CONGRAD Serbia
UK

 

 

 

 

 
Управљање

Управљање пројектoм ће бити олакшано кроз рад Управног одбора који ћесачињавати координатор пројекта и контакт особе из сваког од конзорцијума партнера и његовим редовним састанцима.Управни одбор ће се састати шест пута укупно на маргинама догађаја главног пројекта. Главни дешавање за менаджмент биће радионица за почетак пројекта у Суботици са циљем да окупи све партнере и да појасни улоге, прецизно подели одговорности и да план активности. Централна Административна јединица на UNIBI и Административна јединица за партнере земље западног Балкана на UBG ће блиско сарађивати.Оне ће бити задужене за финансијско управљање и књиговодство и редовно ће сарађивати са другим партнерским институцијама.