ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa mašinskim konstrukcijama, eksploatacijom i održavanjem mašina, proizvodnim tehnologijama, razvojem proizvoda pomoću računara, menadžmentom proizvodnje.
Studijski program industrijsko inženjerstvo obrazuje studente da primenjuju raznovrsne metode i koriste savremene alate kako bi postali kvalitetni inženjeri koji se bave poslovima u proizvodnoj industriji. Na taj način, naši inženjeri analizom zahteva i raspoloživih resursa konstruišu proizvode, procenjuju i realno sagledavaju probleme iz prakse, ali i prenose svoje inženjersko znanje i veštine u druge oblasti i projekte.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa studenti stiču sledeće kompetencije:

  • da prikupljaju, analiziraju i sistematizuju teoretske i praktične probleme iz inženjerske prakse i da predvide rešenja i posledice pri rešavanju tih problema,
  • da vladaju osnovnim disciplinama u oblasti industrijskog inženjerstva, kao i savremenim informacionim tehnologijama na nivou koji se očekuje od inženjera ovog tipa i u zemljama EU,
  • da koriste literaturu i inženjerske alate za proračune, modeliranje, simulaciju, a sve u cilju ovladavanja znanjima iz ovog područja,
  • da primenjuju inženjerske, organizacione i administrativne mere za bezbedan rad sa mašinama, uređajima i opremom.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva.