Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Жарко Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Монтажа и сервисирање рачунара браниће дипломски рад под називом теме: "Контрола исправности меморије помоћу програма Mem Test 86 ", oдобрен на седници наставног већа 10.09.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.01.2020. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Душан Стефановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анђела Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун 12-битног униполарног Д-А конвертора ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.01.2020. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. мр Данијела Алексић - ментор