OBAVEŠTENJE – 2. KONKURSNI ROK MASTER I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Prijavljivanje na konkurs u 2. konkursnom roku za upis na master i specijalističke strukovne studije je do 26. oktobra 2018. godine od 8 do 14 časova.

Polaganje prijemnog ispita na master strukovnim studijama je 29.10.2018. god. u 10 časova.

OTVOREN JE KONKURS ZA STUDENTE MENTORE

VTŠ Niš raspisuje  konkurs za studente mentore koji će u narednoj godini raditi na poboljšanju komunikacije sa mlađim kolegama koji su ove godine upisali prvu godinu osnovnih studija na VTŠ Niš.

Među prvim obavezama budućih mentora biće učešće u organizaciji dana „Otvaranje dvorišta“ kada će se nove kolege upoznati sa onim što Škola nudi. Kasnije angažovanje studenta mentora biće pružanje podrške studentima brucošima i angažovanje na unapređenju akademske i profesionalne sposobnosti brucoša u pravcima koje brucoš želi.

Prijave za mentorstvo će trajati do ponedeljka, 8.10.2018. godine.

Svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti slanjem popunjenog formulara na mentor@vtsnis.edu.rs sa naslovom “PRIJAVA ZA MENTORSTVO”.
Naziv dokumenta treba da glasi “Ime_prezime” u skladu s imenom i prezimenom kandidata.

OBAVEŠTENJE – MASTER STRUKOVNE STUDIJE

U subotu 6. oktobra 2018. godine u 10 časova održaće se vanredni ispitni rok za studente na master strukovnim studija kome nedostaje 1 ispit za upis u 2. godinu.

Prijavljivanje za ovaj rok je od 1.10. do 04.10.2018. godine ispitnom prijavom za vanredni rok u iznosu od 2.000,00 dinara.

SVEČANI PRIJEM STUDENATA I PODELA INDEKSA

Svečani prijem studenata prve godine osnovnih studija školske 2018/2019. godine i podela indeksa obaviće se u petak 28. septembra 2018. godine, i to:
– u 10:00 časova u amfiteatru A2 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskim programima Industrijsko inženjerstvo i Zaštita životne sredine;
– u 10:30 časova u amfiteatru A3 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskom programu Drumski saobraćaj;
– u 11:00 časova u amfiteatru A2 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskim programima Komunikacione tehnologije i Savremene računarske tehnologije;
– u 11:30 časova u amfiteatru A3 (na 1. spratu) za studente upisane na studijskom programu Građevinsko inženjerstvo.

OBAVEŠTENJE

Dana 06.10.2018. godine u 10 časova održaće se vanredni ispitni rok za popunjavanje preostalih SLOBODNIH mesta (budžetskih i samofinansirajućih) za upis u 2 i 3 godinu svih studijskih programa.

U ovom roku studenti imaju pravo polaganja SAMO jednog ispita i to:

– za sticanje uslova na budžet ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili od 40 do 47 ESPB-a
– za sticanje uslova za upis na samofinansiranje ukoliko su u šk. 2017/2018. godini ostvarili najmanje 29 ESPB-a.

Slobodna mesta za budžet su na sledećim studijskim programima:

 KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
– za upis u 2 godinu 6 slobodnih mesta

SAVREMENE RAČUNARSKE TEHNOLOGIJE
– za upis u 3 godinu 19 slobodnih mesta

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 20 slobodnih mesta

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO
– za upis u 2 godinu 3 slobodna mesta
– za upis u 3 godinu 1 slobodno mesto

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
– za upis u 2 godinu 2 slobodna mesta

NAPOMENA: Rangiranje studenata biće isključivo na osnovu ostvarenih ESPB u školskoj 2017/2018. godini i ukupne prosečne ocene.

PRIJAVLJIVANJE ZA OVAJ ROK JE OD 1.10. DO 04.10.2018. GODINE ISPITNOM PRIJAVOM ZA VANREDNI ROK U IZNOSU OD 2.000,00 dinara.

OBAVEŠTENJE

Studenti upisani školske 2015/2016., 2014/2015. i 2013/2014.  godine, a nisu završili studije do 30.09.2018. godine, dužni su da obnove III godinu pod sledećim uslovima:

– Ukoliko su položili sve ispite a ostao je samo završni ispit, potrebno je da uplate semestralnu uplatu i dostave dva popunjena ŠV obrasca.

– Ukoliko je pored završnog ispita ostao još neki ispit, potrebno je da uplate semestralnu uplatu, dostave dva popunjena ŠV obrasca i iznos za bodove koji se prenose, koji se dobija tako što se broj boda koji se prenosi pomnoži sa 1000,00 dinara (vrednost jednog ESPB boda). Obrazac za obračun školarine se preuzima u studentskoj službi.