CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Верификација података, анализа података, интерпретација налаза и извештавање


Када је теренски рад је завршен, предузимају се следећи кораци за верификацију података, анализу података, тумачење и писање извештаја:

1) Особље Аналитичке јединице (UBG and CEP) ће проћи обуку из верификације података, кодирања, контроле података и исправк на UJY.

2) Верификација података, кодирање, контролу и исправке и прављење комплетних дата-фајлова биће спроведени од стране особља Аналитичке јединице(UBG and CEP).

3) Особље Аналитичке јединице (УБГ и ЦОП) проћи ће обуку из анализе података и излагања података на UPV.

4) Анализа података, израда институционалних извештаја и упоредних извештаја и њихова дистрибуција на институцијама које учествују упрограму биће спроведени од стране особља Аналитичке јединице (UBG and CEP).

Да би се осигурао потпун и одржив капацитет, индивидуални чланови особља Аналитичкејединице ће проћи интензивне обуке током радних посета на партнерским универзитетима ЕУ.