Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Žarko Lazarević, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Sistemi mobilnih telekomunikacija braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Uticaj elektromagnetnog zračenja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije Rajačke Pimnice", odobren na sednici nastavnog veća 21.05.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 10.07.2018. god. u 10:00 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Dejan Blagojević - član
3. dr Srđan Jovković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marko Milutinović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalne telekomunikacije braniće završni rad pod nazivom teme: "Simulacija linijskih kodova u programskom paketu Matlab", odobren na sednici veća studijskog programa 18.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 10.07.2018. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Zoran Milivojević - predsednik
2. mr Danijela Aleksić - član
3. dr Nikola Sekulović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Janko Stankov, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Urbana ekologija braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Uticaj fosilnih goriva na zagađenje vazduha i uticaj efekta staklene bašte na životnu sredinu", odobren na sednici nastavnog veća 25.06.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 10.07.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Dragan Perić - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Lidija Petrović Stojanović, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Projektovanje gradskih saobraćajnica braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Planska i tehnička dokumentacija za projektovanje gradskih saobraćajnica", odobren na sednici nastavnog veća 28.05.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 09.07.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Danijela Zlatković - predsednik
2. mr Aleksandra Marinković - član
3. dr Dragan Perić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Sara Mikić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Razvoj aplikacija za baze podataka braniće završni rad pod nazivom teme: "Prednosti i nedostaci MySQL u odnosu na MongoDB, Neo4j I Cassandra", odobren na sednici veća studijskog programa 18.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.07.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Zoran Veličković - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Daliborka Marković, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta laniranje, građenje i održavanje gradskih saobraćajnica braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva u opštini Svrljig", odobren na sednici nastavnog veća 18.04.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 09.07.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Nenad Stojković - predsednik
2. dr Danijela Zlatković - član
3. dr Dragan Perić - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Vladimir Blanuša, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Dinamika motornih vozila braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Stabilnost i upravljivost teretnih motornih vozila", odobren na sednici nastavnog veća 16.04.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 06.07.2018. god. u 10:00 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Luka Milić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Motorna vozila braniće završni rad pod nazivom teme: "Hibridni automobili u funkciji očuvanja životne sredine i smanjenja potrošnje fosilnih goriva", odobren na sednici veća studijskog programa 26.03.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 06.07.2018. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Nada Stojanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Aleksandra Andrić, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Dinamika motornih vozila braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Konstrukcija pneumatika sa aspekta bezbednosti saobraćaja", odobren na sednici nastavnog veća 26.03.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 06.07.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Vesko Lukovac - predsednik
2. mr Nada Stojanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Vukašin Zonjić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Javni gradski prevoz braniće završni rad pod nazivom teme: "Mogućnost uvođenja BRT na linijama javnog gradskog prevoza u Nišu", odobren na sednici veća studijskog programa 27.10.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.07.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Bogićević - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Aleksandar Vučić, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Dinamika motornih vozila braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Motorna vozila sa pogonom na sva četiri točka i njihova stabilnost", odobren na sednici nastavnog veća 16.04.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 05.07.2018. god. u 17:00 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor