Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Међународна сарадња
Стратегија интернационализације
Акциони план интернационализације
Стратегија мобилности
Акциони план мобилности
Споразуми о сарадњи
Мреже и асоцијације
Међународни програми и пројекти
Мобилност
Фондације
Стипендије и конкурси
Презентације
Догађаји
Корисни линкови
Контакт
 
Међународна усаглашеност студијских програма
 
МЕЂУНАРОДНА УСАГЛАШЕНОСТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
 
ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

2. Universität Duisburg-Essen, Faculty of Engineering, B.Sc. Mechanical Engineering

http://www.uni-due.de/ise/curriculum/b-me.shtml

 

3. Graz University of Technology, Mechanical Engineering (Bachelor’s Programme)
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Studium_Lehre/Studien/Maschinenbau_BA

 

 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

 

1. Vilnius University of Applied Engineering Sciences, Lithuania, Road Transportation Technology
http://www.vtdko.lt/en/index.php?option=com_content&view=article&id=200&Itemid=175  

 

3. University of Žilina, Slovakia, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?ver=EN
http://kcmd.uniza.sk/indexEN.html


 

 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

 

 

 

 

САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

1. Univerza v mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalštvo in informatika

http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=252

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

 

 

 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=0

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=804

 

http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/index.php/en/16183/en/71/TG13S1/year/201

 

 

 
Erasmus+
Tempus
Euro Guidance
AIESEC
DAAD
SDC

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш