Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

ЈАНУАР 2017
 

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марко Ускоковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Алтернативни извори енергије, браниће завршни рад под називом теме: „Океан као алтернативни извор енергије“, oдобрен на седници наставног већа 21.12.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 10.01.2017. год. у 11:30  пред комисијом:

1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Александра Боричић- члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Бранко Стошић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Алати и прибори, браниће завршни рад под називом теме: „Алати за обраду пластичним деформисањем“, oдобрен на седници наставног већа 29.09.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 10.01.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

 
Arhiva АРХИВА Arhiva

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш