Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ (акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(у процесу акредитације)

EuroCent
MikroTik
Technologica
FeatureCAM
EURASHE
FeeSerbia
Министартво просвете
Агенција за безбедност саобраћаја
KASSS
NSVO
Универзитетска библиотека
Канцеларија Дијаспора
Инжењерска комора Србије
Регионална привредна комора
GO Crveni Krst Niš

DAAD
Закон о високом образовању

Закон о дуванском диму
  Маказице
Маказице
Маказице
27.04.2017. - 12.06.2017.

 

Припремна настава
за полагање пријемног испита за упис у школску 2017/2018. годину

 

Припремна настава за полагање пријемног испита из математике одржаће се од 12. до 23. јуна 2017. године у времену од 16 до 20 часова.
Припремна настава траје 40 часова. Кандидати уз пријаву за припремну наставу достављају доказ о уплати износа од 4.400,00 динара на жиро рачун Школе број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041. У наведени износ је урачунат информатор са урађеним задацима за пријемни испит који кандидат добија приликом подношења пријаве.
Обрасци пријава се налазе у библиотеци Школе, пријаве се могу подносити сваког радног дана од 8 до 14 часова у библиотеци Школе.

 

Маказице
29. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације и пријем графичких радова из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА на студијском програму ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, у трећем испитном року, одржаће се 30. маја 2017. год. од 13 и 30 часова и 1. јуна од 10 до 11 часова.

 

Маказице
29. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације и одбрана елабората из предмета ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУ (студијски програм ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО) одржаће се :
-  1, 6. и 7. јуна од 10 до 11 часова
-  5. јуна   у 17 часова.
Пријем радова је у просторији 205.

 

Маказице
29. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предиспитне консултације пријем графичких радова из предмета ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ГЕОДЕЗИЈА, са студијског програма ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО, у трећем испитном року, одржаће се у следећим терминима:
- 5. јуна 2017. год  у 17 часова
- 6, 7. и 8. јуна 2017. год од 10 до 11 часова.

 

Маказице
16. - 25.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за оверу летњег семестра на основним студијама у школској 2016/2017. години


Овера летњег семестра за основне студије вршиће се у периоду од 22. до 25. маја 2017. године од 9 до 13:30 часова.
За оверу семестра потребно је:
     - Индекс са потписима предметних наставника;
     - Један попуњен образац семестралног листа;
     - Анкета (попуњава се online према упутству).
Студенти који плаћају школарину могу да изврше оверу уколико су измирили све доспеле рате школарине.
Студент који има више од седам неоправданих изостанака може извршити административну оверу семестра уз плаћање накнаде за административну оверу у износу од 1.000,00 динара по предмету за који није добио потпис предметног наставника.
Уколико се овера семестра не изврши у предвиђеном року, студент може оверити семестар после рока уз административну таксу од 2.000,00 динара.

 

НАПОМЕНА:
Поводом предстојеће овере семестра, која се врши у складу са одредбама чланова 31-33 Правила студија Школе, који гласи:

 


Овера семестра
Члан 31.

Студент је дужан да овери семестар.
Студенту ће се оверити семестар ако су му сви предметни наставници својим потписом у индексу оверили уредно извршење програмом прописаних обавеза из свих уписаних предмета.
Овера семестра обавља се у Студентској служби по завршетку наставе у семестру.

 

Члан 32.

Наставник има право да ускрати потпис студенту који је изостао с више од 50% наставних часова предавања или вежби, или није извршио друге програмом прописане обвезе.
Ускраћивање потписа заснива се на евиденцији наставника. На захтев студента коме је ускраћен потпис, наставник је дужан да, ако то студент захтева, писмено образложи разлоге ускраћивања потписа.
На образложен захтев студенту се може одобрити администартивна овера семестра уз могућност плаћања накнаде за сваки недостајући потпис или у оправданим случајевима без накнаде. Одлуку о административној овери семестра доноси помоћник директора за наставу.

 

Члан 33.

Студент који није оверио семестар обавезан је да у следећој школској години поново упише исти семестар и испуни наставне обавезе из предмета из којих није испунио обавезе предвиђене наставним програмом.

 

Маказице
23. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Предколоквијумске консултације код професора Младена Томића су у четвртак 25.05.2017. год. од 11 часова.

 

Маказице
23. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

(за студенете који су положили ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у семестру)

 

Обавеставају се студенти прве године студијских програма ДРУМСКИ САОБРАћАЈ, ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО и ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који су полозили ТЕХНИЧКИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК у семестру да ће се упис оцена обавити 31.05.2017. по следећем распореду:

- ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ - 31.05.0 2017. у 12.00

- ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО - 31.05.2017. у 12.30

- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 31.05.2017. у 13.00

 

Маказице
20. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који нису обавили предиспитне обавезе из предмета ФИЗИКа (одрадили или одбранили лабораторијске вежбе) могу да се јаве предметном наставнику у уторак 23.05.2017. год. у 11:00 часова ради договора.

 

Маказице
18. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Настава из предмета Теорија ризика на студијском програму Индустријско инжењерство неће бити одржана у петак 19.05.2017. год. Потписивање индекса ће се обавити у понедељак 22.05.2017. год. у 12 часова.

 

Маказице
18. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Надокнада лабораторијских вежби из предмета Програмски језици 1 за СРТ смер ће се одржати у понедељак у 12:00 сати у лабораторији 211.

Надокнада лабораторијских вежби из предмета Микрорачунарски системи и Клијент сервер системи за студенте који су били на Вишијади ће се одржати у понедељак 22.05.2017. год.у 13 сати у лабораторији 211.

 

Маказице
17. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештење студентима треће године студијског програма Друмски саобраћај да неће у петак 19.05.2017 имати вежбе из предмета Комбиновани транспорт. Напомена: вежбе су одржане 11.05.2017. по претходно планираном посебном распореду.

 

Маказице
17. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти 2. и 3. године студијског програма Друмски саобраћај да вежбе из предмета Безбедност саобраћаја и Теорија и регулисање саобраћајних токова неће бити одржане ове недеље.

 

Маказице
16. 05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА 2. КОЛОКВИЈУМА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОД.

 

Маказице
16.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Пријава испита за 3. испитни рок у школској 2016/2017. години је од 22. до 25. маја 2017. године.

 

Маказице
16.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Распоред полагања 2. колоквијума из предмета Технички енглески обавиће се према следећем распореду:

     - Друмски саобраћај од 09:00 до 10:00 студенти са бројем индекса од 1 до 35, а од 10:00 до 11:00 студенти са бројем индекса од 36;

     - Индустријско инжењерство од 11:30 до 12:30 студенти са бројем индекса од 1 до 25, а од 12:30 до 13:30 студенти са бројем индекса од 26;

     - Заштита животне средине од 14:00 до 15:00 студенти са бројем индекса од 1 до 25, а од 15:00 до 16:00 студенти са бројем индекса од 26.

 

Маказице
15.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти треће године студијског програма Комуникационе технологије да ће се надокнада лаб. вежби из предмета Дигитални ТВ системи одржати у четвртак 18.5.2017. у 14 часова у Лабораторији за ТВ технику.

 

Маказице
15.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Студенти који нису обавили предиспитне обавезе из предмета ФИЗИКA (одрадили или одбранили лабораторијске вежбе) могу да се јаве предметном наставнику у уторак 16.05.2017. у 12:00 ради договора.

 

Маказице
15.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијског програма Заштита животне средине да ће у среду, 17.05 2017. године, од 8-10 часова имати везбе из Техничке механике а од 10-12 везбе из Математике 2.

 

Маказице
15.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се студенти прве године студијског програма Друмски саобраћај да неће у среду, 17.05 2017. године, од 8-10 часова имати предавања из предмета Технички енглески језик.

 

Маказице
15.05.2017.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Надокнада  2. циклуса лабораторијских везби  из Основа електронике одржаће се за студијски програм Савремене рачунарске технологије у четвртак 18.05.2017. год. од  1215 до 13 часова, а за студијски програм Комуникационе технологије у петак 19.5.2017. год. од 1315  до 14 часова у електро лабораторији.

Маказице
   

 

Дана 28.02.2017. год. у просторијама ВТШ Ниш одржан је пријем студената у оквиру међу-универзитетске сарадње између ВТШ Ниш и Универзитета В.Г. Шухов из Белгорода. Састанку су присуствовали представници невладине организације ИКС, Александар и Немања Лакетић. Студенти који се тренутно налазе на студентској размени у ВТШ Ниш, заједно са колегама са катедре за Експертизу и управљање некретнинама, упознати су са основним информацијама о школи, наставном процесу, студијским програмима и досадашњој успешној сарадњи ове две високошколске установе. Присутнима су обродошлицу пожелели Александра Боричић, директор ВТШ Ниш, Ненад Стојковић и Биљана Милутиновић, представници студијских програма Грађевинско инжењерство и Заштита животне средине, као и Немања Срејић, председник  Студентске конференције Академије струковних студија Србије. Након пријема, студенти су имали прилику да посете лабораторије које се налазе у ВТШ Ниш. Упознати су са актуелним и реализованим пројектима VTŠ Apps тима. 

 

Ruski studenti

 

 

 

 

 

Дозвола за рад

Политика квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета
Јавне набавке
Библиотека
Библиотека
Licence
Обуке
Спортске вести
Видео канал
Виртуална тура

Међународни пројекти

Партнери

Партнери

Акредитација 2012
Стратегија 2020
arhiva vesti
 
 
 
Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш