Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

ИНИ

 

  ШТА ИЗУЧАВА  

 

Студенти се упознају са примењеним грађевинарством у оквиру свих радова на реализацији пројекта изградње објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (механика тла и фундирање, грађевинска механизација и технологија грађења, грађевинске, бетонске, металне и дрвене конструкције, завршне радове и инсталације, саобраћајнице, хидротехника, организација рада у грађевинарству са менаџментом, урбанистичко планирање).
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење пословима грађевинског инжењера у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у грађевинарству.

 
     
  КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

 

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

• да користи релевантне материјале при извођењу грађевинских објеката,
• да користи рачунарске технологије у циљу примене практичних знања ради пројектовања у грађевинарству,
• да користи одговарајућу опрему, примени нове технологије у грађевинарству,
• да руководи појединим фазама радова у оквиру високоградње, нискоградње и хидроградње,
• да обавља инспекцијске послове у органима локалне самоуправе,
• да пројектује поједине фазе у оквиру израде идејног и главног пројекта.

 
     
  ЗВАЊЕ    

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање

Струковни инжењер грађевинског инжењерства.

 

 

 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2017. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2012. ГОД.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АКРЕДИТОВАН 2007. ГОД.

 
НАУЧНО СТРУЧНА БАЗА
 
Списак студената 1. године летњи семестар - предавања
Списак студената 1. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 2. године летњи семестар - предавања
Списак студената 2. године летњи семестар - вежбе
Списак студената 3. године летњи семестар - предавања
Списак студената 3. године летњи семестар - вежбе
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш