Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

(Акредитован 2013. године)

 

Ред.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

МАТ 1.01  Математика 1

I

2 2 0 6

2.

МЕЈ 1.02  Механика 1

I

2 3 0 7

3.

ИНИ 1.08  Инжењерска информатика

I

2 1 1 6

4.

СОР 1.04  Социологија рада

I

2 0 0 3

5.

ТЕМ 1.05  Технички материјали

I

3 1 1 7

6.

МАД 1.06  Математика 2

II

2 2 0 6

7.

ТЕЈ 1.07  Технички енглески језик

II

2 2 0 4

8.

ФИЗ 1.03  Физика

II

2 1 1 6

9.

МЕД 1.09  Механика 2

II

3 3 0 8
10. ТЦН 1.10  Техничко цртање

II

2 3 0 7

 

ДРУГА ГОДИНА

11.

ЕЛЕ 1.15  Електротехника са електроником

III

2 1 1 5

12.

РАГ 1.11  Рачунарска графика

III

2 1 1 6

13.

МСМ 2.14  Паркирање и терминали у друмском саобраћају

III

3 4 0 8

14.

ЕТС 2.12  Елементи транспортних средстава

III

3 2 0 6

15.

МЕС 2.21  *Менаџмент у саобраћају

III

2 2 0 6

16.

САП 2.13  *Саобраћајна психологија

III

2 2 0 6

17.

ПУТ 2.17  Путеви

IV

2 2 0 6

18.

ВОЗ 2.18  Моторна возила

IV

3 2 0 7

19.

БЕС 2.19  Безбедност саобраћаја

IV

3 3 0 8

20.

МТП 2.14  Механизација претовара

IV

2 2 0 5

21.

ОСМ 2.16  *Основе менаџмента

IV

2 0 0 3

22.

ПОК 2.15  *Пословне комуникације

IV

2 0 0 3

23.

МЕК 2.31  *Менаџмент кадрова

IV

2 0 0 3

 

ТРЕЋА ГОДИНА

24.

ТДС 2.32  Технологија друмског саобраћаја

V

3 4 0 8

25.

ТБК 2.27  Техника безбедности и контроле саобраћаја

V

3 4 0 8
26. МТШ 2.20  *Међународни транспорт и шпедиција

V

3 3 0 7

27.

ДИВ 2.32  *Динамика возила V 3 3 0 7

28.

БИВ 2.22  *Бука и вибрације у радној и животној средини V 3 3 0 7

29.

ПЛС 2.29  *Планирање саобраћаја V 3 3 0 7

30.

ЈГП 2.24  Јавни градски превоз

VI

3 4 0 8
31. ТРС 2.28  Теорија и регулисање саобраћајних токова

VI

3 4 0 8
32. КОТ 2.26  *Комбиновани транспорт

VI

3 3 0 7
33. ЕОМ 2.30  *Експлоатација и одржавање моторних возила

VI

3 3 0 7
34.    Стручна пракса

VI

      3
35.    Завршни рад VI       7

 

      Напомена: * означава изборни предмет

КУРИКУЛУМ

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш