OBAVEŠTENJE

Zbog radova na rekonstrukciji dvorišta tehničkih škola, prolaz pored građevinske škole je trenutno zatvoren. Do Visoke tehničke škole se dolazi okolo pored mašinskih tehničkih škola.

 

Studenti Visoke tehničke škole strukovnih studija u poseti RATEL-ovom Kontrolno-mernom centru “Niš“

Grupa profesora i studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija Niš i Elektronskog fakulteta iz Niša je 22.05.2018. godine boravila u stručnoj poseti RATEL-ovom Kontrolno-mernom centru u Nišu.
Studenti su upoznati sa redovnim aktivnostima zaposlenih u Kontrolno-mernom centru koje se odnose na kontrolu korišćenja radiofrekvencijskog spektra, kao i sa aktuelnim RATEL-ovim projektima kao što su izgradnja sistema daljinski upravljanih kontrolno-mernih stanica, uporedno merenje parametara kvaliteta u mrežama mobilne telefonije (Mobile Network Benchmarking) i izgradnja sistema za kontinualno merenje nivoa EM polja u urbanim sredinama (EMF RATEL).
Ovom posetom je nastavljena saradnja RATEL-a sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija Niš i Elektronskim fakultetom iz Niša. Kolege iz ove dve visokoškolske ustanove su izrazile posebno zadovoljstvo zbog veoma uspešne posete i izrazile želju za proširenjem saradnje u cilju daljeg upoznavanja studenata sa savremenim tehnologijama koje se primenjuju u kontroli korišćenja radiofrekvencijskog spektra i kontroli parametara kvaliteta u elektronskim komunikacionim mrežama.

OBAVEŠTENJE

Studenti na specijalističkim i master studijama mogu da overe semestar u četvrtak 7. juna 2018. god. do 17 časova.

OBAVEŠTENJE – PRIJAVA ISPITA

Prijava ispita za 3. ispitni rok na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama za školsku 2017/2018. godinu je od 4. do 7. juna 2018. godine. Ispitne prijave se predaju na šalteru studentske službe.

OBAVEŠTENJE

za overu letnjeg semestra na osnovnim, specijalističkim i master studijama u školskoj 2017/2018. godini

Overa letnjeg semestra za osnovne, specijalističke i master studije vršiće se u periodu od 04. do 07. juna 2018. godine od 9 do 13 časova.
Za overu semestra potrebno je:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika (važi samo za osnovne studije);
– Jedan popunjen obrazac semestralnog lista;
– Anketa (popunjava se online na linku).
Studenti koji plaćaju školarinu mogu da izvrše overu ukoliko su izmirili sve dospele rate školarine.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

NAPOMENA: 

Povodom predstojeće overe semestra, koja se vrši u skladu sa odredbama članova 41-42 Pravila studija Visoke tehničke škole strukovnih studija u NišuŠkole, koji glase:

Overa semestra

Član 41.

Overa semestra obavlja se u Odseku za nastavu i studentska pitanja po završetku nastave u semestru.
Studentu će se overiti semestar ako su mu svi predmetni nastavnici svojim potpisom u indeksu overili uredno izvršenje programom propisanih obaveza iz svih upisanih predmeta.
Na obrazložen zahtev studentu se može odobriti administrativna overa semestra uz mogućnost plaćanja naknade za svaki nedostajući potpis ili u opravdanim slučajevima bez naknade. Odluku o administrativnoj overi semestra donosi pomoćnik direktora za nastavu.

Član 42.

Nastavnik ima pravo da uskrati potpis studentu koji je izostao s više od 50% nastavnih časova predavanja ili vežbi, ili nije izvršio druge programom propisane obaveze.
Uskraćivanje potpisa zasniva se na evidenciji nastavnika. Na zahtev studenta kome je uskraćen potpis, nastavnik je dužan da, ako to student zahteva, pismeno obrazloži razloge uskraćivanja potpisa.

OBAVEŠTENJE

Na osnovu prijave kandidata za Međunarodnu letnju školu ruskog jezika i kulturu na Državnom tehnološkom univerzitetu u Belgorodu V. G. Šuhov, Komisija je razmatrajući dostavljenu dokumentaciju odlučila da na studentsku razmenu pošalje dva kandidata koliko se prijavilo na konkurs u okviru razmene:

1. Aleksandar Đokić, studenta druge godine stud. programa DRS
2. Aleksandar Marinković, studenta druge godine stud. programa DRS

Razgovor sa studentima će biti naknadno obavljen kako bi se studenti opredelili za boravak na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu „V. G. Šuhov“ u periodu od 01.07.-30.07.2018. god, u okviru Međunarodne letnje škole riskog jezika i kulture. Studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminu sastanka.

Primedbe na odluku Komisije dostaviti u roku od 48 sati u prostorijama sekretarijata (201).

OBAVEŠTENJE

Studenti koji su prvi put korisnici studentskog kredita ili stipendije, svoj primerak ugovora mogu da preuzmu u biblioteci škole.

KONKURS ZA LETNJU ŠKOLU RUSKOG JEZIKA

Na osnovu Ugovora o naučno-obrazovnoj saradnji, zaključenim između Belgorodskog državnog tehnološkog univerziteta ,,V. G. Šuhov” (Ruska Federacija) i Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Niša raspisuje se KONKURS ZA LETNJU ŠKOLU RUSKOG JEZIKA.

Detaljnije…

OBAVEŠTENJE – GOSTUJUĆE PREDAVANJE

Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Niša i Mercedes-Benz Sindelfinger vas pozivaju na predavanje razvojnog inženjera Miroslava Marinkovića iz Mercedes-Benz Sindelfingera pod nazivom:
“ELEKTROMOBILNOST: MARATON SA PREPREKAMA”.
Predavanje će se održati u ponedeljak 21. maja 2018. god. u 11:30h, u amfiteatru A2 Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu.