Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милутин Јевтић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа европских стандарда и директиве за одржање квалитета животне средине", oдобрен на седници наставног већа 27.08.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.10.2018. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Илија Ристић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Директиве и анализа стандарда у ДХЛ предузећу", oдобрен на седници наставног већа 27.08.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Митровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду у руднику Леце", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Кристина Пепић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у предузећу Дијамант", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Страхиња Радоњић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и процена ризика у предузећу Вулкан гуме", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Смиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Примена хибридних аутобуса у јавном градском превозу", oдобрен на седници већа студијског програма 10.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Дамир Адемовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Бетон као грађевински материјал у високоградњи, нискоградњи и хидроградњи са примерима из праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Стефановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Еколошки и климатски аспекти експлоатације фосилних горива и обновљивих извора енергије за потребе електричне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара квалитета воде за пиће у граду Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Александар Матејевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа параметара QoS на примеру интернет радио Алексинца", oдобрен на седници наставног већа 28.05.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Николета Максимовић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара квалитета земљишта у животној средини", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Кристина Бранковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Квалитет амбијенталног ваздуха у општини Параћин", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Владимир Босић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Методе третмана отпадног хидрауличног уља", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. Др Милош Ристић - члан
3. др Биљана Мулутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Урош Митровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење воде на Западном Балкану, регионалне процене и глобални мегатрендови", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Але - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Стаменковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: "Процеси и опрема за производњу топлотне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Илић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара квалитета вуздуха у граду Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Маријана Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК мреже браниће завршни рад под називом теме: "Примена софтверског алата Cambium LINK Planner приликом пројектовања PTP бежичних линкова", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Андријана Мишић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК мреже браниће завршни рад под називом теме: "Тестирање снаге предајника мобилних терминала коришћењем мерног уређаја RohdeSchwarz CMU200", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Зорана Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде отковка вешалице на НУ машини", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Милош Ристић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Аврамовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа стакла", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Тијана Стојковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Могућност увођења БРТ-а у јавном превозу студија случаја града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ана Јовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Савремена средства и алати у циљу планирања одрживог саобраћаја у градовима", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Сара Величковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Климатске промене као последица све већег утицаја човека на животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анђелија Младеновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара квалитета ваздуха у општини Сокобања", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јасмина Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: "Алтернативне методе грејања – грејање на пелет", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. Др Милош Ристић, др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор