Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Индентификација опасности радног места техничара за експлоатацију и одржавање базних станица мобилне телефоније", oдобрен на седници већа студијског програма 21.05.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.06.2018. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Тасић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање финалног развода КДС-а у стамбеној згради са 8 спратова", oдобрен на седници већа студијског програма 21.05.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.06.2018. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Катарина Стојановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Третман отпада у ЈКП Пирот", oдобрен на седници наставног већа 28.12.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.06.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Павле Цекић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Предности multicast комуникације приликом слања мултимедијалног садржаја у реалном времену", oдобрен на седници већа студијског програма 12.02.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2018. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милија Јелић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Организација рада у грађевинарству са менаџментом браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат организације и технологије грађења објекта за индивидуално становање", oдобрен на седници већа студијског програма 18.04.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.06.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Миодраг Златановић - ментор