Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

(Акредитован 2007. године)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 5.01  Математика I 45+60 6
  2. СОР 5.02  Социологија рада I 30+00 3
  3. ФИЗ 5.03  Физика I 30+30 4
  4. ЕНГ 5.04  Технички енглески I 30+30 3
  5. ТЕМ 5.05  Техничка механика I 30+30 6
  6. ОТМ 5.06  Отпорност материјала II 30+30 6
  7. ГЕО 5.07  Геодезија II 45+60 8
  8. ГРМ 5.08  Грађевински материјали II 30+60 8
  9. ОРТ 5.09  Основи рачунарске технике II 30+30 5
10. НАГ 5.10  Нацртна геометрија II 45+60 8
11. ОСМ 5.11  Основи менаџмента II 30+00 3
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
12. ХИ1 5.12  Хидротехника 1 III 45+60 8
13. СТК 5.13  Статика конструкције III 45+60 8
14. МТФ 5.14  *Механика тла и фундирање III 45+60 8
15. РАГ 5.15  *Рачунарска графика III 30+60 8
16. ЕЛП 5.21  *Електронско пословање III 30+30 6
17. БЕК 5.17  Бетонске конструкције IV 45+60 8
18. ГРК 5.18  Грађевинске конструкције IV 45+60 8
19. ИНС 5.19  *Информациони системи IV 30+30 6
20. ГМТ 5.20  *Грађевинска механизација и технологија грађења IV 30+60 8
21. ПОК 5.16  *Пословне комуникације IV 30+00 4
Укупно ЕСПБ 
72
ТРЕЋА  ГОДИНА
22. СА1 5.22  Саобраћајнице 1 V 45+60 7
23. ЗРИ 5.23  Завршни радови и инсталације V 45+60 7
24. МОР 5.24  Организ. рада у грађевинарству са менаџментом V 30+60 6
25. МДК 5.25  *Металне и дрвене конструкције V 30+60 8
26. УРП 5.26  *Урбанистичко планирање V 30+60 6
27. СА2 5.27  Саобраћајнице 2 VI 45+60 7
28. ХИ2 5.28  Хидротехника 2 VI 45+60 7
29. СТП 5.29  Стручна пракса VI 00+45 5
30. ДИП 5.30  Завршни рад VI 00+90 10
31. УПП 5.31  *Управљање пројектима VI 30+60 6
32. МЕК 5.32  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
    Укупно ЕСПБ  72

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из груп
е стручно-апликативниох предмета.

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш