenom prijemnom ispitu i broju ostvarenih poena.

OBAVEŠTENJE

Upis ocena iz predmeta Standardizacija i kontrola kvaliteta i Standardizacija i kvalitet  na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo obaviće se u četvrtak 11.07.2019. (cetvrtak) od 10 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će odbrana vežbi iz predmeta Senzorski sistemi biti održana u ponedeljak, 8.7.2019. godine sa početkom u 12 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine master strukovnih studija, studijskog programa Upravljanje otpadom, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Eko dizajn biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 2. i 3. godine osnovnih strukovnih studija, studijskog programa Industrijsko inženjerstvo, da će popravni kolokvijumi iz predmeta Računarska grafika i CNC sistemi biti održani u utorak, 9.7.2019. godine sa početkom u 12 časova. Prijave za polaganje popravnih kolokvijuma se predaju predmetnom asistentu pre kolokvijuma.