Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2008.)

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
   СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
                    НИШ

 

            На основу члана 19. Статута Школе и указане потребе, доносим

 

Ц Е Н О В Н И К
ПРУЖАЊА УСЛУГА СТУДЕНТИМА ШКОЛЕ

 

  1) Висина школарине за упис I године 55.000,00 динара
  2) Висина школарине за упис II, III и упис школске године према укупном броју ЕСПБ бодова број ЕСПБ х 915,00 динара
  3) Висина школарине за специјалистичке студије 80.000,00 динара
  4) Обнова апсолвентског стажа (по старом програму) 15.000,00 динара
  5) Испитна пријава за студенте из буџета 100,00 динара
  6) Испитна пријава за самофинансирајуће студенте 1.000,00 динара
  7) Испитна пријава за полагање испита по истеку апсолвентског стажа 1.000,00 динара
  8) Испитна пријава за пријављивање по истеку рока за пријављивање ( на дан испита) 1.500,00 динара
  9) Пријава за одбрану завршног (дипломског) и специјалистичог рада 2.000,00 динара
10) Уплата за одбрану завршног (дипломског) рада (на ж.р. Школе) 3.000,00 динара
11) Уплата за одбрану специјалистичког рада (на ж.р. Школе) 18.000,00 динара
12) Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење) 6.000,00 динара
13) Трошкова издавања дипломе и додатка дипломе (или уверење) на енглеском језику 6.000,00 динара
14) Трошкови издавања дипломе (по старом програму) 3.000,00 динара
15) Ванредно издавање дипломе и додатка дипломе још 3.000,00 динара
16) Ванредно издавање дипломе (по старом програму) још 1.500,00 динара
17) Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе 4.000,00 динара
18) Издавање дупликата дипломе (по старом програму) 2.000,00 динара
19) Издавање дупликата индекса 1.000,00 динара
20) Издавање уверења о положеним испитима 5.000,00 динара
21) Издавање уверења о признатим и положеним испитима 7.000,00 динара
22) Нострификација и еквиваленција школске исправе 50.000,00 динара
23) Издавање докумената на реверс (ради се о документима достављених приликом уписа) 2.500,00 динара
24) Испис студената 2.500,00 динара
25) Провера дипломе 1.500,00 динара
26) Школарина за упис године за стране држављане 1.500 еура

 


У Нишу, 15.09.2015. год.                     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
    Проф. др Дејан Благојевић

 

Пример како попунити уплатницу за уплату школарине

                                                                                                                                 

жиро рачун Школе  840-1758666-57
позив на број 02-број индекса уплатиоца (на пример СЕк 70/13)

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш