Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

(Акредитован 2012. године)

 

Ред.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

МАЈ 1.01

 Математика 1

I

2

2

0

6

2.

МЕЈ 1.02

 Механика 1

I

2

3

0

7

3.

ФИЗ 1.03

 Физика

I

2

1

1

6

4.

СОР 1.04

 Социологија рада

I

2

0

0

3

5.

ТЕМ 1.05

 Технички  материјали

I

3

1

1

7

6.

МАД 1.06

 Математика 2

II

2

2

0

6

7.

ТЕЈ 1.07

 Технички енглески језик

II

2

2

0

4

8.

ИНИ 1.08

 Инжењерска информатика

II

2

1

1

6

9.

МЕД 1.09

 Механика 2

II

3

3

0

8

10.

ТЦН 1.10

 Техничко цртање

II

2

3

0

7

 

ДРУГА ГОДИНА

11.

РАГ 1.11

 Рачунарска графика

III

2

1

1

6

12.

ОТМ 1.12

 Отпорност материјала

III

2

2

0

5

13.

МСМ 1.13

 Методе и средства мерења

III

2

2

0

5

14.

ТЕР 1.16

 Термоенергетика

III

2 2 0 6

15.

ЕЛЕ 1.15

 Електротехника са електроником

III

2

1

1

5

16.

ОРА 1.27

 *Одрживи развој

III

2

2

0

6

17.

КИЗ 1.28

 *Корозија и заштита материјала

III

2

2

0

6

18.

ТСД  1.29

 *Технике спајања делова

III

2

2

0

6

19.

БИЗ 1.14  Безбедност и здравље на рад у

IV

2

0

0

3

20.

ОБР 1.20

 Обрада резањем

IV

2

2

0

6

21.

ТРИ 1.18

 Теорија ризика

IV

2

2

0

5

22.

МАЕ 1.19

 Машински елементи

IV

3

3

0

7

23.

ОСМ 1.30

 *Основе менаџмента

IV

2

0

0

3

24.

ПОК 1.31

 *Пословне комуникације

IV

2

0

0

3

25.

УЖР 1.32

 *Управљање животним ресурсима

IV

2

0

0

3

26.

МЕК 1.33

 *Менаџмент кадрова

VI

2

0

0

3

 

ТРЕЋА ГОДИНА

27.

ОБД 1.17

 Обрада деформисањем

V

2

2

0

5

28.

НМО 1.21

 Неконвенционалне методе обраде

V

2

2

0

5

29.

ЦНЦ 1.22

 CNC системи

V

2

2

0

5

30.

АИР 1.34

 *Аутоматизација и роботика

V

2

2

0

5

31.

СИК 1.35

 *Стандардизација и квалитет

V

2

2

0

5

32.

САП 1.36

 *Софтверски алати у производњи

V

2

2

0

5

33.

ИНС 1.37

 *Информациони системи

V

2

2

0

5

34.

OMС 1.23

 Одржавање машинских система

VI

2

3

0

7

35.

ЕИО 1.24

 Енергија и околина

VI

2

3

0

6

36.

БИВ 1.38

 *Бука и вибрације у радној и животној средини

VI

2

3

0

6

37.

ПНС 1.39

 *Програмирање нумерички управљаних система

VI

2

3

0

6

38.

РЕТ 1.40

 *Рециклажне технологије

VI

2

3

0

6

39.

АИП 1.41

 *Алати и прибори

VI

2

3

0

6

40.    Стручна пракса VI       3
41.    Завршни рад VI       7

 

      Напомена: * означава изборни предмет

 

КУРИКУЛУМ

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш