OBAVEŠTENJE – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Početak nastave na master strukovnim studijama u školskoj 2019/2020. godini se pomera za utorak 12. novembar 2019. god.

OBAVEŠTENJE – DODATNI TERMIN ZA UPIS U 2. KONKURSNOM ROKU NA MASTER STRUKOVNIM STUDIJAMA

U skladu sa uslovima Konkursa za upis u prvu godinu master strukovnih studija u školskoj 2019/2020. godini, objavljenim na sajtu Visoke tehničke škole strukovnih studija u Nišu, Škola organizuje DODATNI TERMIN za popunu slobodnih mesta za  samofinansirajuće studente i to za studijske programe:

Upravljanje otpadom 13 samofinansirajućih studenata;
Multimedijalne komunikacione tehnologije 18 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje kandidata je do petka 25. oktobra do 1300 časova na šalteru studentske službe.
Prijemni ispit će biti održan u ponedeljak 28. oktobra 2019. god. u 10 časova.

MASTER – KONAČNA RANG LIST 2. KONKURSNI ROK


KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA U DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2019/2020. GOD.

 

Upis primljenih kandidata 07. 10. 2019. godine od 8,00  do 14,00 sati

Za upis primljeni kandidati podnose:

overenu fotokopiju diplome ili uverenja o diplomiranju,
izvod iz matične knjige rođenih,
dve fotografije 4,5 × 3,5 cm,
semestralnu uplatu u iznosu od 3.500,00 dinara,
            – uplatnicu za I ratu školarine na iznos od 7.000,00 dinara na žiro račun Škole,
broj: 840-1758666-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) 94-126-100502041.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2019/2020. godine i podela indeksa obaviće se u ponedeljak 30. septembra 2019. godine u 10 časova u dvorištu škole.

OBAVEŠTENJE

U subotu 05.10.2019. godine održaće se vanredni ispitni rok za sve studente kojima nedostaje jedan ispit za upis u drugu ili treću godinu studija, kao i za studente apsolvente.
Ispiti će se održati u jedinstvenom terminu od 10 časova.
Prijavljivanje za ovaj ispitni rok je do 04.10.2019. godine ispitnom prijavom od 2.000,00 dinara.

Napomena: Ovo obaveštenje se ne odnosi na studente kojima nedostaje jedan ispit za upis na budžet u drugu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija Drumski saobraćaj.

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu, treću godinu i obnovi godine na osnovnim studijama školske 2019/2020. godine

Jedinstvena rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 24. septembra 2019. godine.
Prigovori na jedinstvenu rang listu podnose se 2
5. septembra 2019. godine do 13 časova.
Konačna rang liste za upis studenata u drugu i treću godinu studija objavljuje se 2
6. septembra 2019. godine.
Upis studenata u drugu
, treću godinu studija i obnovi godine na osnovnim studijama

šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 750,00 dinara za budžetske studente NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;

– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara za studente koji se sami finansiraju NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ:
  BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi
);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE
  U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ. Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
          – od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
          – od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
          – od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
          – od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
          – od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
          – preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili završni rad).

OBAVEŠTENJE o upisu studenata u drugu godinu i obnovi godine na master studijama školske 2019/2020. godine

Upis studenata u drugu godinu i obnova godine na master studijama šk. 2018/2019. god. vršiće se 26 i 27. septembra 2019. godine od 8 do 13 časova.

Studenti za upis u narednu godinu studija, kao i obnovu školske godine podnose:
– DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Škole);
– INDEKS;
– SEMESTRALNU UPLATU 950,00 dinara NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE;
– KANDIDATI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU, DOKAZ O UPLATI PRVE RATE ŠKOLARINE (NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE, BROJ 840-1758666-57, POZIV NA BROJ: BROJ INDEKSA (na primer SEr 92/19) I ZAKLJUČEN UGOVOR O PLAĆANJU ŠKOLARINE U RATAMA (u biblioteci Škole);
– Anketa o izbornim predmetima (dobija se u studentskoj službi);
– FORMULAR ZA OBRAČUN ŠKOLARINE I PRENOSA ISPITA PODIŽE SE U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE VTŠ NIŠ.

Napomena:

Školarina se može platiti u ratama:
– od 9.000,00 do 16.000,00 dinara u 2 rate;
– od 17.000,00 do 24.000,00 dinara u 3 rate;
– od 25.000,00 do 32.000,00 dinara u 4 rate;
– od 33.000,00 do 40.000,00 dinara u 5 rate;
– od 41.000,00 do 48.000,00 dinara u 6 rate;
– preko 49.000,00 dinara u 10 rata.

Upis važi za sve studente (i za studente koji nisu odbranili master rad).

OBAVEŠTENJE – NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU

Nastava u zimskom semestru školske 2019/2020. na osnovnim strukovnim studijama počinje u utorak 1. oktobra 2019. god.

Nastava u zimskom semestru školske 2019/2020. na master strukovnim studijama počinje u ponedeljak 14. oktobra 2019. god.