OBAVEŠTENJE

Upis ocena iz predmeta TEHNIČKI ENGLESKI 1 i TEHNIČKI ENGLESKI 2 obaviće se 27.1.2020. god. u laboratoriji 1 prema sledećem rasporedu:

TEHNIČKI ENGLESKI 1 – KOT u 12.00 časova,
TEHNIČKI ENGLESKI 1 – SRT u 12.30 časova,
TEHNIČKI ENGLESKI 2 – KOT u 13.30 časova,
TEHNIČKI ENGLESKI 2 – SRT u 14.00 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine da potpise iz predmeta Matematika 1 mogu dobiti na kolokvijumu u sredu, 15.01.2020.god. ili u červrtak, 16.01.2020. god. od 8-10 časova, kada mogu overiti i domaće zadatke.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Komunikacione tehnologije, Savremene računarske tehnologije i Građevinsko inženjerstvo da će se nadoknada IV i V laboratorijske vežbe iz predmeta FIZIKA održati u četvrtak 9.01.2020. god. u 15:00 časova.

Novogodišnji i božićni praznici

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, Škola neće raditi od 1. do 07. januara 2020. godine. Prvi radni dan je sreda, 08. januar 2020. godine.

 

OBAVEŠTENJE

za overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2019/2020. godini za osnovne strukovne studije

Overa zimskog i upis letnjeg semestra vršiće se od 13. do 16. januara 2020. godine u vremenu od 9 do 13 časova.
Student može da izvrši overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2019/2020. godini ako u indeksu ima potpise predmetnih nastavnika i saradnika o obavljenim predispitnim obavezama prisustvovanja nastavi i vežbama iz predmeta koji su izvođeni u zimskom semestru.
Student može da dobije potpis predmetnog nastavnika, odnosno saradnika za prisustvo nastavi i vežbama ukoliko nema više od sedam izostanaka u toku semestra.
Za 12 do 15 dolaska student dobija maksimalni broj poena za aktivno prisustvo nastavi, a za manji broj dolazaka srazmerno i manji broj poena.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Uplata se vrši na žiro račun Škole.
Student koji ima više od sedam opravdanih izostanaka u toku semestra i ima opravdanja za svoja odsustva podnosi molbu na šalteru studentske službe za administrativnu overu sa priloženim dokazima o opravdanju odsustva da bi mogao da overi semestar i prijavi ispite.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra studen na budžetu podnosi se:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (link – http://vtsnis.edu.rs/anketa/) – Uputstvo za popunjavanje ankete;
– Semestralna uplata u iznosu od 750,00 dinara na žiro račun škole.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra student koji sam plaća školarinu podnosi:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (link – http://vtsnis.edu.rs/anketa/) – Uputstvo za popunjavanje ankete;
– Semestralna uplata u iznosu od 950,00 dinara na žiro račun škole;
– Sve dospele rate školarine

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti studijskog programa Zaštita životne sredine da u četvrtak, 19.12.2019. godine od 1215 sati do 14 sati neće imati računske vežbe iz predmeta Elektrotehnika sa elektronikom. Termin nadoknade zakazuje se u utorak 24.12.2019 u učionici 207 od 1615 sati do 18 sati.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti prve godine Master strukovnih studija Upravljanje otpadom da će se kolokvijum iz predmeta Reciklabilni materijali održati u sredu 25.12.2019. godine u 16:30 časova. Istog dana neće biti održana predavanja i vežbe.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti prve godine Master strukovnih studija Upravljanje otpadom da će se kolokvijum iz predmeta Logistika otpada održati u utorak 24.12.2019. godine u 16:30 časova. Istog dana neće biti održana predavanja i vežbe.