Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани завршног рада

Стефан Коцић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа технологија за рециклажу биомасе", oдобрен на седници већа студијског програма 24.11.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Бован Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Младен Андрејић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Теорија кретања друмских моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 11.10.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милутин Миладиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електротехнике 1 браниће завршни рад под називом теме: "Допринос позиционирања PV панела степену ефикасности PV система", oдобрен на седници већа студијског програма 19.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ненад Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Дрво као грађевински материјал са примерима из праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Драган Перић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Христина Алексов, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Улога рециклажних центара у савременом систему управљања отпадом", oдобрен на седници већа студијског програма 24.11.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Бован Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Ђорђе Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за израду спољашњег угаоника 90*70", oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Јелена Најдановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Корисничко искуство и развој You Tube сервиса", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Драган Јевтић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Систем вешања код моторних возила", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 0.12.2017. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор