Мапа сајта  

E-mail  info@vtsnis.edu.rs
Facebook Twitter YouTube YouTube
Међународна сарадња
Стратегија интернационализације
Акциони план интернационализације
Стратегија мобилности
Акциони план мобилности
Споразуми о сарадњи
Мреже и асоцијације
Међународни програми и пројекти
Мобилност
Фондације
Стипендије и конкурси
Презентације
Догађаји
Корисни линкови
Контакт
 
Међународна усаглашеност студијских програма
 
ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА КОЈИМА ИМАМО УСАГЛАШЕНЕ ПРОГРАМЕ
 
Univerza v Mariboru, Slovenija, Fakulteta za strojništvo

Universität Duisburg-Essen, Faculty of Engineering

Graz University of Technology, Mechanical Engineering
Vilnius University of Applied Engineering Sciences, Lithuania
Technical University of Applied Sciences Wien
University of Žilina, Slovakia, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska
Univerzitet „sv. Kliment Ohridski“, Tehnički fakultet – Bitola, Makedonija
Faculty Of Electrical Engineering And Computer Science, Maribor
Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication на Blekinge Institute of Technology, Sweden
Electrical and Computer Engineering на Jacobs University, Bremen, Germany
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalštvo in informatika
Jacobs University Bremen gGmbH, School of Engineering and Science, Electrical Engineering and Computer Science
Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
JÖNKÖPING UNIVERSITY SWEDEN, School Of Engineering
THE UNIVERSITY OF Manchester - School of Mechanical, Aerospace and Civil engineering
SLOVAKIA – ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE, Stavebna fakulta - Faculty of civil engineering, Zlina
Univerza v Mariboru, fakulteta za gradbeništvo
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki - Finland
Sveučilište u Zagrebu, Zagreb - Hrvatska, Geotehnički fakultet
Erasmus+
Tempus
Euro Guidance
AIESEC
DAAD
SDC
 

Copyright© Висока техничка школа струковних студија, Александра Медведева 20, 18000 Ниш