Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mihajlo Vučić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Nekonvencionalne metode obrade braniće završni rad pod nazivom teme: "Izrada hladnjaka pomoću plazme", odobren na sednici veća studijskog programa 20.03.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.04.2019. god. u 14:00 pred komisijom:
1. mr Slađana Nedeljković - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandra Alferov, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena mera bezbednosti i zaštite na radu u auto školi Saša Plus Zrenjanin", odobren na sednici veća studijskog programa 25.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.04.2019. god. u 14:30 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Luka Stanković, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu braniće završni rad pod nazivom teme: "Lična zaštitna sredstva i oprema", odobren na sednici veća studijskog programa 20.03.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.04.2019. god. u 15:00 pred komisijom:
1. mr Slađana Nedeljković - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikola Denić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Baze podataka braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena procedura u MySQL-y", odobren na sednici veća studijskog programa 03.04.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.04.2019. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Mirko Kosanović - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jelena Miljković, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Projetovanje objektima braniće završni rad pod nazivom teme: "Idejno rešenje tipskih zgrada u nizu spojenih podzemnim parking prostorom", odobren na sednici veća studijskog programa 06.02.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 12.04.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Danica Milošević - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Aleksandra Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Strahinja Anđelković, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Završni radovi i instalacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Elaborat protivpožarne zaštite za stambeni objekat Po+P+4 u ulici Ćirila i Metodija 6 u Nišu", odobren na sednici veća studijskog programa 23.10.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.04.2019. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Nenad Stojković - predsednik
2. dr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ivor Tošić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravljanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "Mogućnost iskorišćenja sirovina reciklažom otpadnih vozila", odobren na sednici veća studijskog programa 26.03.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.04.2019. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marko Mijajlović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Saobraćajnice 1 braniće završni rad pod nazivom teme: "Izbor optimalne varijante trase opštinskog puta između Globodera – tačka a i Stopanje – tačka b u opštini Kruševac", odobren na sednici veća studijskog programa 10.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.04.2019. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Danijela Zlatković - predsednik
2. dr Aleksandra Marinković - član
3. dr Nenad Stojković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandra Manojlović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Ispitivanje kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada Niša", odobren na sednici veća studijskog programa 11.02.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.04.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Bratislav Ranđelović, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Projektovanje gradskih saobraćajnica braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Projekat za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju Kruševačke ulice u Prokuplju", odobren na sednici nastavnog veća 25.06.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 02.04.2019. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Alekksandra Marinković - predsednik
2. mr Violeta Stojanović - član
3. dr Nenad Stojković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dušan Jovanović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Veb dizajn braniće završni rad pod nazivom teme: "Uticaj forme layouta na UX dizajn", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.04.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor