OBAVEŠTENJE – RASPORED NASTAVE

Obaveštavaju se studenti osnovnih strukovnih studija da je raspored nastave ažuriran i da važi od 12. oktobra 2020. godine do daljnjeg.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti koji su završili specijalističke strukovne studije na studijskom programu Komunalno inženjerstvo a predali dokumentaciju za upis na  master strukovne studije za studijski program Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom treba da se jave u utorak 13.10.2020. god. radi upisa.

Za upis primljeni kandidati podnose:

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju i dodatka diplome,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE – NASTAVA NA 2. I 3. GODINI OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Objavljen je raspored nastave u zimskom semestru školske 2020/2021. god. za 2. i 3. godinu na osnovnim strukovnim studijama.

OBAVEŠTENJE O DODATNOM TERMINU ZA UPIS U DRUGOM KONKURSNOM ROKU ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

AKADEMIJA TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ODSEK NIŠ upisuje u drugom produženom upisnom roku u prvu godinu master strukovnih studija ukupno 40 studenata koji se sami finansiraju, na sledećim akreditovanim studijskim programima:

R.B. Studijski program broj studenata
1. Upravljanje otpadom 17
2. Multimedijalne komunikacione tehnologije 16
3.  Građevinske konstrukcije i upravljanje izgradnjom 7
Ukupno: 40

 

Prijavljivanje kandidata je do utorka 27. oktobra 2020. god. onlajn na adresi: http://nis.akademijanis.edu.rs/prijava-prijemni-master-nis, i u studentskoj službi (kancelarija 109 – 1. sprat).

Prijemni ispit će biti održan u sredu 28. oktobra  2020. god. u 10 časova.

Upis primljenih kandidata biće u četvrtak 29. oktobra  2020. godine od 8 do 13 časova.

Kandidati koji se prijavljuju lično u Odseku Niš, prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata, i to:

  1. Fotokopiju diplome o stečenom I stepenu visokog strukovnog obrazovanja, a original na uvid, ili overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju.
  2. Fotokopiju dodatka diplome ili uverenje o položenim ispitima.
  3. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinarana žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2020/2021. godine i podela indeksa obaviće se u sredu 30. septembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

  • Za studente studijskih programa Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine od 9 časova,
  • Za studente studijskih programa Drumski saobraćaj i Građevinsko inženjerstvo od 10 časova,
  • Za studente studijskih programa Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije od 11 časova.

Obaveštavaju se budući studenti Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija – Odsek Niš da je u prostorijama Odseka Niš obavezno nošenje zaštitne maske i pridržavanje svih propisanih mera.

OBAVEŠTENJE – NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Nastava na prvoj godini osnovnih strukovnih studija realizovaće se od četvrtka 1. oktobra 2020. god. tako što će se studijski programi biće podeljeni u četiri grupe A, B, C i D.
Grupe A i B će u terminima predavanja imati 2 kraća dvočasa (2×30 minuta), a C i D u terminima vežbi. Raspored nastave će biti naknadno objavljen.

Nastava na 2. i 3. godini studija na osnovnim strukovnim studijama u školskoj 2020/2021. godini počeće od ponedeljka 5. oktobra 2020. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE

Konačna rang lista prijavljenih kandidata na master strukovnim studijama u drugom upisnom roku za upis u prvu godinu studija školske 2020/2021. god. 

Upis primljenih kandidata 30. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Za upis primljeni kandidati podnose:

– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju i dodatka diplome,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
– semestralnu uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara
– uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06poziv na broj 02.

OBAVEŠTENJE

KONAČNA RANG LISTA U 2. PRODUŽENOM UPISNOM ROKU

Upis primljenih kandidata će biti 30. septembra 2020. od 8 do 13 sati.

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralna uplata na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija broj  840-2111666-06, poziv na broj 02 u iznosu od 5.000,00 dinara

Kandidata koji sami plaćaju školarinu:

Potrebno za upis:
– originalna dokumenta iz srednje škole (sva svedočanstva i diploma)
– izvod iz knjige rođenih
– fotokopija lične karte ili očitana lična karta
– 2 fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
– semestralnu uplatu (troškovi za indeks, ŠV obrasce, kategorizaciju, arhiviranje i obradu podataka) u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija,
–  dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 10.000,00 dinara na žiro račun Akademije tehničkovaspitačkih strukovnih studija, broj: 840-2111666-06, poziv na broj 02 (ukupan iznos školarine je 55.000 dinara koja može da se plati u 10 rata).

OBAVEŠTENJE – KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Konačna rang lista za upis u 2. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

Konačna rang lista za upis u 3. godinu studija u školskoj 2020/2021. godini

– Obnova prve godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29.septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova druge godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 29. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.
– Upis  i obnova treće godine studija na osnovnim studijama šk. 2020/2021. god. vršiće se 30. septembra 2020. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– DOKAZ O UPLATI ZA TROŠKOVE UPISA U NAREDNU ŠKOLSKU GODINU 5.000,00 dinara NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE BROJ: 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19);

– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN AKADEMIJE, BROJ 840-2111666-06, POZIV NA BROJ:  02- BROJ INDEKSA (na primer 02- SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– Anketa o izbornim predmetima (u Studentskom parlamentu Odseka Niš);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA (u Studentskom parlamentu Odseka Niš).

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).