Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

(Акредитован 2012. године)

 

Ред.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА
1. МА1 5.01  Математика 1 I 2 2 0 6
2. СОР 5.02  Социологија рада I 2 0 0 3
3. ФИЗ 5.03  Физика I 2 1 1 4
4. ЕНГ 5.04  Технички енглески I 2 2 0 5
5. ТЕМ 5.05  Техничка механика I 2 2 0 5
6. НАГ 5.06  Нацртна геометрија I 3 3 0 6
7. OTM 5.07  Oтпорност материјала II 2 2 0 5
8. ГЕО 5.08  Геодезија II 3 3 0 8
9. РАТ 5.09  Рачунарска техника II 2 2 0 5
10. ГРМ 5.10  Грађевински материјали II 2 3 0 7
11. МА2 5.11  Математика 2 II 2 2 0 6

Укупно ЕСПБ 

60

 

ДРУГА ГОДИНА
12. ХИ1 5.12  Хидротехника 1 III 3 3 0 8
13. СТК 5.13  Статика конструкције III 3 3 0 8
14. ГМТ 5.20  *Грађевинска механизација и технологија грађења III 3 3 0 8
15. ОСМ 5.15  * Основи менаџмента III 2 0 0 6
16. РАГ 5.16  * Рачунарска графика III 2 1 1 6
17. ЕЛП 5.17  * Електронско пословање III 2 2 0 6
18.
СА1 5.24
 Саобраћајнице 1
IV
3
3
0
8
19. ГРК 5.19  Грађевинске конструкције IV 3 3 0 8
20. МЕТ 5.14  *Механика тла и фундирање IV 3 3 0 8
21. ИКО 5.21  * Грађевински материјали 2 IV 2 2 0 6
22. ПОК 5.22  * Пословне комуникације IV 2 0 0 6
23. ПРО 5.23  * Пројектовање објеката IV 2 2 0 6

Укупно ЕСПБ 

60

 

ТРЕЋА ГОДИНА
24.
СА2 5.27
 Саобраћајнице 2
V
3
3
0
6
25.
ЗРИ 5.25
 Завршни радови и инсталације
V
3
3
0
8
26.
ОРМ 5.26
 Организација рада у грађевинарству са менаџ.
V
3
3
0
8
27.
МДК 5.29
 * Информациони системи
V
2
2
0
6
28.
ЕКИ 5.30
 * Еколошко инжењерство
V
2
2
0
6
29.
ХИ2 5.28
 * Хидротехника 2 V
3
3
0
6
30.
БЕК 5.18  Бетонске конструкције VI 3 3 0 8
31.
УРП 5.36
 Урбанистичко планирање
VI
3
3
0
6
32.
ГМ2 5.31
 * Дрвене и металне конструкције
VI
3
3
0
4
33.
3ДМ 5.34
 * 3Д моделовање
VI
2
2
0
4
34.
МЕК 5.35
 * Менаџмент кадрова
VI
2
0
0
4
35.
ЕЕЗ 5.36
 * Енергетска ефикасност у зградарству
VI
2
2
0
4
36.
СТП 4.34
 Стручна пракса
VI
4
37.
ДИП 4.35
 Завршни рад
VI
6

Укупно ЕСПБ 

60

 

Напомена: * означава изборни предмет

КУРИКУЛУМ

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш