Дозвола за рад и уверења о акредитацији

 

Допуна дозволе за рад мастер – 2017 Уверење о акредитацији установе – 2012
Допуна дозволе за рад основне – 2015 Уверење о акредитацији установе – 2007
Допуна дозволе за рад основне – 2010
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2010
Допуна дозволе за рад основне – 2008
Допуна дозволе за рад специјалистичке – 2009
Дозвола за рад – 2007

 

ОСНОВНЕ СТРКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2017
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2017
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2017
Уверење о акредитацији Заштита животне средине – 2014
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2013
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2012
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2012
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2012
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2012
Уверење о акредитацији Заштита животне средине и просторно планирање – 2010
Уверење о акредитацији Друмски саобраћај – 2008
Уверење о акредитацији Индустријско инжењерство – 2007
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2007
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2007
Уверење о акредитацији Грађевинско инжењерство – 2007

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацију Управљање отпадом – 2017
Уверење о акредитацији Мултимедијалне комуникационе технологије – 2017

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Уверење о акредитацији Инжењерство заштите животне средине – 2014
Уверење о акредитацији Безбедност друмског саобраћај – 2014
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2014
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2014
Уверење о акредитацији Комунално инжењерство – 2014
Уверење о акредитацији Индустријска екологија – 2008
Уверење о акредитацији Безбедност друмског саобраћај – 2008
Уверење о акредитацији Комуникационе технологије – 2008
Уверење о акредитацији Савремене рачунарске технологије – 2008
Уверење о акредитацији Комунално инжењерство – 2008