Јaвне одбране радова

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

Драган Вучковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Технологија прераде отпада браниће мастер рад под називом теме: "Аналитичка оцена степена емисије CO2 применом технологије прераде комуналног отпада у индустрији цемента", oдобрен на седници наставног већа 21.03.2019. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.06.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Ненад Стојковић - председник
2. др Бобан Цветановић, Катарина Павловић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Никола Поповић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедности и здравље на раду у А.Д. Јумко ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.02.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.06.2019. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Валентина Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Нове методе за повећање мобилности у јавном превозу", oдобрен на седници већа студијског програма 14.02.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.06.2019. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Марко Тасић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Основа управљања квалитетом вода у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 20.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.06.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Петар Ђекић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Милан Ђорић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Савремени системи за повећање безбедности саобраћаја на путничким аутомобилима", oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2019. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Душан Радосављевић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Јована Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у предузећу Tigar Tyres Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2019. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

Немања Павловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање моторних возила и дијагностички преглед", oдобрен на седници већа студијског програма 13.05.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2019. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор