Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Михајло Вучић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда хладњака помоћу плазме", oдобрен на седници већа студијског програма 20.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Алферов, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Примена мера безбедности и заштите на раду у ауто школи Саша Плус Зрењанин", oдобрен на седници већа студијског програма 25.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.2019. год. у 14:30 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Лука Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Лична заштитна средства и опрема", oдобрен на седници већа студијског програма 20.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.2019. год. у 15:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Денић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Примена процедура у MySQL-y", oдобрен на седници већа студијског програма 03.04.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.04.2019. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Миљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Пројетовање објектима браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење типских зграда у низу спојених подземним паркинг простором", oдобрен на седници већа студијског програма 06.02.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.04.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Даница Милошевић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Александра Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Страхиња Анђелковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за стамбени објекат По+П+4 у улици Ћирила и Методија 6 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 23.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.04.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ивор Тошић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Могућност искоришћења сировина рециклажом отпадних возила", oдобрен на седници већа студијског програма 26.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.04.2019. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Мијајловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе општинског пута између Глободера – тачка а и Стопање – тачка б у општини Крушевац", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.04.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Манојловић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха на територији града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 11.02.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.04.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Братислав Ранђеловић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу Крушевачке улице у Прокупљу", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 02.04.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Алекксандра Маринковић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Веб дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Утицај форме layouta на UX дизајн", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.04.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор