Nenastavno osoblje

osoblje slika

Jelena Petković

Sekretar odseka Niš

Kancelarija 202

+381 18 588 211 lokal 115

jelena.petkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Milica Mladenović

Rukovodilac pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Kancelarija 202

+381 18 588 211 lokal 115

milica.mladenovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Irina Cenić

Fininsijsko računovodstveni analitičar za međunarodne projekte

Kancelarija 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

irina.cenic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Milica Janković

Samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja

Kancelarija 109

+381 18 588 039 i 588 211 lokal 112

milica.jankovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Miona Boričić

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama

Kancelarija 109

+381 18 588 211

miona.boricic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Goran Milosavljević

Rukovodioc poslova informacionih sistema i tehnologija

Kancelarija 104

+381 18 588 040, +381 18 588 211 lokal 101

goran.milosavljevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Miloš Perić

Projektant informatičke infrastrukture

Kancelarija 104

+381 18 588040, +381 18 588211 lokal 101

milos.peric@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Dragan Kvaić

Rukovodioc finansijsko-računovodstvenih poslova

Kancelarija 107

+381 18 588 211 lokal 111

dragan.kvaic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Mirjana Stošić

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

Kancelarija 107

+381 18 588 211 lokal 111

mirjana.stosic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Silvana Bogićević

Bibliotekar

Kancelarija 105

+381 18 588 211 lokal 110

silvana.bogicevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Marija Mitić

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u biblioteci

Kancelarija 105

+381 18 588 211 lokal 110

marija.mitic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Saša Spasić

Službenik za javne nabavke

Kancelarija 101

+381 18 588 211 lokal 109

sasa.spasic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Miloš Danilović

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u skriptarnici

Kancelarija 101

+381 18 588 211 lokal 109

milos.danilovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Magdalena Krstić Cvetković

Poslovni sekretar

Kancelarija 202

+381 18 588 211 lokal 115

magdalena.krstic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Dušan Zlatković

Inženjer investicionog i tehničkog održavanja

Kancelarija 210

+381 18 588 211 lokal 119

dusan.zlatkovic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Milan Dimitrijević

Viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama

Kancelarija 210

+381 18 588 211 lokal 119

milan.dimitrijevic@vtsnis.edu.rs

osoblje slika

Snežana Krstić

Čistačica

Kancelarija 200

+381 18 588 211 lokal 113

osoblje slika

Violeta Mihajlović

Čistačica

Kancelarija 200

+381 18 588 211 lokal 113