Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jovana Sazdić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Računarske mreže braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena Access Control Lista u zaštiti resursa u računarskoj mreži ", odobren na sednici veća studijskog programa 06.11.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.11.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Dušan Stefanović - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. dr Mirko Kosanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Ljubiša Pešić, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tehnologija prerade otpada braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Karakteristike gradskih otpadnih voda i njihovo prečišćavanje ", odobren na sednici stručno istraživačkog veća 06.06.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 13.11.2019. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Biljana Milutinović - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miljana Trebaljevac, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Održivi razvoj braniće završni rad pod nazivom teme: "Održivo upravljanje otpadom i mogućnosti iskorišćenja energije iz komunalnog otpada grada Niša ", odobren na sednici veća studijskog programa 30.09.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 07.11.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Cakić, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena betona u niskogradnji sa osvrtom na primere mikroarmiranog betona", odobren na sednici veća studijskog programa 26.09.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.11.2019. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor