Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

ЈУЛ 2017
 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Михајло Јововић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Термоенергетика браниће  завршни рад под називом теме: "Процена и уређење решења топлотне изолације", oдобрен на седници  већа студијског програм 23.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Станиша Димитријевић  - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Јелена Поповић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом    браниће завршни рад под називом теме: "Одређивање морфолошког састава неметалног чврстог  комуналног отпада", oдобрен на седници  већа студијског програма  07.07.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2017. год. у 11:30 пред комисијом:

1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милан Јевтић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом браниће  завршни рад под називом теме: "Одређивање морфолошког састава металног комуналног отпада", oдобрен на седници већа студијског програма    07.07.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2017. год. у 11:00 пред комисијом:

1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Аница Милошевић - члан

3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Игор Трајковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински материјали браниће завршни  рад под називом теме: "Употреба бетона при изради путева и испитивање његовог квалитета", oдобрен на седници  већа студијског програма    23.02.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2017. год. у 10:30 пред комисијом:

1. др Драган Перић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Александра Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе пута између Џепа и Мртвице у општини Владичин Хан", oдобрен на седници  већа студијског програма    20.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Александа Маринковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Драгана Милојковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат појачаног одржавања државног пута другог реда бр.218 Мерћез - Брзећe", oдобрен на седници већа студијског програма    18.04.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Данијела Златковић  - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Александра Божиловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе пута у општини Пирот између Сукова и Великог Јовановца", oдобрен на седници  већа студијског програма 29.06.2015. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Предраг Јовић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета Управљање енергетским ресурсима    браниће специјалистички рад под називом теме: "Технички аспекти оптималног коришћења енергетских ресурса", oдобрен на седници  наставног већа 11.07.2016. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Наталија Михаиловић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом    браниће завршни рад под називом теме: "Извори опасног отпада у текстилној индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма    07.07.2017. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2017. год. у 10:00 пред комисијом:

1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада


Саша Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Компаративна анализа различитих система за геолокацију" , oдобрен на седници наставног већа 13.02.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.07.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Д. Благојевић, др З. Величковић, др З. Миливојевић
3. др Срђан Јовковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Данијел Тодоровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни  рад под називом теме: "Анализа вероватноће грешке MIMO система", oдобрен на седници већа студијског програма 19.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 04.07.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Никола Секуловић - менто
р

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Александар Гутовић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Стандардизација и квалитет браниће завршни рад под називом теме: "Примена серије стандарда ЈУС ИСО 9000, 9001, 9002, 9003 и 9004", oдобрен на седници наставног већа 10.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.07.2017. год. у 11:00  пред комисијом:
1. др Александра Боричић - председник
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Слађана Недељковић- ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Илија Костић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Мерење и контрола загађења    браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање квалитета амбијенталног ваздуха на територији града Ниша", oдобрен на седници  већа студијског програма 23.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.07.2017. год. у 10:30 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Владимир Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Управљање отпадом    браниће  завршни  рад под називом теме: "Примарна селекција отпада у индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 05.06.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 03.07.2017. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић  - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш