Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

ФЕБРУАР 2017
 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Младен Стојановић, студент студијског програма Инжињерство заштите животне средине из предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: "Добра пракса искоришћености обновљивих извора енергије у свету", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2016. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.02.2017. год. у 12:30  пред комисијом:

1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марко Јовић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Обновљиви извори енергије као значајна компонента енергетске ефикасности", oдобрен на седници наставног већа 21.12.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Милица Цветковић- члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Примењени тарифни системи и системи наплате у јавном градском превозу", oдобрен на седници наставног већа 23.01.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2017. год. у 10:30  пред комисијом:

1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Павле Гладовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Ненад Ранђеловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај врсте пнеуматика на управљивост и кочење у зависности од временских услова", oдобрен на седници наставног већа 26.09.2016. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.02.2017. год. у 10:00  пред комисијом:

1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Павле Гладовић- члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Никола Милојевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Спојнице теретних моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 26.09.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 13.02.2017. год. у 11:30  пред комисијом:

1. мр Милош Ристић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Урошевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Енергетски потенцијал биомасе из остатка пољопривредне производње у Србији", oдобрен на седници наставног већа 12.12.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 06.02.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. мр Милош Ристић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Димитрије Станковић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машина за обраду деформисањем", oдобрен на седници наставног већа 18.01.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 03.02.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Драгана Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Интеграција C# и Access базе података на примеру Avon cosmetics апликације", oдобрен на седници наставног већа 21.12.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 01.02.2017. год. у 1330  пред комисијом:

1. др Мирко Косановић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш