Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jana Čukuranović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Termoenegretika braniće završni rad pod nazivom teme: "Energetske geostrukture- sistem za grejanje i hlađenje urbanih četvrti pomoću podzemne infrastrukture", odobren na sednici veća studijskog programa 10.12.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 10:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Jasmina Nikolić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Monitoring postrojenja za tretman otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Analiza kvaliteta sistema upravljanja medicinskim otpadom u Domu zdravlja Grdelica i mere za njegovo poboljšanje", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 14.12.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 28.12.2020. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Anica Milošević, Slavica Miladinović - član
3. dr Milica Cvetković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Vukašinović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Baze podataka braniće završni rad pod nazivom teme: "Poređenje Laravel eloquent i MySQL upita", odobren na sednici veća studijskog programa 17.12.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Damnjan Petrović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Softversko inženjerstvo braniće završni rad pod nazivom teme: "Proces izrade prototipa video igre koristeći Vnrilengine 4", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Miloš Stojanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Damnjan Petrović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Softversko inženjerstvo braniće završni rad pod nazivom teme: "Proces izrade prototipa video igre koristeći Unreal engine 4", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Dejan Blagojević - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Miloš Stojanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Radojković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrolaparametara radne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Ispitivanje uslova radne sredine na bezinskoj pumpi Euro star d.o.o.", odobren na sednici veća studijskog programa 10.12.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Strahinja Trifunović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Održavanje mašinskih sistema braniće završni rad pod nazivom teme: "Održavanje kočionih uređaja putnih i teretnih kola ", odobren na sednici veća studijskog programa 22.12.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 28.12.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Petar Đekić - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Ilija Ristić, student studijskog programa Upravljanje otpadom iz predmeta Logistika otpada braniće master rad pod nazivom teme: "Izrada optimalnih transportnih ruta vozila za sakupljanje otpada iz podzemnih kontejnera na području Niša, korišćenjem Dikstra algoritma", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 22.10.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 24.12.2020. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Vladimir Popović - predsednik
2. dr Dušan Stefanović, mr Bratimir Nešić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Kristina Kapric, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Tehnologija drumskog saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Mere za povećanje proizvodno-ekonomskih rezultata rada na liniji Beograd - Negotin", odobren na sednici veća studijskog programa 18.12.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 23.12.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Milan Stanković - predsednik
2. dr Dušan Radosavljević - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Vladimir Todorović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Web dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza alata za izbor ključnih reči i njihov uticaj na vidljivost veb prezentacije", odobren na sednici veća studijskog programa 09.11.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.12.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miro Sekulović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Obnovljivi i disperzni izvori napajanja braniće završni rad pod nazivom teme: "Postupak projektovanja male solarne elektrane snage 50kW", odobren na sednici veća studijskog programa 14.10.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 21.12.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani master rada

Milan Gičić, student studijskog programa Multimedijalne komunikacione tehnologije iz predmeta Razvoj multimedijalnih aplikacija braniće master rad pod nazivom teme: "Obrada i skladištenje multimedijalnog sadržaja u okviru web aplikacije eGrad", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 24.09.2020. god.
Odbrana master rada održaće se 11.12.2020. god. u 17:30 pred komisijom:
1. dr Mirko Kosanović - predsednik
2. dr Dušan Stefanović, dipl. inž. el. Milan Radovanović - član
3. dr Slavimir Stošović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Lazar Anđelković, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Završni radovi i instalacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projekat vodovodne i kanalizacione mreže za stambeni objekat Po+P+4 u ulici Somborski bulevar u Nišu ", odobren na sednici veća studijskog programa 08.10.2020. god.
Odbrana završnog rada održaće se 10.12.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor