Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Милан Бошковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Процена заштите урбане средине за одрживи развој града Пирота и анализа штетности загађења у градској средини по здравље", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 22.05.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Александар Стојичић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Упоредна анализа нових и старих прописа за термичку заштиту објеката", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 06.06.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Драган Дишић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање бензинских мотора са унутрашњим сагоревањем ", oдобрен на седници већа студијског програма 01.07.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор