Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nataša Nikolić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Optolaserska tehnika braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena optike u holografiji", odobren na sednici veća studijskog programa 04.04.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.04.2018. god. u 13:30 pred komisijom:
1. mr Danijela Aleksić - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Sanja Milovanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Optolaserska tehnika braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena optičkih instrumenata u medicini", odobren na sednici veća studijskog programa 09.03.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.04.2018. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Nikola Sekulović - predsednik
2. mr Danijela Aleksić - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Nataša Đorđević, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tehnologija prerade otpadom braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Biorazgradivi otpad na teritoriji opštine Aleksinac", odobren na sednici nastavnog veća 04.12.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 16.04.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Staniša Dimitrijević - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandra Dinić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Održavanje mašinskih sistema braniće završni rad pod nazivom teme: "Održavanje mašina za obradu rezanjem", odobren na sednici veća studijskog programa 26.03.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.04.2018. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Danijel Spasevski, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Motorna vozila braniće završni rad pod nazivom teme: "Pogonski most motornih vozila", odobren na sednici veća studijskog programa 26.09.2016. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.04.2018. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Nada Stojanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anđela Antić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Web dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Razvoj interface dizajna i njegov doprinos stepenu interaktivnosti web prezentacije", odobren na sednici veća studijskog programa 25.10.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 10.04.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Mirko Kosanović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Stefanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalna elektronika braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena MOSFET prekidača IRF 510", odobren na sednici veća studijskog programa 22.12.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 10.04.2018. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. mr Nada Stojanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milena Stanojević, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Uređaji za separaciju otpadnih materijala", odobren na sednici veća studijskog programa 18.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.04.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Aleksandra Boričić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor