Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Станковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и контрола параметара радне средине браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање услова радне средине у предузећу МБ Дизајн Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Биљана Мулутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Даница Шекуларац, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Монтажа, планирање, провера и одржавање соларних колектора", oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Слађана Недљковић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор