Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ivan Cvetković, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Projektovanje pomoću računara braniće završni rad pod nazivom teme: "Projektovanje LED indikatora jačine zvuka u programskom paketu Proteus", odobren na sednici veća studijskog programa 22.12.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 14.02.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Milivojević - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Miloš Stojanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mario Milosavljević, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravljanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "Upravljanje organskim otpadom u cilju dobijanja energije", odobren na sednici veća studijskog programa 24.10.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 12.02.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Milica Milovanović, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Normativna regulativa o planiranju i izgradnji braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Promena normativne regulative i standarda kod novog zakona o zaštiti voda kod nas i u svetu", odobren na sednici nastavnog veća 23.10.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 12.02.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. mr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Dragan Perić - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ivana Stančić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Održavanje mašinskih sistema braniće završni rad pod nazivom teme: "Održavanje lokomotive 710", odobren na sednici veća studijskog programa 01.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.02.2018. god. u 11:00 pred komisijom:
1. mr Slađana Nedeljković - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Petrović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Mrežni servisi braniće završni rad pod nazivom teme: "Sofisticirani alati za narušavanje integriteta podataka na Wireless LAN mreži", odobren na sednici veća studijskog programa 11.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.02.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Mirko Kosanović - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor