Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

МАРТ 2017
 

Обавештење
о одбрани дипломског рада

 

Владимир Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Рачунарске мреже, браниће дипломски рад под називом теме: "Пасивно умрежавање рачунарских мрежа", oдобрен на седници наставног већа 06.03.2017. год.

Одбрана дипломски рада одржаће се 27.03.2017. год. у 13:00  пред комисијом:

1. др Душан Стефановић - председник
2. др Милош Стојановић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Наташа Савић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Енергија и околина, браниће завршни рад под називом теме: "Третман отпада у граду Нишу и анализа друштвене прихватљивости са становишта енергије и околине", oдобрен на седници наставног већа 09.11.2015. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 24.03.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. др Бобан Цветановић- председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Сашка Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада паркинг сервиса у Пироту са предлогом мера за унапређење пословања", oдобрен на седници наставног већа 29.08.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 23.03.2017. год. у 11:30  пред комисијом:

1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани дипломског рада

 

Иван Радовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће дипломски рад под називом теме: "Седмостепени аутоматски мењач моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 29.08.2016. год.

Одбрана дипломског рада одржаће се 23.03.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Ђорђе Васић студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање браниће завршни рад из предмета Бука и вибрације у радној и животној средини под називом теме: "Утицај и заштита од буке у индустријском окружењу".
Одбрана завршног рада одржаће се 17.03.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Станиша Димитријевић - члан
3. мр Виолета Стојановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Немања Ђокић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Принципи циркуларне економије у области управљања отпадом", која је одобрена на седници Наставног већа 21.12.2016. године.
Одбрана завршног рада одржаће се 17.03.2017. год. у 11:30  пред комисијом:

1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милан Митић студент студијског програма Индустријско инжењерство браниће завршни рад из предмета Безбедност и здравље на раду под називом теме: "Мере безбедности и заштите на раду у „Хидроелектрани Пирот".
Одбрана завршног рада одржаће се 17.03.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. мр Милош Ристић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор.

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Стефан Николић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа животног циклуса зупчаника", која је одобрена на седници Наставног већа 29.09.2016. године.

Одбрана завршног рада одржаће се 17.03.2017. год. у 10:00  пред комисијом:

1. др Александра Боричић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан

3. мр Милош Ристић - ментор

 

 

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Стефан Николић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа животног циклуса зупчаника", која је одобрена на седници Наставног већа 29.09.2016. године.
Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. др Александра Боричић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. мр Милош Ристић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Слађана Павловић студент студијског програма Индустријско инжењерство браниће завршни рад из предмета Рециклажне технологије под називом теме: "Посебни токови отпада у Републици Србији".
Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2017. год. у 11:00  пред комисијом:

1. мр Милош Ристић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Aлександар Станисављевић студент студијског програма Индустријско инжењерство браниће завршни рад из предмета CNC системи под називом теме: "Израда цилиндричног зупчаника са правим зупцима на 3Д штампачу".
Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2017. год. у 10:30  пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. мр Милош Ристић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Игор Ђуровић студент студијског програма Савремене рачунарске технологије браниће завршни рад из предмета Развој апликација за базе података под називом теме: "Апликација за израду дигиталне дипломе и додатка дипломи за потребе ВТШ Ниш".
Одбрана завршног рада одржаће се 15.03.2017. год. у 14:00  пред комисијом:

1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Немања Илић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Методе и средства мерења браниће завршни рад под називом теме: "Поузданост производње као систем и његово функционисање".
Одбрана завршног рада одржаће се 08.03.2017. год. у 10:30  пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме:  "Примена фреквентно независне негативне повратне спреге у колима са операционим појачавањем µА 709".
Одбрана завршног рада одржаће се 07.03.2017. год. у 14:30  пред комисијом:

1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. мр Данијела Алексић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Немања Богдановић студент студијског програма Комуникационе технологије браниће завршни рад из предмета Дигитална електроника под називом теме: "Генератор синусних сигнала са CMOS колима".
Одбрана завршног рада одржаће се 07.03.2017. год. у 14:00  пред комисијом:

1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Никола Секуловић - члан
3. мр Данијела Алексић- ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Немања Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика у ЈКП "Тржница"-Ниш".Одбрана завршног рада одржаће се 07.03.2017. год. у 13:30  пред комисијом:

1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милица Цветковић - члан

3. мр Слађана Недељковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког  рада

 

Филип Васиљковић, студент  студијског програма  Комунално инжењерство  из предмета Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа грађевинских материјала и примена у грађевинарству", која је одобрена  на седници Наставног већа 24.10.2016. године.
Одбрана завршног рада одржаће се 07.03.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. др Станиша Димитријевић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Миљан Стоиљковић студент студијског програма Индустријско инжењерство браниће завршни рад из предмета Рециклажне технологије под називом теме: " Анализа процеса рециклирања кућног органског отпада".
Одбрана завршног рада одржаће се 03.03.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. др Станиша Димитријевић - председник
2. др Милица Цветковић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Александар Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај браниће завршни рад из предмета Механизација претовара под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика аутоматски вођених".
Одбрана завршног рада одржаће се 03.03.2017. год. у 10:30  пред комисијом:

1. др Павле Гладовић - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Владимир Ђорђевић, студент  студијског програма  Безбедност друмског саобраћаја из предмета Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа безбедности саобраћаја у зони школе Бора Станковић у Нишу са предлогом мера за повећање безбедности саобраћаја", која је одобрена  на седници Наставног већа 26.02.2016. године.
Одбрана завршног рада одржаће се 02. 03. 2017. год. у 12:30  пред комисијом:

1. мр Нада Стојановић - председник
2. др Павле Гладовић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Јована Голубовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета СNС системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде предмета на ХААС машини-пример плоче 305x240".
Одбрана завршног рада одржаће се 02.03.2017. год. у 12:00  пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. мр Милош Ристић- ментор

 

 
 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш