Јавне набавке

Javni poziv Opis Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda Status

Јавна набавка мале вредности услуга - радови на санацији међуспратне конструкције
2017-09-25 13:00:00
otvaranje ponuda
2017-09-25 13:15:00
Zatvoren

Opis javne nabavke
odluka
odluka 1

2017-06-22 13:00:00
otvaranje ponuda
2017-06-22 14:15:00
Zatvoren

 

 

 

ЈАВНИ
ПОЗИВ
ОПИС ДОКУМЕНТАЦИЈА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА СТАТУС

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

радови на реконструкцији учионице у лабораторију

26.04.2017. до 13:00

отварање понуда

26.04.2017. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

превоз ученика

22.03.2017. до 13:00

отварање понуда

22.03.2017. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

штампање и коричење

20.02.2017. до 13:00

отварање понуда

20.02.2017. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

набавка електричне енергије

07.02.2017. до 13:00

отварање понуда

07.02.2017. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

набавка и штампање пропагандног материјала за промоцију школе

 

Одлука о додели уговора

 

 

13.12.2016. до 13:00

отварање понуда

13.12.2016. у 13:15

Затворен
 

ОБЈЕДИЊЕНА НАБАВКА ИНТЕГРИСАНОГ РЕШЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАСТАВОМ, ПИД РЕГУЛАТОРА И ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
ERASMUS+ пројекат: WamPPP

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Обавештење о продужењеу рока за примедбе


 


 
 

 

 

18.08.2016. до 12:00 отварање понуда 18.08.2016. у 13:00
Затворен
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
превоз ученика

14.04.2016. до 13:00

отварање понуда

14.04.2016. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

превоз ученика

30.03.2016. до 13:00

отварање понуда

30.03.2016. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

рачунара и рачунарске опреме

Одлуке о додели уговора

25.03.2016. до 13:00

отварање понуда

25.03.2016. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

штампање и коричење

Одлука о додели уговора

16.03.2016. до 13:00

отварање понуда

16.03.2016. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

набавка софтвера за симулацију и реконструкцију саобраћајних незгода

23.12.2015. до 13:00

отварање понуда

23.12.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

набавка и штампање пропагандног материјала за промоцију школе

Одлука о додели уговора

18.11.2015. до 13:00

отварање понуда

18.11.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

радови на реконструкцији амфитеатра А1

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

26.10.2015. до 13:00

отварање понуда

26.10.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

радови на постављању плочица на
1. спрату и степеништу

07.07.2015. до 13:00

отварање понуда

07.07.2015. у 13:15

Затворен

Набавка опреме 2 – TEMPUS пројекат: ECBAC

Одлука о додели уговора

10.06.2015. до 13:00

отварање понуда

10.06.2015. у 13:15

Затворен

Набавка опреме – TEMPUS пројекат: ECBAC

исправка документације (26-04-2015)

Одлука о додели уговора

08.05.2015. до 13:00

отварање понуда

08.05.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

превоз ученика

25.03.2015. до 13:00

отварање понуда

25.03.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

канцеларијски материјал и тонери

09.03.2015. до 13:00

отварање понуда

09.03.2015. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

штампање и коричење

20.02.2015. до 13:00

отварање понуда

20.02.2015. у 13:15

Затворен
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Аудио опрема

10.02.2015. до 13:00

отварање понуда

10.02.2015. у 13:15

Затворен
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Мерни инструменти

10.12.2014. до 13:00

отварање понуда

10.12.2014. у 13:15

Затворен
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Мерни инструменти, мрежна опрема и 3Д штампач

13.11.2014. до 13:00

отварање понуда

13.11.2014. у 13:15

Затворен
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Набавка видео надзора
22.10.2014. до 13:00

отварање понуда

22.10.2014. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Набавка рачунара, рачунарске опреме
и софтвера

30.05.2014. до 13:00

отварање понуда

30.05.2014. у 13:15

Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Услуге организовања екскурзије и
хотелског смештаја на Сребрном језеру

15.05.2014. до 13:00

отварање понуда

15.05.2014. у 13:15

Затворен

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Услуге превоза ученика, 60100000 – Превоз у друмском саобраћају

07.03.2014. до 13:00

отварање понуда

07.03.2014. у 13:15

Затворен

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Услуге штампања и коричења за потребе школе, 22900000 – Разни штампани материјал

06.03.2014. до 13:00

отварање понуда

06.03.2014. у 13:15

Затворен

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Набавка канцеларијског материјала и тонера, ОРН 30192000 – Канцеларијски материјал

06.03.2014. до 13:00

отварање понуда

06.03.2014. у 13:30

Затворен
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Услуге хотелског смештаја, ОРН 55120000

 

24.02.2014. до 13:00
отварање понуда
24.02.2014. у 13:15
Затворен

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
Услуге смештаја у хотелу на Копаонику  
ЈНМВ  13/1-2014

27.01.2014. до 13:00
отварање понуда
27.01.2014. у 13:15
Затворен

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 16/2013
Набавка услуге за реконструкцију WC-a и адаптацију просторија на
првом спрату објекта Високе техничке школе струковних студија у Нишу

02.08.2013. до 13:00
отварање понуда
02.08.2013. у 13:15
Затворен