OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti Master strukovnih studija MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE da se predavanja i vežbe iz predmeta ENGLESKI JEZIK neće održati u petak 26.1.2018. godine. Nadoknada nastave održaće se u ponedeljak 29.1.2018. u 15.00.

OBAVEŠTENJE

Obaveštenje za studente prve godine studijskog programa GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO iz predmeta TEHNIČKA MEHANIKA  predispitne konsultacije i prijem grafičkih radova održaće se u utorak 23.01.2018. god. i u četvrtak 25.01.2018. god. od 14 časova. Studenti koji su predali grafičke radove potrebno je da se jave u navedenim terminima radi izdavanja potpisa.

OBAVEŠTENJE – ISPITNI ROK

Ispit iz predmeta Matematika 1 na prvoj godini osnovnih strukovnih studija studijskog programa Zaštita životne sredine neće biti održan 25.01.2018. god. već 26.01.2018. godine u predviđenom terminu.

OBAVEŠTENJE – ISPITNI ROK

Ispit iz predmeta Saobraćajna psihologija na drugoj godini osnovnih strukovnih studija studijskog programa Drumski saobraćaj, u januarskom ispitnom roku neće biti održan u predviđenom terminu 30.01.2018. god. već 02.02.2018. godine od 11 časova.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 1. godine studijskih programa Industrijsko inženjerstvo, Drumski saobraćaj i Zaštita životne sredine da je poslednji termin za overu domaćih zadataka i upis poena iz Matematike 1, u utorak 23.01.2018. godine, u prostoriji 207, po sledećem rasporedu:

– INI u 12 časova,
– ZŽS u 13 časova,
– DRS u 14 časova.

OBAVEŠTENJE

Popravni kolokvijumi iz predmeta Javni gradski prevoz na studijskom programu Drumski saobraćaj održaće se 19.01.2018. u 12 časova i 22.01.2018. u 15 časova

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti sa druge godine studijskog programa Komunikacione tehnologije da će u petak 19.01.2018 računske vežbe iz predmeta Merenja u elektronici umesto od 1515 do 16 sati (prostorija 207) imati vežbe istog dana od 11 do 1145 u prostoriji 211.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti 3. godine studijskog programa Industrijsko inženjerstvo da će obe grupe imati vežbe iz predmeta CNC sistemi u četvrtak od 10-12 časova u prostoriji 108.

OBAVEŠTENJE za overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2017/2018. godini za osnovne strukovne studije

Overa zimskog i upis letnjeg semestra vršiće se od 15. do 18. januara 2018. godine u vremenu od 9 do 13 časova.
Student može da izvrši overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2017/2018. godini ako u indeksu ima potpise predmetnih nastavnika i saradnika o obavljenim predispitnim obavezama prisustvovanja nastavi i vežbama iz predmeta koji su izvođeni u zimskom semestru.
Student može da dobije potpis predmetnog nastavnika, odnosno saradnika za prisustvo nastavi i vežbama ukoliko nema više od sedam izostanaka u toku semestra.
Za 12 do 15 dolaska student dobija maksimalni broj poena za aktivno prisustvo nastavi, a za manji broj dolazaka srazmerno i manji broj poena.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Uplata se vrši na žiro račun Škole.
Student koji ima više od sedam opravdanih izostanaka u toku semestra i ima opravdanja za svoja odsustva podnosi molbu na šalteru studentske službe za administrativnu overu sa priloženim dokazima o opravdanju odsustva da bi mogao da overi semestar i prijavi ispite.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.
Overa zimskog i upis letnjeg semestra obavezna je za sve studente osnovnih strukovnih studija (i za studente koji obnavljaju godinu i apsolvete).

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra student na budžetu podnosi se:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
 – Anketa (popunjava se online prema uputstvui obavezna je za sve studente koji su upisali tekuću godinu osim za studente koji su obnovili godinu i apsolvente;
– Semestralna uplata u iznosu od 750,00 dinara na žiro račun škole.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra student koji sam plaća školarinu podnosi:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (popunjava se online prema uputstvu) i obavezna je za sve studente koji su upisali tekuću godinu osim za studente koji su obnovili godinu i apsolvente;
– Semestralna uplata u iznosu od 950,00 dinara na žiro račun škole;
– Sve dospele rate školarine.