CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Иницијална претрага дипломираних студената


Што се тиче организације иницијалне претраге дипломираних студената на ВШУ земаља партнера, кључно академско особље и институционални координатори пројекта ће учествовати на семинару о важности и проблемима вођења претраге дипломираних студената у земљама у транзицији у CUNI. Ово ће бити праћено радионицом о изради упитника у Црној Гори, коју ће водити стручњаци из UNIBI, и UJY и спољних сарадници. Након тога, биће израђена два упитника за иницијалне претраге дипломираних студената: (A) за дипломце 1 годину после дипломирања (Б) за дипломце 5 година после дипломирања. Да би се уштедело време и новациницијална претрага дипломираних студената ће се спроводити онлајн. Онлине систем претраге дипломираних студената ће бити инсталиран на веб сајту пројекта. Административно и техничко особље из ВШУ земаља партнера ће проћи обукуиз рада на ажурирањуконтакт информација дипломираних студената, слања позивница и подсетника за учешће у претрагидипломираних студената и креирања датотека сирових података.UBG ће имати значајну улогу у координацији рада на терену.