Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(Акредитован 2007. године)


Ред.
број
Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Број
часова
ЕСПБ
ПРВА  ГОДИНА
  1. МАТ 3.01  Математика I 45+60 6
  2. ЕТ1 3.02  Основи електротехнике 1 I 45+60 8
  3. ФИЗ 3.03  Физика I 30+30 4
  4. СОР 3.04  Социологија рада I 30+00 3
  5. ОСМ 3.05  Основи менаџмента I 30+00 3
  6. АПС 3.06  Апликативни софтвер I 30+30 6
  7. ПЈ1 3.07  Програмски језици 1 II 30+60 7
  8. ОСТ 3.08  Основи телекомуникација II 30+30 5
  9. ОСЕ 3.09  Основи електронике II 30+60 6
10. ОРТ 3.10  Основи рачунарске технике II 30+60 5
11. ЕТ2 3.11  Основи електротехнике 2 II 45+60 7
Укупно ЕСПБ  60
ДРУГА  ГОДИНА
12. ДИТ 3.12  Дигиталне телекомуникације III 30+30 7
13. ДИЕ 3.13  Дигитална електроника III 30+60 7
14. МЕЛ 3.18  Мерења у електроници III 30+30 4
15. КОС 3.14  *Комутациони системи III 30+30 7
16. ППР 3.15  *Пројектовање помоћу рачунара III 30+30 5
17. ММЕ 3.16  *Мултимедије III 30+30 5
18. МЕП 3.23  *Менаџмент производње III 30+30 4
19. КСТ 3.19  Кабловске и сателитске комуникације IV 30+30 7
20. ТЕМ 3.20  Телекомуникационе мреже IV 30+30 6
21. РДС 3.21  Радиотехника IV 30+60 7
22. АНЕ 3.22  *Аналогна електроника IV 30+60 6
23. ПОК 3.17  *Пословне комуникације IV 30+00 4
24. МКР 3.24  *Микрорачунарски системи IV 30+60 6
25. ЕНГ 3.25  *Технички енглески 1 IV 30+30 4
   Укупно ЕСПБ  79
ТРЕЋА  ГОДИНА
26. МОК 3.26  Мобилне комуникације V 30+00 7
27. АТВ 3.27  Аналогни ТВ системи V 30+60 7
28. ЕНГ 3.28  Технички енглески 2 V 30+30 4
29. РАМ 3.29  *Рачунарске мреже V 30+60 6
30. ПРМ 3.30  *Примена микроконтролера V 30+30 6
31. КТС 3.31  *Кабловски ТК системи V 30+15 6
32. СТП 3.32  Стручна пракса VI 00+45 5
33. ДИП 3.33  Завршни рад VI 00+90 10
34. ДТВ 3.34  Дигитални ТВ системи VI 30+30 6
35. ИНС 3.35  *Информациони системи VI 30+30 4
36. БАП 3.36  *Базе података VI 30+60 7
37. МЕК 3.37  *Менаџмент кадрова VI 30+00 3
38. ОЛТ 3.38  *Опто-ласерска техника VI 30+30 6
    Укупно ЕСПБ  77

Напомена:
- изборни предмети су означени звездицом (студент бира потребан број изборних предмета да би остварио најмање  60 ЕСПБ по години студија);
- за предмет стручна пракса студент бира један од предмета из групе стручно-апликативних предмета;
- завршни рад се ради по правилу из групе стручно-апликативниох предмета.

 


Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш