ŠTA IZUČAVA?

Studijski program omogućava izučavanje i sticanje bitnih znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, regulisanja stacionarnog i dinamičkog saobraćaja, saobraćajnog planiranja i projektovanja, tehnlogije transporta, eksploatacije i održavanja motornih vozila, kombinovanog i unutrašnjeg transporta, mehanizacije pretovara, logistike, kao i drugih opštih i tehničkih disciplina koje su direktno ili indirektno vezane za drumski saobraćaj (psihologija, menadžment, mašinstvo, građevinarstvo, računarstvo i informatika, zaštita životne sredine itd).
Rešavanje kompleksnih saobraćajnih i transportnih problema zahteva specijalizovana i multidisciplinarna znanja u cilju nalaženja rešenja koja zadovoljavaju postavljene kriterijume (bezbednost, pouzdanost, rentabilnost, profitabilnost i dr.).

KOMPETENCIJE

Savladavanjem ovog studijskog programa student stiče sledeće kompetencije:

  • da projektuje i održava telekomunikacione sisteme, satelitsku i kablovsku opremu,
  • da projektuje, izgradi i održava kablovske distribuirane sisteme, kućne informacione sisteme, Internet sistem i GPS (Global Position System) sisteme,,
  • da projektuje, primeni, održava bežične mobilne komunikacije, računarske mreže, audio, video i opremu za nadzor i zaštitu objekata.

ZVANJE

Nakon završenih trogodišnjih studija student stiče zvanje Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.