Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Марковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Јавине мрежне технологије - ЈСП", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ивана Пејчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Методе и средства мерења браниће завршни рад под називом теме: "Мерење и контрола у процесу израде дела PRSTEN – KXR u Ming ковачници", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Радовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Чисте технологије у функцији одрживог развоја", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2019. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јован Маринковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду у предузећу MB Desing Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 24.12.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2019 год. у 15:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Ћојбашић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада резањем браниће завршни рад под називом теме: "Технологија израде лежишта лежаја на глодалици", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2019 год. у 15:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада светлосних сигнала и регулисање саобраћаја на раскрсници улица Бранка Миљковића и Ђердапска у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 28.01.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.02.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "План управљања отпадом у општини Гаџин Хан", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.02.2019. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ивана Медић Павловић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Примена принципа циркуларне економије у остваривању одрживог развоја", oдобрен на седници већа студијског програма 28.01.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.02.2019. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Душан Рајновић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за извођење за изградњу саобраћајнице у улици Николе Тесле у Лазаревцу", oдобрен на седници наставног већа 12.10.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.02.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор