Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Радуловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Бежично управљање прикључницама, расветом, кућним уређајима, озвучењем – KNX систем", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 30.10.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Алармни системи – систем за откривање и дојаву пожара ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 30.10.2019. год. у 14:30 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марија Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Систем квалитета услуге у градском и приградском превозу путника на територији града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 30.10.2019. год. у 15:00 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Милан Станковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Драган Живковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Контрола квалитета свеже и уграђене асфалтне мешавине при иградњи градске саобраћајнице ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 21.03.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.10.2019. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Алекксандра Маринковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Урош Перић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Идејно урбанистичко решење блока вишепородичног становања са зградом за паркирање, у оквиру новопројектованог стамбеног подручја ", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2019. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Александра Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Немања Милојевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Безбедност друмског саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Управљање радом возног парка у циљу унапређења ефективности", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 16.10.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2019. год. у 17:00 пред комисијом:
1. др Павле Гладовић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Мартина Голубовић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа емисије загађујућих материја из регионалне депоније у Пироту ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милош Јовановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна регулатива у области хидроизолатерских радова ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 06.06.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 22.10.2019. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Срђан Ристић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна регулатива о изградњи и редовном одржавању објеката", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 06.06.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 22.10.2019. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Алекксандра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Срђан Митровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Виртуелно посредовање у продаји – Dropshipping реализован на платформи Wordpress-a pluginom Woo Commerce ", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2019. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Стојадиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Управљање роботском руком помоћу Arduino Uno микрорачунарског система ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.209. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Наташа Нешић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Зоран Миливојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Станојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Прописи и стандарди у поступку процене ризика у МИН Локомотива ДОО Ниш ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Миљан Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Радиотехника браниће завршни рад под називом теме: "Радио планирање области у мобилној телефонији на локацији Дуваниште ", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Миодраг Младеновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машина за постављање компоненти на штампану плочу", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2019. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Душан Савић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машине за наношење пасте ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Миленковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада и пословања ауто школе Вуја из Ниша ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2019. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ненад Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада на међумесној линији Ниш - Мерошина ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Урош Перић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа пословања предузећа Еко такси из Ниша ", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2019. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Бојан Васић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена LCD-a 16x2 карактера и фотоотпорника у реализацији Smart паркинг система ", oдобрен на седници већа студијског програма 01.11.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности деце у саобраћају на подручју општине Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 14.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Минић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и БЗНР у D-Company Пирот ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Стојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање концентрације гвожђа у пијаћој води у граду Нишу ", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Игор Грмуша, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Граћење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције улице у насељу Ртањ у Бољевцу ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 06.06.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.10.2019. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Ненад Стојковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јулија Раденковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Пројетовање објеката браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење типских зграда у низу по принципу car-free становања ", oдобрен на седници већа студијског програма 05.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Даница Милошевић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Александра Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Урош Томић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике степ мотора 28-Byj48 и поступак управљања помоћу Arduino uno платформе ", oдобрен на седници већа студијског програма 03.04.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2019. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Наташа Нешић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Михајловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Будући развој кабловске телевизиј", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Бојан Живић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа пролазног и развода типа звезда у КДС-у ", oдобрен на седници већа студијског програма 10.04.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2019. год. у 14:30 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јелена Војиновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Допринос SEO оптимизације фотографије ефикасности online маркетинга ", oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2019. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Стајић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Предности коришћења REACT библиотеке код израде Web апликација ", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2019. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор