KONKURS ZA STUDENTSKU RAZMENU

Na osnovu Ugovora o naučno-obrazovnoj saradnji, zaključenim između Belgorodskog državnog tehnološkog univerziteta ,,V. G. Šuhov” (Ruska Federacija) i Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Niša raspisuje se

 

KONKURS ZA STUDENTSKU RAZMENU

Za boravak dva studenta Visoke tehničke škole strukovnih studija na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu ,,V. G. Šuhov”, u periodu od 25. 03. 2018. do 25. 04. 2018. godine.

Potrebni uslovi koje studenti treba da ispune su sledeći:
• da su studenti III godine osnovnih strukovnih studija ili studenti specijalističkih studija ili master strukovnih studija;
• da su po prvi put upisali tekuću školsku godinu;
• da su mlađi od 25 godina;

Za prijave na Konkurs potrebno je dostaviti:
• biografiju;
• motivaciono pismo (do 500 reči);
• potvrdu VTŠ u kojoj je naveden datum upisa tekuće godine;
• uverenje o položenim ispitima, sa prosečnom ocenom.

Troškove smeštaja i ishrane u potpunosti će obezbediti Belgorodski državni tehnološki univerzitet. Polovinu troškova prevoza snosiće Visoka tehnička škola, a drugu polovinu izabrani student. Cena avio karte sa svim taksama i prtljagom od 23kg + 8kg ručni prtljag iznosi 27.500,00 dinara.
Prijavu na Konkurs, sa pratećom dokumentacijom, potrebno je dostaviti lično ili poštom, direktoru Škole, najkasnije do 26. januara 2018. godine. Nepotpuna ili neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće biti razmatrana.
Imena izabranih studenata biće objavljena na sajtu Škole, najkasnije do 31. januara 2018. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte nevena.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs , putem telefona 018-588-211 ili lično u prostoriji broj 201, svakog radnog dana, u periodu od 8:00 do 15:00 časova.
Prednost imaju studenti koji poseduju osnovno znanje ruskog jezika.
U prilogu ovog Konkursa dostavljamo link Belgorodskog državnog tehnološkog univerziteta ,,V. G. Šuhov” (Ruska Federacija) kako bi se svi zainteresovani studenti informisali o ovom Univerzitetu http://www.bstu.ru/.