Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

(Акредитован 2008. године)

 

Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 2.01  Математика 1 I 30+30 6
  2. МЕЈ 2.02  Механика 1 I 30+45 7
  3. ФИЗ 2.03  Физика I 30+30 6
  4. СОР 2.04  Социологија рада I 30+00 3
  5. ТЕМ 2.05  Технички материјали I 45+30 7
  6. МАТ 2.06  Математика 2 II 30+30 6
  7. ТЕЈ 2.07  Технички енглески језик II 30+30 4
  8. ИНФ 2.08  Инжењерска информатика II 30+30 6
  9. МЕД 2.09  Механика 2 II 45+45 8
10. ТЦН 1.09  Техничко цртање II 30+45 7
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
11. РАГ 2.11  Рачунарска графика III 30+45 6

12.

ЕТС 2.12  Елементи транспортних средстава III 45+45 8

13.

ПТС 2.25  Паркирање и терминали у друмском саобраћају III 45+60 8

14.

МТП 2.14  Механизација претовара III 30+45 7

15.

ЕЛЕ 1.10  Електротехника са електроником III 30+60 7

16.

ОСМ 2.16  *Основе менаџмента III 30+00 3

17.

САП 2.13  *Саобраћајна психологија III 30+45 5

18.

ПУТ 2.17  Путеви IV 30+60 7

19.

МОВ 2.18  Моторна возила IV 45+60 8

20.

БЕС 2.19  Безбедност саобраћаја IV 45+60 8

21.

ПОК 2.15  *Пословне комуникације IV 30+00 4
22. МЕС 2.21  *Менаџмент у саобраћају IV 30+30 4
23. БУВ 2.22  *Бука и вибрације IV 30+30 4
   Укупно ЕСПБ  74
ТРЕЋА  ГОДИНА
24. ТДС 2.23  Технологија друмског саобраћаја V 45+60 8
25. ЈГП 2.24  Јавни градски превоз V 45+60 8
26. ТБК 2.27  Техника безбедности и контроле саобраћаја V 45+45 8

27.

МТШ 2.20  *Међународни транспорт и шпедиција V 45+60 8

28.

ДИВ 2.32  *Динамика возила V 30+45 7

29.

ТРС 2.28  Теорија и регулисање саобраћајних токова VI 45+60 8

30.

КОТ 2.26  *Комбиновани транспорт VI 30+45 7
31. ПЛС 2.29  *Планирање саобраћаја VI 30+45 7
32. ЕОМ 2.30  *Експлоатација и одржавање моторних возила VI 30+45 7
33. МЕК 2.31  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
34. СПР 2.32  Стручна пракса VI 00+45 5
35. ЗАР 2.33  Завршни рад VI 00+90 10
    Укупно ЕСПБ  86

 

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе стручно-апликативниох предмета.

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

 

Правилник о саобраћајној сигнализацији

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш