Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Иван Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Пројектовање помоћу рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање LED индикатора јачине звука у програмском пакету Proteus", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. др Милош Стојановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марио Милосављевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Управљање органским отпадом у циљу добијања енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.02.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милица Миловановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Промена нормативне регулативе и стандарда код новог закона о заштити вода код нас и у свету", oдобрен на седници наставног већа 23.10.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.02.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Драган Перић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ивана Станчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање локомотиве 710", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.02.2018. год. у 11:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Софистицирани алати за нарушавање интегритета података на Wireless LAN мрежи", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.02.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор