Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Snežana Denić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalni telekomunikacioni sistemi braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Prekidačka logaritamska kvantizacija sa adaptacijom na snagu govornog signala", odobren na sednici nastavnog veća 19.06.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 20.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Milivojević - predsednik
2. dr Srđan Jovković - član
3. dr Nikola Sekulović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Milan Stojanović, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Evropski standardi i direktive zaštite životne sredine braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Evropski standardi i direktive za reciklažne centre u Sloveniji i Srbiji", odobren na sednici nastavnog veća 04.09.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 19.10.2017. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Biljana Milutinović - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Mihajlo Laketa, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Tehnologija drumskog saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Mere za povećanje proizvodno eksploatacionih rezultata rada ATP Laketa d.o.o. iz Niša", odobren na sednici nastavnog veća 07.07.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 19.10.2017. god. u 14:00 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Tomislav Marinković - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Đirić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Mrežni servisi braniće završni rad pod nazivom teme: "Karakteristike Unifi mreže", odobren na sednici nastavnog veća 11.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Mirko Kosanović - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nemanja Spasić, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinske konstrukcije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projekat za izvođenje stambeno poslovnog objekta Po+P+3 u ulici Olimpijskoj u Vrnjačkoj banji", odobren na sednici nastavnog veća 30.06.2016. god.
Odbrana završnog rada održaće se 17.10.2017. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. dr Staniša Dimitrijević - član
3. dr Da - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Srđan Stojanović, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Normativna regulativa o planiranju i izgranji braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Normativna regulativa za planiranje, projektovanje i građenje stanova za socijalno stanovanje sa primerom stambene zgrade u Vranju", odobren na sednici nastavnog veća 10.07.2016. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 17.10.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. mr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Vlada Stevčić, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinske konstrukcije braniće završni rad pod nazivom teme: "Projekat za građevinsku dozvolu nadgradnje stambenog objekta Po+P+2+Pk u stambeni onjekat spratnosti Po+P+5+Pk u Nišu", odobren na sednici nastavnog veća 26.06.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 17.10.2017. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. mr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Miloš Radić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Digitalni telekomunikacioni sistemi braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Analiza transportne mreže, zasnovane na SDH tehnologiji na relaciji Beograd - Požarevac", odobren na sednici nastavnog veća 19.06.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 17.10.2017. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Srđan Jovković - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Nikola Sekulović - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Dušan Tamburić, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Analiza životnog ciklusa braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Primena metode ocene životnog cuklusa", odobren na sednici nastavnog veća 03.11.2016. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 16.10.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Miloš Ristić - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Petar Marković, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Evropski standardi i direktive zaštite životne sredine braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Direktive i standardi za upravljanje rudarskim otpadom u Evropskoj uniji i Republici Srbiji", odobren na sednici nastavnog veća 07.07.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 13.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Aleksandra Boričić - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Ružica Menković Petrović, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Upravljanje energetskim resursima braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Mogućnost primene solarne energije u kuhinji Mladost Niš", odobren na sednici nastavnog veća 07.07.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 13.10.2017. god. u 12:30 pred komisijom:
1. mr Slađana Nedeljković - predsednik
2. dr Aleksandra Boričić - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Vladimir Savić, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Tehnologija prerade otpada braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Dobijanje biogasa iz poljoprivrednih sirovina", odobren na sednici nastavnog veća 07.07.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 13.10.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marko Despotović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza ponovnog korišćenja proizvoda kao opcija upravljanja otpadom", odobren na sednici nastavnog veća 25.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 12.10.2017. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Bovan Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Zoran Nikolić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravljanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "Iskorišćenje otpadne gume za dobijanje sirovina", odobren na sednici nastavnog veća 04.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.10.2017. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Aleksandra Boričić - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Biljana Milutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anita Cundrić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Optolaserska tehnika braniće završni rad pod nazivom teme: "Komparacije efikasnosti korišćenja solarne energije na primeru dva Eko-Grada", odobren na sednici nastavnog veća 26.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 11.10.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. mr Danijela Aleksić - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Aleksandar Zlatković, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Osnovi elektrotehnike 2 braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza režima rada koračnih elektromotora", odobren na sednici nastavnog veća 26.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Miloš Stojanović - predsednik
2. mr Danijela Aleksić - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Bojan Nikolić, student studijskog programa Bezbednost drumskog saobraćaja iz predmeta Analiza bezbednosti saobraćaja braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Postupak formiranja i rad tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima u lokalnim samoupravama na području Republike Srbije", odobren na sednici nastavnog veća 26.06.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 05.10.2017. god. u 15:00 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Tomislav Marinković - član
3. dr Dejan Bogićević - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Dragana Vukašinović, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Urbana ekologija braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Zagađenje zemljišta hemizacijom iz poljoprivrede sa primerima smanjenja zagađenja", odobren na sednici nastavnog veća 18.05.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 04.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. mr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Marko Kocić, student studijskog programa Komunalno inženjerstvo iz predmeta Normativna regulativa o planiranju i izgradnji braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Normativna regulativa o energetskoj efikasnosti zgrada", odobren na sednici nastavnog veća 23.01.2017. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 04.10.2017. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Dragan Perić - predsednik
2. mr Aleksandra Marinković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Milan Gičić, student studijskog programa Savremene računarske tehnologije iz predmeta Razvoj aplikacija za baze podataka braniće završni rad pod nazivom teme: "Konvertovanje teksta u Base64 format", odobren na sednici nastavnog veća 11.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 03.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Miloš Stojanović - član
3. dr Dušan Stefanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ivana Đulović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Zone neposredne sanitarne zaštite na izvorištima u JKP Naisus Niš", odobren na sednici nastavnog veća 11.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 02.10.2017. god. u 10:30 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikola Živković, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Održavanje mašinskih sistema braniće završni rad pod nazivom teme: "Održavanje mašinskih sistema u firmi R.Z.R. Živković Niš", odobren na sednici nastavnog veća 05.06.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 02.10.2017. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Boban Cvetanović - član
3. dr Tomislav Marinković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Ristić, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Mehanizacija pretovara braniće završni rad pod nazivom teme: "Značaj paletizacije i kontejnerizacije u sistemu pretovara i transporta", odobren na sednici nastavnog veća 11.09.2017. god.
Odbrana završnog rada održaće se 02.10.2017. god. u 13:00 pred komisijom:
1. mr Nada Stojanović - predsednik
2. dr Miloš Ristić - član
3. dr Bovan Cvetanović - mentor