Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

(Акредитован 2007. године)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 1.01  Математика I 45+60 6
  2. МЕЈ 1.02  Механика 1 I 45+45 8
  3. ФИЗ 1.03  Физика I 30+30 4
  4. СОР 1.04  Социологија рада I 30+00 3
  5. ТЕМ 1.05  Технички материјали I 45+30 8
  6. ТЕЈ 1.06  Технички енглески језик II 30+30 3
  7. ИНИ 1.07  Инжењерска информатика II 30+30 5
  8. МЕД 1.08  Механика 2 II 45+45 8
  9. ТЦН 1.09  Техничко цртање са нацртном геометријом II 30+60 8
10. ЕЛЕ 1.10  Електротехника са електроником II 30+60 7
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
11. РАГ 1.11  Рачунарска графика III 30+45 6
12. МСМ 1.13  Методе и средства мерења III 30+45 5
13. ОТМ 1.14  Отпорност материјала III 45+45 7
14. ОСМ 1.16  *Основе менаџмента III 30+00 3
15. ТЕР 1.20  *Термоенергетика III 30+60 8
16. ПРТ 1.17  Производне технологије IV 45+60 8
17. ТЕР 1.31  Теорија ризика IV 30+30 6
18. МАЕ 1.12  Машински елементи IV 45+60 8
19. ПОК 1.15  *Пословне комуникације IV 30+00 4
20. СТК 1.19  *Стандардизација и квалитет IV 30+45 7
21. ТСД 1.21  *Технике спајања делова IV 30+45 8
22. БУВ 1.22  *Бука и вибрације IV 30+30 6
   Укупно ЕСПБ  76
ТРЕЋА  ГОДИНА
23. ОМС 1.27  Одржавање машинских система V 45+45 8
24. НМО 1.25  Неконвенционалне методе обраде V 30+45 7
25. АЛП 1.24  *Алати и прибори V 30+45 7
26. ИНС 1.26  *Информациони системи V 30+30 6
27. ПНУ 1.28  *Програмирање НУ система V 45+60 8
28. ЕИО 1.23  Енергија и околина VI 45+45 8
29. АУР 1.29  *Аутоматизација и роботика VI 30+45 6
30. МЕК 1.30  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
31. МЕП 1.18  *Менаџмент производње VI 30+30 5
32. СПР 1.32  Стручна пракса VI 00+45 5
33. ЗАР 1.33  Завршни рад VI 00+90 10
    Укупно ЕСПБ  73

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе стручно-апликативниох предмета.


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш