CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Развој система за прикупљање контакт информација дипломираних студената


Предуслов за спровођење претраге дипломираних студената је функционалан систем за прикупљање контакт информација дипломираних студената . Стога, развој система за прикупљање контакт информација дипломираних студената на партнерским институцијама ће почети анализом постојећих система за прикупљање података о дипломираним студентима на ВШУ земље партнера (ЗП). Семинару о врстама, облицима и значају претраге дипломираних студента на високообразовним институцијама који ће се одржати на UNIBI присуствоваће институционални координатори пројекта и кључно академског особља из свих ВШУ партнера пројекта. И, анализа постојећих система за прикупљање података о дипломираним студентима и семинар ће омогућити да се донесе стручна одлука о најбољем облику система за прикупљање контакт информација дипломираних студената који ће бити имплементирани на ВШУ земље партнера. Контакт базе података за дипломиране студенте из 2007. и 2012 . биће успостављене на ВШУ сваке земље партнера и спојиће се у централизовану базу података за потребе иницијалне претраге дипломираних студената. Купиће се неопходна опрема и инсталирати на факултетима или канцеларијама студентске службе ВШУ које учествују у програму. Биће обезбеђена обука за особље које учествује у одржавању система за прикупљање контакт информација дипломираних студената као и посета вршњацима у циљу учења.