ŠTA IZUČAVA?

Studenti se upoznaju sa primenjenom informatikom, računarskom tehnikom, bazama podataka, komunikacionim uređajima, mrežama, projektuju pomoću računara, održavaju i servisiraju računarsku, informacionu, komunikacionu i mrežnu opremu, postaju specijalisti za merenje i testiranje iste, osnovnih koncepata digitalne radio i televizijske tehnike, bežičnih i mobilnih komunikacija, analognih i digitalnih centrala, integralnog tehničkog obezbeđenja prostora i objekata, multimedija, programskih jezika.
Ovaj studijski program obrazuje studente za uspešno bavljenje komunikacionim tehnologijama u proizvodnji, održavanju, tehnologiji i eksploataciji sredstava rada.

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da projektuje i održava telekomunikacione sisteme, satelitsku i kablovsku opremu,
  • da projektuje, izgradi i održava kablovske distribuirane sisteme, kućne informacione sisteme, Internet sistem i GPS (Global Position System) sisteme,,
  • da projektuje, primeni, održava bežične mobilne komunikacije, računarske mreže, audio, video i opremu za nadzor i zaštitu objekata.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.