(кг)

(кг)

(кг)

(кг)

(кг)

(кг)

(кг)Пластика Папир Метал Органски отпад Стакло Дрво Комунални отпад Укупно за унете вредности
Težina prema unetim vrednostima u tabeli(kg)
Топлотна моћ (MJ/1кг) 33,5 17,7 0 16 0 20 11
Волумен после спаљивања (%) 10 9 100 10 100 10 15
Количина електричне енергије (kWh/1кг) 1,97 1,04 0 0,94 0 1.18 0.65
Време разлагања у природи 50 - 1000 година 10 - 30 дана 100 - 500 година 7 - 20 дана никада 5 - 15 година никада у потпуности
Тежина после спаљивања (%) 20 15 100 15 100 9 25
Количина паре која се може добити (1кг) 7,30 3,86 0 3,49 0 4,36 2,40
Број домаћинстава које је могуће грејати једну сезону Грејна созона траје 183 дана. Као пример, узето је грејање домаћинства од 70 квадратних метара које је стандардно изоловано. По сезони, потребно је 7000 kWh.