Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Михајло Андрејић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Утицај хакеровања на сигурност рачунарских мрежа", oдобрен на седници већа студијског програма 02.12.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2019. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Илија Костић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни материјали браниће мастер рад под називом теме: "Приказ методе вредновања рециклаже малих кућних апарата на примеру електричне пегле ", oдобрен на седници наставног већа 06.06.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Биљана Милутиновић, Миљана Шћекић - члан
3. др Александра Боричић - ментор