Ненаставно особље

osoblje slika

Јелена Петковић

Секретар

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Невена Недељковић

Пословни секретар

Канцеларија 201

+381 18 588 211

nevena.nedeljkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Младеновић

Референт општих и правних послова

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

milica.mladenovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Ирина Ценић

Шеф студентске службе

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

irina.cenic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милица Миленковић

Референт студентске службе

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.milenkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Миона Боричић

Референт студентске службе

Канцеларија 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

miona.boricic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Горан Милосављевић

Шеф информационог система

Канцеларија 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

goran.milosavljevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Перић

Референт информационог систем

Канцеларија 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

milos.peric@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Драган Кваић

Шеф рачуноводства

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Мирјана Стошић

Обрачунски службеник

Канцеларија 107

+381 18 588 211 lokal 111

osoblje slika

Силвана Богићевић

Библиотекар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Марија Митић

Књижничар

Канцеларија 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Саша Спасић

Референт јавних набавки и општих послова

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милош Даниловић

Референт јавних набавки и општих послова

Канцеларија 101

+381 18 588 211 lokal 109

milos.danilovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Магдалена Крстић Цветковић

Референт безбедности и здравља на раду

Канцеларија 202

+381 18 588 211 lokal 115

magdalena.krstic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Душан Златковић

Референт техничког одржавања опреме и школског објекта

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Милан Димитријевић

Референт техничког одржавања опреме и школског објекта

Канцеларија 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Снежана Крстић

Спремачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Виолета Михајловић

Спремачица

Канцеларија 200

+381 18 588 211 lokal 113