КОНТАКТ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ

Студијски програм: Индустријско инжењерство

Адреса: Александра Медведева 20, 18000 Ниш

Телефон: +381 18 588 211, 588 039 и 588 040

Факс: +381 18 588 210

E-mail: industrijsko@vtsnis.edu.rs