CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Ширење


Чланови ће током целог пројекта моћида добију информације о напредовању пројекта и оствареним резултатима кроз разне комуникацијске активности:

1) Прављење и одржавање веб сајта пројекта;
2) Дизајнирање и дистрибуција промотивног материјала пројекта;
3) Отворене медијске догађаје и ПР активности у Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини;
4) Регионална конференција у Новом Саду: Презентација иницијалне претраге дипломираних студената;
5) Завршни семинар у Тузли: Презентација резултата радионица стратешког менаџмента и акционих планова за будуће претраге дипломираних студената;
6) Дизајн, штампа и дистрибуција информативних памфлета за студенте о перспективи у каријери након дипломирања;
7) Превод, штампање и дистрибуција извештаја о иницијалној претрази дипломираних студената;
8) Презентацијепројекта на не-партнерским ВШУ (универзитет у Сарајеву, Мостару и Нишу).