Javne odbrane radova

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Milutin Jevtić, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Evropski standardi i direktive zaštite životne sredine braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Analiza evropskih standarda i direktive za održanje kvaliteta životne sredine", odobren na sednici nastavnog veća 27.08.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 18.10.2018. god. u 11:00 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Ilija Ristić, student studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine iz predmeta Evropski standardi i direktive zaštite životne sredine braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Direktive i analiza standarda u DHL preduzeću", odobren na sednici nastavnog veća 27.08.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 18.10.2018. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Biljana Milutinović - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jovana Mitrović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Bezbednost i zdravlje na radu braniće završni rad pod nazivom teme: "Bezbednost i zdravlje na radu u rudniku Lece", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.10.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Anica Milošević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Kristina Pepić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Akt o proceni rizika u preduzeću Dijamant", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.10.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Anica Milošević - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Strahinja Radonjić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Teorija rizika braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza i procena rizika u preduzeću Vulkan gume", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. mr Slađana Nedeljković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dušan Smiljković, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Javni gradski prevoz braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena hibridnih autobusa u javnom gradskom prevozu", odobren na sednici veća studijskog programa 10.10.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 18.10.2018. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Dušan Stefanović - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Damir Ademović, student studijskog programa Građevinsko inženjerstvo iz predmeta Građevinski materijali braniće završni rad pod nazivom teme: "Beton kao građevinski materijal u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji sa primerima iz prakse", odobren na sednici veća studijskog programa 18.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 17.10.2018. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Nenad Stojković - član
3. dr Danijela Zlatković - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Stefanović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Ekološki i klimatski aspekti eksploatacije fosilnih goriva i obnovljivih izvora energije za potrebe električne energije", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 16.10.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Dušan Milošević, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza parametara kvaliteta vode za piće u gradu Nišu", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 16.10.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Boban Cvetanović - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani specijalističkog rada

Aleksandar Matejević, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta Multimedijalne komunikacije braniće specijalistički rad pod nazivom teme: "Analiza parametara QoS na primeru internet radio Aleksinca", odobren na sednici nastavnog veća 28.05.2018. god.
Odbrana specijalističkog rada održaće se 16.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Zoran Milivojević - predsednik
2. dr Zoran Veličković - član
3. dr Dejan Blagojević - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikoleta Maksimović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza parametara kvaliteta zemljišta u životnoj sredini", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Kristina Branković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Kvalitet ambijentalnog vazduha u opštini Paraćin", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 15.10.2018. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Vladimir Bosić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Upravljanje otpadom braniće završni rad pod nazivom teme: "Metode tretmana otpadnog hidrauličnog ulja", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 09.10.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Petar Đekić - predsednik
2. Dr Miloš Ristić - član
3. dr Biljana Mulutinović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Uroš Mitrović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Korišćenje vode na Zapadnom Balkanu, regionalne procene i globalni megatrendovi", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 08.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Ale - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Stamenković, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Termoenergetika braniće završni rad pod nazivom teme: "Procesi i oprema za proizvodnju toplotne energije", odobren na sednici veća studijskog programa 27.08.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 08.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Miloš Ilić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza parametara kvaliteta vuzduha u gradu Nišu", odobren na sednici veća studijskog programa 08.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.10.2018. god. u 11:30 pred komisijom:
1. dr Biljana Milutinović - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Marijana Petrović, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta TK mreže braniće završni rad pod nazivom teme: "Primena softverskog alata Cambium LINK Planner prilikom projektovanja PTP bežičnih linkova", odobren na sednici veća studijskog programa 06.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.10.2018. god. u 12:00 pred komisijom:
1. dr Slavimir Stošović - predsednik
2. dr Nataša Nešić - član
3. dr Nikola Sekulović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Andrijana Mišić, student studijskog programa Komunikacione tehnologije iz predmeta TK mreže braniće završni rad pod nazivom teme: "Testiranje snage predajnika mobilnih terminala korišćenjem mernog uređaja RohdeSchwarz CMU200", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.10.2018. god. u 12:30 pred komisijom:
1. dr Nataša Nešić - predsednik
2. dr Slavimir Stošović - član
3. dr Nikola Sekulović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Zorana Nikolić, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta CNC sistemi braniće završni rad pod nazivom teme: "Tehnološki postupak obrade otkovka vešalice na NU mašini", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Petar Đekić - predsednik
2. dr Anica Milošević - član
3. dr Miloš Ristić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Nikola Avramović, student studijskog programa Industrijsko inženjerstvo iz predmeta Reciklažne tehnologije braniće završni rad pod nazivom teme: "Reciklaža stakla", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 05.10.2018. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Staniša Dimitrijević - predsednik
2. dr Petar Đekić - član
3. dr Boban Cvetanović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Tijana Stojković, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Javni gradski prevoz braniće završni rad pod nazivom teme: "Mogućnost uvođenja BRT-a u javnom prevozu studija slučaja grada Niša", odobren na sednici veća studijskog programa 09.07.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Dejan Bogićević - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Ana Jović, student studijskog programa Drumski saobraćaj iz predmeta Planiranje saobraćaja braniće završni rad pod nazivom teme: "Savremena sredstva i alati u cilju planiranja održivog saobraćaja u gradovima", odobren na sednici veća studijskog programa 24.09.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 04.10.2018. god. u 13:30 pred komisijom:
1. dr Miloš Ristić - predsednik
2. dr Vesko Lukovac - član
3. dr Pavle Gladović - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Sara Veličković, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Energija i okolina braniće završni rad pod nazivom teme: "Klimatske promene kao posledica sve većeg uticaja čoveka na životnu sredinu", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Milica Cvetković - predsednik
2. mr Slađana Nedeljković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Anđelija Mladenović, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Merenje i kontrola parametara životne sredine braniće završni rad pod nazivom teme: "Analiza parametara kvaliteta vazduha u opštini Sokobanja", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.10.2018. god. u 13:00 pred komisijom:
1. dr Nenad Stojković - predsednik
2. dr Milica Cvetković - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor

Obaveštenje
o odbrani završnog rada

Jasmina Nikolić, student studijskog programa Zaštita životne sredine iz predmeta Termoenergetika braniće završni rad pod nazivom teme: "Alternativne metode grejanja – grejanje na pelet", odobren na sednici veća studijskog programa 25.06.2018. god.
Odbrana završnog rada održaće se 01.10.2018. god. u 14:00 pred komisijom:
1. dr Nenad Stojković - predsednik
2. Dr Miloš Ristić, dr Anica Milošević - član
3. dr Aleksandra Boričić - mentor