Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Снежана Денић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Прекидачка логаритамска квантизација са адаптацијом на снагу говорног сигнала", oдобрен на седници наставног већа 19.06.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Срђан Јовковић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милан Стојановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Европски стандарди и директиве за рециклажне центре у Словенији и Србији", oдобрен на седници наставног већа 04.09.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.10.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Михајло Лакета, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно експлоатационих резултата рада АТП Лакета д.о.о. из Ниша", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2017. год. у 14:00 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Ђирић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике Unifi мреже", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Немања Спасић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за извођење стамбено пословног објекта По+П+3 у улици Олимпијској у Врњачкој бањи", oдобрен на седници наставног већа 30.06.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. др Станиша Димитријевић - члан
3. др Да - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Срђан Стојановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изграњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна регулатива за планирање, пројектовање и грађење станова за социјално становање са примером стамбене зграде у Врању", oдобрен на седници наставног већа 10.07.2016. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.10.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Влада Стевчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за грађевинску дозволу надградње стамбеног објекта По+П+2+Пк у стамбени онјекат спратности По+П+5+Пк у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 26.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2017. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милош Радић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа транспортне мреже, засноване на SDH технологији на релацији Београд - Пожаревац", oдобрен на седници наставног већа 19.06.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.10.2017. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Никола Секуловић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Душан Тамбурић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена методе оцене животног цуклуса", oдобрен на седници наставног већа 03.11.2016. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.10.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Милош Ристић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Петар Марковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Директиве и стандарди за управљање рударским отпадом у Европској унији и Републици Србији", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Ружица Менковић Петровић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: "Могућност примене соларне енергије у кухињи Младост Ниш", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.10.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Владимир Савић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Добијање биогаса из пољопривредних сировина", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.10.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Деспотовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа поновног коришћења производа као опција управљања отпадом", oдобрен на седници наставног већа 25.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Бован Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Зоран Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Искоришћење отпадне гуме за добијање сировина", oдобрен на седници наставног већа 04.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Биљана Милутиновић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Анита Цундрић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Компарације ефикасности коришћења соларне енергије на примеру два Еко-Града", oдобрен на седници наставног већа 26.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Данијела Алексић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Александар Златковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Анализа режима рада корачних електромотора", oдобрен на седници наставног већа 26.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милош Стојановић - председник
2. мр Данијела Алексић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Бојан Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Поступак формирања и рад тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима у локалним самоуправама на подручју Републике Србије", oдобрен на седници наставног већа 26.06.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.10.2017. год. у 15:00 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Драгана Вукашиновић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење земљишта хемизацијом из пољопривреде са примерима смањења загађења", oдобрен на седници наставног већа 18.05.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Марко Коцић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна регулатива о енергетској ефикасности зграда", oдобрен на седници наставног већа 23.01.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.10.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Гичић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Конвертовање текста у Base64 формат", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Славимир Стошовић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ивана Ђуловић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Зоне непосредне санитарне заштите на извориштима у ЈКП Наисус Ниш", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2017. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Живковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машинских система у фирми Р.З.Р. Живковић Ниш", oдобрен на седници наставног већа 05.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милош Ристић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Значај палетизације и контејнеризације у систему претовара и транспорта", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Бован Цветановић - ментор