Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

АПРИЛ 2017
 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Немања Ценић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице браниће  завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Проте Матије у Житорађи", oдобрен на седници већа студијског програма   09.11.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 25.04.2017. год. у 14:00 пред комисијом:

1. др Данијела Златковић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Биљана Ристић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне редине из предмета Управљање енергетским ресурсима    браниће  специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа у функцији уштеде енергије", oдобрен на седници  наставног већа 04.07.2016. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Милош Николић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне редине из предмета Технологија прераде отпада браниће  специјалистички рад под називом теме: "Могућности експлоатације депонијског гаса као обновљивог извора енергије у Србији", oдобрен на седници  наставног већа 13.02.2017. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.04.2017. год. у 11:00 пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Никола Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије  из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће  завршни рад под називом теме: "Реализација финалног развода KDS-a у згради ВТШ Ниш одводним типом", oдобрен на седници  већа студијског програма   29.03.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 20.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић  - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Бобан Стаменковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Алати и прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за израду L профила из траке", oдобрен на седници  већа студијског програма 18.01.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 20.04.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић  - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Младен Петковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC системи браниће завршни рад под називом теме: "Програмирање нумерички управљане машине за израду горње ортне шоље", oдобрен на седници већа студијског програма   18.10.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Младен Томић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Милош Ристић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Марко Јовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Системи за убризгавање горива код мотора са унутрашњим сагоревањем", oдобрен на седници  већа студијског програма 29.08.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милош Милићевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање машинских система браниће  завршни рад под називом теме: "Одржавање опреме у фабрици ФРАД Алексинац", oдобрен на седници већа студијског програма 18.01.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2017. год. у 11:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Младен Томић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Оливер Стевановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство заштите животне средине из предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички   рад под називом теме: "Европски стандарди и директиве за депоније и рециклажне центре у Европи и Србији", oдобрен на седници  наставног већа   03.11.2016. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Аница Милошевић - члан

3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милош Лукић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Корозија и заштита материјала    браниће завршни рад под називом теме: "Утицај горива на процес корозије", oдобрен на седници  већа студијског програма 07.04.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.04.2017. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Тијана Радосављевић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа енергетских процеса у хидроелектранама са аспекта утицаја на животну средину", oдобрен на седници наставног већа 27.02.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.04.2017. год. у 13:30 пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Младен Томић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Анита Манојловић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа енергетских процеса у термоелектранама са аспекта утицаја на животну средину", oдобрен на седници  наставног већа 27.02.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.04.2017. год. у 13:00 пред комисијом:

1. др Милош Ристић - председник
2. др Младен Томић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Миљан Митић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Допринос рециклаже грађевинског отпада на енергију и околину", oдобрен на седници  већа студијског програма 27.09.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 10.04.2017. год. у 13:00 пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Никола Здравковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Jqvery mobile biblioteka", oдобрен на седници већа студијског програма 12.10.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.04.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Горан Рајковић, студент студијског програм Инжењерство заштите животне средине из предмета Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај енергетских процеса на животну средину", oдобрен на седници наставног већа   18.10.2016. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Младен Томић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Далибор Стојановић, студент студијског програм Индустријско инжењерсво из предмета CNC системи браниће завршни рад под називом теме: "Конструкцијске предности CNC машина", oдобрен на седници  већа студијског програма 18.10.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Младен Томић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Милош Ристић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Јована Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Преглед и анализа претоварне механизације за манипулацију контејнерима", oдобрен на седници већа студијског програма 20.03.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.04.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Ивана Тасић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа општих карактеристика контејнера и контејнерских терминала", oдобрен на седници већа студијског програма 20.03.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.04.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш