ШТА ИЗУЧАВА?

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања стационарног и динамичког саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, технлогије транспорта, експлоатације и одржавања моторних возила, комбинованог и унутрашњег транспорта, механизације претовара, логистике, као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (психологија, менаџмент, машинство, грађевинарство, рачунарство и информатика, заштита животне средине итд).
Решавање комплексних саобраћајних и транспортних проблема захтева специјализована и мултидисциплинарна знања у циљу налажења решења која задовољавају постављене критеријуме (безбедност, поузданост, рентабилност, профитабилност и др.).

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • да пројектује и одржава телекомуникационе системе, сателитску и кабловску опрему,
  • да пројектује, изгради и одржава кабловске дистрибуиране системе, кућне информационе системе, Интернет систем и GPS (Global Position System) системе,,
  • да пројектује, примени, одржава бежичне мобилне комуникације, рачунарске мреже, аудио, видео и опрему за надзор и заштиту објеката.

ЗВАЊЕ

Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.