Избори наставника

24.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом за уже области: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству и Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
19.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Производне и информационе технологије и Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.01.2018. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са пуним радним временом за ужу област: Конструкције, визуелизације и материјализација у грађевинарству. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
02.11.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача са пуним радним временом на одређено време у трајању од пет година за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
29.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
23.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Савремене рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са пуним радним временом на одређено време у трајању од једне године за уже области: Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од три године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
21.08.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 50% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
31.05.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента са пуним радним временом, за уже научне области Саобраћајнице и Хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
24.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за уже научне области Производне и информационе технологије, Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
20.01.2017. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за ужу области: Заштита животне средине. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
14.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
07.10.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у настави са непуним радним временом 30% од пуног радног времена на одређено време у трајању од једне године за уже области: Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
13.07.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор два сарадника у звање сарадник у настави, за уже научне области Заштита животне средине и Производне и информационе техн ологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.06.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Заштита животне средине, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
12.05.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија, за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником и Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Заштита животне средине и Примењена механика, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
28.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Саобраћајни и транспортни системи, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
04.04.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача, за ужу научну област Производне и информационе технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
22.02.2016. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за Енглески језик, за ужу научну област Друштвене науке и менаџмент, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
18.12.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Комуникационе технологије са електроником на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
03.11.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног нaставника у звање предавача за ужу научну област Заштита животне средине на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
10.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање сарадника за ужу научну област Електроника на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Конструкције, визуелизација, и материјализација у грађевинарству на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.03.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
27.02.2015. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Производне и информационе технологије и Примењена механика и машинске конструкције на основним струковним студијама, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
09.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног сарадника у звање асистента за уже научне области Саобраћајни и транспортни системи и Безбедност друмског саобраћаја, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
01.10.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање професора струковних студија за ужу област Рачунарске технологије, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
16.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Саобраћајнице и хидротехника са организацијом и технологијом грађења, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област Примењена механика и машинске конструкције, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
05.05.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу за избор једног наставника у звање предавача за ужу област конструкције и визуелизација и материјализација у грађевиарству, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.
30.04.2014. Извештај комисије по расписаном конкурсу од 03.04.2014. године за избор једног наставника у звање предавача за ужу област природне науке, стављају се на јавни увид. Извештаји са целокупном документацијом налазе се у библиотеци Школе.