Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Stefan Kocić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza tehnologija za reciklažu biomase", odobren na sednici veća studijskog programa 24.11.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 13.12.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Aleksandra Boričić - član
3. dr Bovan Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Mladen Andrejić, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Dinamika motornih vozila braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Teorija kretanja drumskih motornih vozila", odobren na sednici nastavnog veća 11.10.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 11.12.2017. god. u 12:30 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Dejan Bogićević - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milutin Miladinović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 braniće završni rad pod nazivom teme: "Doprinos pozicioniranja PV panela stepenu efikasnosti PV sistema", odobren na sednici veća studijskog programa 19.06.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.12.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Nikola Sekulović - predsednik
2. dr Zoran Milivojević - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nenad Stojanović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Drvo kao građevinski materijal sa primerima iz prakse", odobren na sednici veća studijskog programa 26.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 07.12.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. mr Aleksandra Marinković - predsednik
2. dr Dragan Perić - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Hristina Aleksov, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Uloga reciklažnih centara u savremenom sistemu upravljanja otpadom", odobren na sednici veća studijskog programa 24.11.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 06.12.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Danijela Zlatković - predsednik
2. dr Biljana Milutinović - član
3. dr Bovan Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Đorđe Stojanović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Alati i pribori braniće završni rad pod nazivom teme: "Alati za izradu spoljašnjeg ugaonika 90*70", odobren na sednici veća studijskog programa 24.10.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.12.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Jelena Najdanović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Multimedijalne komunikacije braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Korisničko iskustvo i razvoj You Tube servisa", odobren na sednici nastavnog veća 11.09.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 04.12.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Veličković - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dragan Jevtić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Motorna vozila braniće završni rad pod nazivom teme: "Sistem vešanja kod motornih vozila", odobren na sednici veća studijskog programa 29.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 0.12.2017. god. u 10:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Nada Stojanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor