Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Жарко Лазаревић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај електромагнетног зрачења на животну средину базне станице мобилне телефоније Рајачке Пимнице", oдобрен на седници наставног већа 21.05.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2018. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Милутиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Симулација линијских кодова у програмском пакету Matlab", oдобрен на седници већа студијског програма 18.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2018. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Јанко Станков, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај фосилних горива на загађење ваздуха и утицај ефекта стаклене баште на животну средину", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Драган Перић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Лидија Петровић Стојановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Планска и техничка документација за пројектовање градских саобраћајница", oдобрен на седници наставног већа 28.05.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.07.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Сара Микић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Предности и недостаци MySQL у односу на MongoDB, Neo4j I Cassandra", oдобрен на седници већа студијског програма 18.06.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2018. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Зоран Величковић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Далиборка Марковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета ланирање, грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева у општини Сврљиг", oдобрен на седници наставног већа 18.04.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.07.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Владимир Блануша, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Стабилност и управљивост теретних моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 16.04.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.07.2018. год. у 10:00 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Лука Милић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Хибридни аутомобили у функцији очувања животне средине и смањења потрошње фосилних горива", oдобрен на седници већа студијског програма 26.03.2018. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2018. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Александра Андрић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Конструкција пнеуматика са аспекта безбедности саобраћаја", oдобрен на седници наставног већа 26.03.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.07.2018. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Веско Луковац - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Вукашин Зоњић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Могућност увођења БРТ на линијама јавног градског превоза у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 27.10.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2018. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Александар Вучић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Моторна возила са погоном на сва четири точка и њихова стабилност", oдобрен на седници наставног већа 16.04.2018. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.07.2018. год. у 17:00 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Веско Луковац - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор