Мапа сајта  

E-mail
Facebook Twitter YouTube YouTube

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИНИ
ДРС
КОТ
СРТ
ГРИ
ЗПП

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(акредитовано 2014.)

МАСТЕР СТРУКОВНЕ

СТУДИЈЕ

(акредитовано 2017.)

 

Студијски програм: КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

(Акредитован 2012. године)

 

Ред.
бр.

Шиф.

Пред.

Назив предмета

Сем.

Часови активне
наставе

ЕСПБ

ПРЕ

ВЕЖ

ДОН

 

ПРВА ГОДИНА

1.

МАТ 3.01
 Математика 1

I

2

2

0

6

2.

ЕТ1 3.02

 Основи електротехнике 1

I

3

3

0

7

3.

ФИЗ 3.03

 Физика

I

2

2

0

5

4.

СОР 3.04

 Социологија рада

I

2

0

0

4

5.

АИП 3.05

 Алгоритми и програмирање

I

2

1

1

5

6.

ПЈ1 3.06

 Програмски језици 1

II

2

2

1

5

7.

ОСТ 3.07

 Основи телекомуникација

II

2

2

0

5

8.

ОСЕ 3.08

 Основи електронике

II

2

2

1

5

9.

ОРТ 3.09

 Основи рачунарске технике

II

2

2

1

5

10. ЕТ2 3.10  Основи електротехнике 2 II 3 2 1 7

11.

МАТ 3.11
 Математика 2

II

2

2

0

6

 

ДРУГА ГОДИНА

12.

ДИТ 3.12

 Дигиталне телекомуникације

III

2

2

1

8

13.

ДИЕ 3.13

 Дигитална електроника

III

2

2

2

7

14.

МЕЛ 3.14

 Мерења у електроници

III

2

1

2

7

15.

ПОК 3.15

 *Пословне комуникације

III

2

0

0

4

16.

МЕК 3.16

 *Менаџмент кадрова

III

2

0

0

4

17.

ЕНГ 3.17

 *Технички енглески 1

III

2

2

0

4

18.

ОСМ 3.18

 *Основи менаџмента

III

2

0

0

4

19.

КСТ 3.19

 Кабловсke и сателитскe комуникације

IV

2

2

0

6

20.

ТЕМ 3.20

 Телекомуникационе мреже

IV

2

2

1

6

21.

ППР 3.21

 Пројектовање помоћу рачунара

IV

2

0

1

6

22.

МКР 3.22  *Микрорачунарски системи IV 2 2 1 6

23.

БАП 3.23  *Базе података IV 2 2 1 6

24.

АНЕ 3.24  *Аналогна електроника IV 2 1 1 6

25.

КОС 3.25  *Комутациони системи IV 2 0 0 6

 

ТРЕЋА ГОДИНА
26.

ЕНГ 3.26

 Технички енглески 2

V

2

2

0

4

27.

МОК 3.27

 Мобилне комуникације

V

2

1

1

6

28.

АТВ 3.28

 Аналогни ТВ системи

V

2

1

1

6

29.

ПРМ 3.29  *Примена микроконтролера V 2 1 1 7

30.

РАМ 3.30  *Рачунарске мреже V 3 1 1 7
31. КТС 3.31  *Кабловски ТК системи V 2 2 0 7
32.

ДТВ 3.32

 Дигитални ТВ системи

VI

2

2

1

5

33.

РДС 3.33

 Радиотехника

VI

2

2

1

5

34.

ОАС 3.34

 Обрада аудио сигнала

VI

2

2

1

5

35.

ММЕ 3.37

 *Софтверско инжењерство

VI

2

2

1

5

35.

ОЛТ 3.38

 *Оптоласерска техника

VI

2

2

1

5

37.    Стручна пракса VI     3 3
38.    Завршни рад VI     6 7

 

      Напомена: * означава изборни предмет

КУРИКУЛУМ

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш