Međunarodna saradnja

 

Tim za međunarodnu saradnju

dr Dejan Blagojević
Rukovidilac tima

 

dr Nenad Stojković dr Milica Cvetković mr Danica Milošević Nevena Nedeljković
Član tima Član tima Član tima Član tima

 

VESTI

Donacija knjiga Visoke tehničke škole biblioteci Srpskog resornog centra na Univerzitetu V. G. Šuhov u Belgorodu
21.06.2016. otvoren Srpski resorni centar na Univerzitetu V. G. Šuhov u Belogorodu
Izveštaj studenata o boravku na Univerzitetu V. G. Šuhov Rusija
Konkurs za boravak u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj
Otvoren konkurs za Erazmus+ KA3 projekte
Nova brošura posvećena stipendijama – Stipendije 2016
eTwinning obuka na internetu od 21. januara do 3. februara 2016. godine
Prezentacije sa radionica za razradu predloga Erazmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju
Prijava mreža u okviru CEEPUS III programa
Održana konferencija ”Obrazovne politike i organizacija nastave stranih jezika u srednjem obrazovanju”
eTwinning vebinar 29.12.2015.
Dokumentacija za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education – CBHE) za generaciju projekata 2015
Evropska komisija objavila četvrto izdanje izveštaja Education and Training Monitor 2015
Prijava za informativni dan o indikatorima za merenje učinka visokog obrazovanja
Konkurs za Erazmus+ KA3 projekte podrške malim i srednjim preduzećima koja žele da ponude radnu praksu
Prijava za radionice za pripremu projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju
Otvoreni konkursi za stipendiranje mobilnosti i studija u inostranstvu
Održan Erazmus+ kontakt seminar i sajam visokog obrazovanja
Poziv za vanmrežne (freemover) prijave u okviru CEEPUS programa
Seminar on Applied Research 3 December, Heilbronn, Germany
Facilitating the implementation of the ESG: the EQUIP project
#lovemyapprenticeship photo and video contest
Erasmus+ Programme Guide & 2016 Call
Statutory changes for EURASHE
Competences for democratic culture and intercultural dialogue: survey of the Council of Europe
Material of ‘Innovative Professional Higher Education’ seminar now online
HUMERIA mobility scholarships: third call open
Poziv za eTwinning seminar u Ankoni
Erazmus+ informativni dani u nekoliko gradova u Srbiji
Vodič za škole, nastavnike i stručne saradnike
Erazmus+ projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju – zainteresovanost za radionice
POZIV NA NACIONALNI INFORMATIVNI DAN O ERAZMUS+: MLADI U AKCIJI EU