KONKURS ZA STUDENTSKU RAZMENU

Za boravak dva studenta Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija-Odsek Niš na Belgorodskom državnom tehnološkom univerzitetu ,,V. G. Šuhov”, u periodu od 01. 04. 2020. do 30. 04. 2020. godine.

Detaljnije…

OBAVEŠTENJE – NERADNI DAN

Povodom državnog praznika „Dan državnosti“ Republike Srbije, Škola neće raditi od 15. do 17. februara 2020. godine.

OBAVEŠTENJE

Nastava na osnovnim strukovnim studijama u letnjem semestru školske 2019/2020. godine počinje od utorka 18. februara 2020. godine prema objavljenom rasporedu nastave.

OBAVEŠTENJE

Nastava na master strukovnim studijama u letnjem semestru školske 2019/2020. godine počinje od ponedeljka 2. marta 2020. godine.

OBAVEŠTENJE

za overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2018/2019. godini za Master strukovne studije

Overa zimskog i upis letnjeg semestra vršiće se od 13. do 14. februara 2020. godine u vremenu od 9 do 13 časova.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.
Za overu zimskog i upis letnjeg semestra studen podnosi:
– Indeks;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (link – http://vtsnis.edu.rs/anketa/);
– Semestralna uplata u iznosu od 950,00 dinara na žiro račun škole;
– 4 rate školarine.

Novogodišnji i božićni praznici

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, Škola neće raditi od 1. do 07. januara 2020. godine. Prvi radni dan je sreda, 08. januar 2020. godine.

 

OBAVEŠTENJE

za overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2019/2020. godini za osnovne strukovne studije

Overa zimskog i upis letnjeg semestra vršiće se od 13. do 16. januara 2020. godine u vremenu od 9 do 13 časova.
Student može da izvrši overu zimskog i upis letnjeg semestra u školskoj 2019/2020. godini ako u indeksu ima potpise predmetnih nastavnika i saradnika o obavljenim predispitnim obavezama prisustvovanja nastavi i vežbama iz predmeta koji su izvođeni u zimskom semestru.
Student može da dobije potpis predmetnog nastavnika, odnosno saradnika za prisustvo nastavi i vežbama ukoliko nema više od sedam izostanaka u toku semestra.
Za 12 do 15 dolaska student dobija maksimalni broj poena za aktivno prisustvo nastavi, a za manji broj dolazaka srazmerno i manji broj poena.
Student koji ima više od sedam neopravdanih izostanaka može izvršiti administrativnu overu semestra uz plaćanje naknade za administrativnu overu u iznosu od 1.000,00 dinara po predmetu za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika.
Uplata se vrši na žiro račun Škole.
Student koji ima više od sedam opravdanih izostanaka u toku semestra i ima opravdanja za svoja odsustva podnosi molbu na šalteru studentske službe za administrativnu overu sa priloženim dokazima o opravdanju odsustva da bi mogao da overi semestar i prijavi ispite.
Ukoliko se overa semestra ne izvrši u predviđenom roku, student može overiti semestar posle roka uz administrativnu taksu od 2.000,00 dinara.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra studen na budžetu podnosi se:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (link – http://vtsnis.edu.rs/anketa/) – Uputstvo za popunjavanje ankete;
– Semestralna uplata u iznosu od 750,00 dinara na žiro račun škole.

Za overu zimskog i upis letnjeg semestra student koji sam plaća školarinu podnosi:
– Indeks sa potpisima predmetnih nastavnika;
– Jedan obrazac ŠV-20, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Jedan obrazac semestralnog lista, kupuje se u skriptarnici Škole (popunjen);
– Anketa (link – http://vtsnis.edu.rs/anketa/) – Uputstvo za popunjavanje ankete;
– Semestralna uplata u iznosu od 950,00 dinara na žiro račun škole;
– Sve dospele rate školarine

OBAVEŠTENJE

Izašli su preliminarni rezultati za studentske kredite i stipendije. Rezultate možete pogledati na oglasnoj tabli u prizemlju Škole. Obrazac za prigovor se može preuzeti u biblioteci Škole.