Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jelena Jovanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Mobilne komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Indentifikacija opasnosti radnog mesta tehničara za eksploataciju i održavanje baznih stanica mobilne telefonije", odobren na sednici veća studijskog programa 21.05.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.06.2018. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Nikola Sekulović - predsednik
2. mr Danijela Aleksić - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikola Tasić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Kablovske i satelitske komunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projektovanje finalnog razvoda KDS-a u stambenoj zgradi sa 8 spratova", odobren na sednici veća studijskog programa 21.05.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 12.06.2018. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Nikola Sekulović - predsednik
2. dr Dušan Stefanović - član
3. dr Slavimir Stošović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Katarina Stojanović, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tehnologija prerade otpada braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Tretman otpada u JKP Pirot", odobren na sednici nastavnog veća 28.12.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 12.06.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Pavle Cekić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Mrežni servisi braniće završni rad pod nazivom teme: "Prednosti multicast komunikacije prilikom slanja multimedijalnog sadržaja u realnom vremenu", odobren na sednici veća studijskog programa 12.02.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.06.2018. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Mirko Kosanović - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milija Jelić, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Organizacija rada u građevinarstvu sa menadžmentom braniće završni rad pod nazivom teme: "Idejni projekat organizacije i tehnologije građenja objekta za individualno stanovanje", odobren na sednici veća studijskog programa 18.04.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.06.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Miodrag Zlatanović - mentor