Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Наташа Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена оптике у холографији", oдобрен на седници већа студијског програма 04.04.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2018. год. у 13:30 пред комисијом:
1. мр Данијела Алексић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Сања Миловановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена оптичких инструмената у медицини", oдобрен на седници већа студијског програма 09.03.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2018. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Наташа Ђорђевић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Технологија прераде отпадом браниће специјалистички рад под називом теме: "Биоразградиви отпад на територији општине Алексинац", oдобрен на седници наставног већа 04.12.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.04.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Станиша Димитријевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александра Динић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машина за обраду резањем", oдобрен на седници већа студијског програма 26.03.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2018. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Данијел Спасевски, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Погонски мост моторних возила", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2018. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анђела Антић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Развој interface дизајна и његов допринос степену интерактивности web презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 25.10.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.04.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Мирко Косановић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Стефановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена MOSFET прекидача IRF 510", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.04.2018. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. мр Нада Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милена Станојевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Уређаји за сепарацију отпадних материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор