OBAVEŠTENJE O SVEČANOJ DODELI DIPLOMA

Obaveštavamo Vas da će se svečano uručenje diploma i dodatka diplomi o visokom obrazovanju, diploma o završenim specijalističkim studijama i diploma o stečenom višem obrazovanju obaviti u četvrtak 26. aprila 2018. god. u amfiteatru A1 po studijskim programima i to:

10:00h – Industrijsko inženjerstvo, Industrijska ekologija i Zaštita životne sredine
11:00h – Drumski saobraćaj i Bezbednost drumskog saobraćaja
12:00h – Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije
13:00h – Građevinsko inženjerstvo, Komunalno inženjerstvo

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u školsku 2018/2019. godinu

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike održaće se od 11. do 22. juna 2018. godine u vremenu od 16 do 20 časova.
Pripremna nastava traje 40 časova. Kandidati uz prijavu za pripremnu nastavu dostavljaju dokaz o uplati iznosa od 4.400,00 dinara na žiro račun Škole broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041. U navedeni iznos je uračunat informator sa urađenim zadacima za prijemni ispit koji kandidat dobija prilikom podnošenja prijave.
Obrasci prijava se nalaze u biblioteci Škole, prijave se mogu podnositi svakog radnog dana od 8 do 14 časova u biblioteci Škole.

OBAVEŠTENJE

Za vreme uskršnjih praznika Škola neće raditi od 06.04. do 09.04.2018. god. Prvi radni dan je utorak, 10. april 2018. god.

OBAVEŠTENJE – vanredni martovski ispitni rok

Pravo polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku imaju svi studenti na osnovnim studijama, a studenti na specijalističkim strukovnim studijama koji su upisani u školskoj 2016/2017. godini.

Vanredni martovski ispitni rok održaće se u subotu 31. marta 2018. godine, i to:

– za ispite iz prve godine u 9 časova;
– za ispite  iz druge i treće godine u 12 časova.

U vanrednom martovskom roku studenti mogu polagati samo jedan ispit, a apsolvetni mogu polagati dva ispita  (jedan od 9 a drugi od 12 časova).

Ispitne prijave podnose se službi za studentska pitanja od 27. 28. i 29. marta 2018. godine i to:
– kada se polaže ceo ispit podnosi se ispitna prijava u vrednosti od 2.000,00 dinara,
– kada se polaže dopuna do 30 bodova (potrebnih za polaganje ispita) podnosi se ispitna prijava (crvena) u vrednosti od 1000 dinara, sa naznakom «dopuna».

Zbog organizacije ispita nije moguće prijaviti ispit na dan polaganja.

OBAVEŠTENJE – PREZENTACIJA VOLONTERSKIH PRAKSI U INOSTRANSTVU

Organizacija AIESEC u ponedeljak, 26. marta 2018. god. organizuje prezentaciju volonterskih praksi u inostranstvu, koja će se održati u amfiteatru A2 Visoke tehničke škole u Nišu od 9:45h i 10:15h.
Kroz AIESEC prakse studenti stiču priliku da se razviju kako na ličnom tako i na profesionalnom nivou,steknu relevantno radno iskustvo, unaprede svoje prezentacione i komunikacione veštine, upoznaju studente različitih kultura i još mnogo toga, a sve u cilju oslobađanja liderskog potencijala njih samih.

Detaljnije…

OBAVEŠTENJE

Zbog radova na rekonstrukciji dvorišta, od ponedeljka, 19.03.2018. god. neće biti moguće parkiranje vozila u dvorištu škole.

OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita za 2. ispitni rok na Master i Specijalističkim strukovnim studijama je u četvrtak 15.03.2018. god. do 16 časova.

KONKURS ZA 6. „COKE SUMMERSHIP” PROGRAM LETNJE PRAKSE

Kompanija „Coca-Cola HBC“ Srbija poziva studente treće i četvrte godine, apsolvente, diplomce,  polaznike master studija, kao i sve one koji su u prethodne dve godine diplomirali, da se prijave na šesti Coke Summership program letnje prakse.

Svi zainteresovani studenti koji žele da povećaju svoje šanse za uspešan početak poslovne karijere, steknu dodatna znanja i provedu uzbudljivo leto radeći sa zaposlenima u kompaniji, mogu se prijaviti u periodu od 12. marta do 9. aprila na sajtu www.cokesummership.com

U programu je do sada učestvovalo preko 150 polaznika, a njih više od 50 je dobilo zaposlenje u kompaniji.

Program prakse studentima pruža priliku da steknu prva radna iskustva, kao i da kroz rad sa mentorima, edukaciju, treninge i upoznavanje funkcionisanja velikog poslovnog sistema uspešno započnu poslovnu karijeru i unaprede teorijski stečena znanja sa svojih fakulteta.

Studenti će tokom šestonedeljnog programa imati priliku da usavrše svoje liderske sposobnosti, poslovnu komunikaciju i efikasno upravljanje vremenom, veštine u upravljanju projektima, kao i veštine prezentovanja. Na nedeljnom nivou, polaznici će imati priliku da stiču iskustvo kroz četiri dana rada na konkretnom projektu sa mentorom, a imaće i jedan dan interaktivnih predavanja u kojima su predavači top menadžeri kompanije, ali i stručnjaci iz poslovnih organizacija sa kojima kompanija sarađuje.

Svi studenti koji završe program dobijaju potvrdu o završenoj praksi, a ulaze i u bazu za potencijalne zaposlene kompanije „Coca Cola HBC“ Srbija.

OBAVEŠTENJE – POČETAK NASTAVE

Nastava u letnjem semestru školske 2017/2018. na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama počinje u ponedeljak 26. februara 2018. godine prema objavljenom  rasporedu.