Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Žarko Petrović, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Montaža i servisiranje računara braniće diplomski rad pod nazivom teme: "Kontrola ispravnosti memorije pomoću programa Mem Test 86 ", odobren na sednici nastavnog veća 10.09.2019. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 13.01.2020. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Dušan Stefanović - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Mirko Kosanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anđela Jovanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalna elektronika braniće završni rad pod nazivom teme: "Proračun 12-bitnog unipolarnog D-A konvertora ", odobren na sednici veća studijskog programa 14.10.2019. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.01.2020. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Zoran Milivojević - predsednik
2. dr Nikola Sekulović - član
3. mr Danijela Aleksić - mentor