Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube
 

ЈАВНЕ ОДБРАНЕ РАДОВА

 

МАЈ 2017
 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Петар Марјановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета грађевинске конструкције браниће завршни   рад под називом теме: "Реконструкција и надграња стамбеног објекта п+1 у п+2+пк у Кнеза Милоша бб Ћуприја", oдобрен на седници  већа студијског програма   28.01.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 30.05.2017. год. у 12:30 пред комисијом:

1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Дарко Филиповић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће  специјалистички   рад под називом теме: "Рециклажа опасних отпадних грађевинских материјала", oдобрен на седници  наставног већа 20.01.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Милан Миливојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловсе и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун слабљења и нивоа сигнала у разводном делу КДС-а реализованом у транспортном стамбеном објекту", oдобрен на седници већа студијског програма 24.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 30.05.2017. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Алекса Стевановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета Мрежни сервиси браниће  завршни   рад под називом теме: "Конфигурација mail сервиса применом Postfix I Dovecot сервера на CentOS оперативном систему", oдобрен на седници  већа студијског програма 24.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 29.05.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Мирко Косановић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Душан Стефановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Дарио Цвијетић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство  из предмета 3Д моделовање браниће завршни рад под називом теме: "Примена AutoCad-a за израду 2D и 3D цртежа", oдобрен на седници  већа студијског програма 18.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 29.05.2017. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Драган Перић  - председник
2. мр Александра Маринковић - члан
3. мр Нада Стојановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Ана Ћирић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће  завршни рад под називом теме: "Анализа мера за повећање енергетске ефикасности у зградарству", oдобрен на седници  већа студијског програма 01.09.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 29.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Драган Перић - председник
2. др Александра Боричић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Анита Милић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Системи за производњу снаге и обртног момента", oдобрен на седници  већа студијског програма 15.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.05.2017. год. у 10:00 пред комисијом:

1. др Милош Ристић - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Александар Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Сигурност рачунарских мрежа    браниће специјалистички рад под називом теме: "Сигурност података у оперативном систему Android", oдобрен на седници наставног већа   20.02.2017. год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Ивана Савић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Машински елементи браниће  завршни рад под називом теме: "Конструкција и функција спојница", oдобрен на седници већа студијског програма 13.02.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Младен Томић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Милош Ристић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Немања Динић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Савремени системи за пренос снаге и промене броја обртаја код теретних моторних возила", oдобрен на седници већа студијског програма   14.11.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2017. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Милош Ристић  - председник
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Сандра Гошић, студент студијског програма Заштита животне средине  из предмета Мерење и контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: "Мерење загађујућих материја у ваздуху и мере заштите", oдобрен на седници  већа студијског програма 10.05.2017. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада


Стеван Петковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Реализација KDS система са услугама оптичког интернета и дигиталне оптичке телевизије", oдобрен на седници већа студијског програма 21.12.2016. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 11.05.2017. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић - члан
3. др Славимир Стошовић - ментор

 

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада

 

Нинослав Јокић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање градских саобраћајница    браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за добијање дозволе за улицу Мије Петровића у Белој Паланци", oдобрен на седници  наставног већа 08.07.2015. год.

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.05.2017. год. у 12:30 пред комисијом:

1. мр Александра Маринковић - председник
2. др Данијела Златковић - члан
3. др Драган Перић - ментор

 

Обавештење
о одбрани завршног рада

 

Милош Мијајловић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Енергија ветра и соларне ветрењаче", oдобрен на седници  већа студијског програма   21.12.2016. год.

Одбрана завршног рада одржаће се 08.05.2017. год. у 12:00 пред комисијом:

1. др Милица Цветковић - председник
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор

 

 
 
Arhiva АРХИВА Arhiva
 
2017
ДЕЦЕМБАР НОВЕМБАР ОКТОБАР СЕПТЕМБАР АВГУСТ ЈУЛ
ЈУН МАЈ АПРИЛ МАРТ ФЕБРУАР ЈАНУАР
 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш