OBAVEŠTENJE – STUDENTSKI KREDITI I STIPENDIJE

Obrasce za nastavak studentskog kredita i stipendije možete preuzeti u biblioteci škole.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija da se od školske 2018/2019. godine uvodi ispitna prijava za polaganje posle trećeg ispitnog roka (junski ispitni rok) za predmete koji se slušaju u zimskom semestru koja iznosi 2000 dinara i ispitna prijava za polaganje pred Komisijom koja iznosi 3000 dinara.

OBAVEŠTENJE – 2. KONKURSNI ROK MASTER I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Prijavljivanje na konkurs u 2. konkursnom roku za upis na master i specijalističke strukovne studije je do 26. oktobra 2018. godine od 8 do 14 časova.

Polaganje prijemnog ispita na master strukovnim studijama je 29.10.2018. god. u 10 časova.

OTVOREN JE KONKURS ZA STUDENTE MENTORE

VTŠ Niš raspisuje  konkurs za studente mentore koji će u narednoj godini raditi na poboljšanju komunikacije sa mlađim kolegama koji su ove godine upisali prvu godinu osnovnih studija na VTŠ Niš.

Među prvim obavezama budućih mentora biće učešće u organizaciji dana „Otvaranje dvorišta“ kada će se nove kolege upoznati sa onim što Škola nudi. Kasnije angažovanje studenta mentora biće pružanje podrške studentima brucošima i angažovanje na unapređenju akademske i profesionalne sposobnosti brucoša u pravcima koje brucoš želi.

Prijave za mentorstvo će trajati do ponedeljka, 8.10.2018. godine.

Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti slanjem popunjenog formulara na mentor@vtsnis.edu.rs sa naslovom “PRIJAVA ZA MENTORSTVO”.
Naziv dokumenta treba da glasi “Ime_prezime” u skladu s imenom i prezimenom kandidata.

OBAVEŠTENJE – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

U subotu 6. oktobra 2018. godine u 10 časova održaće se vanredni ispitni rok za studente na master strukovnim studija kome nedostaje 1 ispit za upis u 2. godinu.

Prijavljivanje za ovaj rok je od 1.10. do 04.10.2018. godine ispitnom prijavom za vanredni rok u iznosu od 2.000,00 dinara.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2018/2019. godine i podela indeksa obaviće se u petak 28. septembra 2018. godine, i to:
– u 10:00 časova u amfiteatru A2 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine;
– u 10:30 časova u amfiteatru A3 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskom programu Drumski saobraćaj;
– u 11:00 časova u amfiteatru A2 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskim programima Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije;
– u 11:30 časova u amfiteatru A3 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

OBAVEŠTENJE

Dana 06.10.2018. godine u 10 časova održaće se vanredni ispitni rok za popunjavanje preostalih SLOBODNIH mesta (budžetskih i samofinansirajućih) za upis u 2 i 3 godinu svih studijskih programa.

U ovom roku studenti imaju pravo polaganja SAMO jednog ispita i to:

– za sticanje uslova na budžet ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili od 40 do 47 ESPB-a
– za sticanje uslova za upis na samofinansiranje ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili najmanje 29 ESPB-a.

Slobodna mesta za budžet su na sledećim studijskim programima:

 KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
– za upis u 2 godinu 6 slobodnih mesta

SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
– za upis u 3 godinu 19 slobodnih mesta

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 20 slobodnih mesta

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 3 slobodna mesta
– za upis u 3 godinu 1 slobodno mesto

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
– za upis u 2 godinu 2 slobodna mesta

NAPOMENA: Rangiranje studenata biće isključivo na osnovu ostvarenih ESPB u školskoj 2017/2018. godini i ukupne prosečne ocene.

PRIJAVLJIVANJE ZA OVAJ ROK JE OD 1.10. DO 04.10.2018. GODINE ISPITNOM PRIJAVOM ZA VANREDNI ROK U IZNOSU OD 2.000,00 dinara.

Saradnja sa univerzitetima iz Maribora i Soluna

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Niša potpisala je dva ugovora o bilaterajnoj saradnji sa Univerzitetom iz Maribora i Univerzitetom iz Soluna.

Cilj potpisivanja ovih ugovora je razmena znanja, ideja i iskustva o značaju upravljanja otpadom kao bitnom segmentu sveobuhvatnog razvoja našeg društva.